Návrh pořadu:

 

1.

Návrh poslance T. Ježka na vydání zákona ČNR o soustavě cenných papírů a obchodování s nimi /sněmovní tisky 155 a 156/

2.

Návrh poslance R. Mandelíka na vydání zákona ČNR o daních z příjmů /sněmovní tisky 100 a 106/

3.

Návrh poslance T.Ježka na vydání zákona ČNR o rezervách pro zjištění základu pro daň z příjmu /sněmovní tisky 158 a 159/

4.

Vládní návrh zákona ČNR o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti /sněmovní tisky 62 a 95/

5.

Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a některé další zákony /sněmovní tisky 61 a 94/

6.

Vládní návrh zákona ČNR o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění /sněmovní tisky 115 a 150/

7.

Návrh poslance R. Mandelíka na vydání zákona ČNR o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisky 99 a 105/

8.

Návrh poslance R. Mandelíka na vydání zákona ČNR o spotřebních daních /sněmovní tisky 98 a 104/

9.

Vládní návrh zákona ČNR o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky /sněmovní tisky 161 a 162/

 Přihlásit/registrovat se do ISP