22. - 24. března 1994

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 17. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu konané 22. - 24. března 1994

Obsah:

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Karla Hrdého

Schválen pořad schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 882 - 887

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 888 - 890

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony, podle sněmovních tisků 599 a 724

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

IV. Informace o projednání postupu vlády České republiky při přístupu k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

V. Návrh poslance Jaroslava Sýkory a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, podle sněmovních tisků 776 a 874

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Usnesení schváleno

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 548 a 865

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Václava Trojana

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze dne 16. února 1994 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 548 a 865

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Petra Kavana

Usnesení schváleno

VIII. Vládní návrh zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, podle sněmovních tisků 749 a 728

Řeč ministra kultury Pavla Tigrida

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslankyně Stanislavy Bumbové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč ministra kultury Pavla Tigrida

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Usnesení schváleno

IX. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Macha

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

X. Statut Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 730

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Josefa Holuba

Usnesení schváleno

X. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

XII. Návrh na volbu členy Rady České televize

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Marka Bendy

Projednávání těchto bodů bylo přerušeno

XIII. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994 a pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny na rok 1994

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Petra Loma

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Pokračování v projednávaní bodu

III. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, podle sněmovních tisků 599 a 724

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Jiřího Bílého

Usnesení schváleno

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Pokračování v projednávání bodu

XI. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

XII. Návrh na volbu člena Rady České televize

Řeč poslance Roberta Koláře

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 525 a 746

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Petra Brodského

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XI. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

XII. Návrh na volbu člena Rady České televize

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

XV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Canbeře 30. září 1993, podle sněmovního tisku 787

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

XVI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Jana Jegly

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

sněmovní tisk 699 C

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 710 B

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 733 A

Řeč poslance Karla Hrdého

sněmovní tisk 780 A

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 790 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 A

Řeč poslance Pavla Seifera

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 793 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 F

Řeč poslance Vratislava Votavy

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 J

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Bílého

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 834 A

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 848 A

Řeč poslance Ladislava Nedorosta

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 P

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 732 A

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Michala Krause

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

sněmovní tisk 773 A

Řeč poslance Michala Krause

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

sněmovní tisk 792 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 794 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 814 A

Řeč poslankyně Petry Buzkové

sněmovní tisk 833 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 835 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 851 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 E

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 H

Řeč poslance Pavla Seifera

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 I

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Petra Kavana

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

sněmovní tisk 814 A

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Martina Syky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 838 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 850 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 760 A

Řeč poslance Ladislava Nedorosta

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

sněmovní tisk 843 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 S

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 T

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 816 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 857 L

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 839 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 853 A

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 762 A

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Usnesení schváleno

sněmovní tisk 817 A

Usnesení schváleno

XVIII. Koncepce a program prevence kriminality a Program sociální prevence, podle

sněmovního tisku 783

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Usnesení schváleno

XIX. Návrh Stálé komise pro sdělovací prostředky na usnesení Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XX. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva obce Osoblaha

Řeč poslance Jana Litomiského

Usnesení schváleno

XXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 875

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP