Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

339

USNESENÍ

organizačního výboru

z 39. schůze 28. dubna 1994

 

k žádosti poslance Jana Kasala o upuštění od projednávání zásad zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 15O/1992 Sb., o změně zákona

č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi,

o změně zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a o změně zákona

č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb.,o telekomunikacích, ve znění zákona č. 15O/1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a o změně zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 18. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

v z. Jiří Vlach v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Anna Röschová v. r.

ověřovatelka organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP