ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

 

POZVÁNKA

 

na 1. /ustavující/ schůzi České národní rady, která se koná v pondělí 29. června 1992 ve 13.00 hodin a v dalších dnech, a to případně až do čtvrtka 2. července 1992, v jednacím sálu České národní rady v Praze 1, Sněmovní ulici č. 4.

 

Návrh pořadu:

 

1.

Slib poslanců České národní rady

2.

Návrh na volbu komise poslanců na zjišťování výsledků hlasování na 1. /ustavující/ schůzi České národní rady

3.

Návrh volebního řádu pro tajné hlasování na 1. /ustavující/ schůzi České národní rady

4.

Návrh na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady

5.

Návrh na volbu členů mandátového a imunitního výboru České národní rady

6.

Zpráva mandátového a imunitního výboru na ověření platnosti volby poslanců České národní rady

7.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 12. května do 28. června 1992

8.

Návrh na volbu předsedy České národní rady

9.

Návrh na stanovení počtu členů předsednictva ČNR, počtu místopředsedů ČNR a počtu ověřovatelů České národní rady

10.

Návrh na zřízení výborů České národní rady

11.

Návrh na volbu místopředsedů České národní rady

12.

Návrh na volbu předsedů výborů České národní rady

13.

Návrh na volbu dalších členů předsednictva České národní rady

14.

Návrh na volbu ověřovatelů České národní rady

15.

Návrh na volbu členů výborů České národní rady

16.

Návrh zasedacího pořádku poslanců České národní rady v jednacím sálu České národní rady

17.

Návrh na usnesení České národní rady, kterým se ukládá příslušnému výboru České národní rady předložit návrh na členy kontrolního orgánu pro použití operativní techniky Policie České republiky

 

V Praze 15. června 1992

 

 

Dagmar Burešová v.r.

 

předsedkyně České národní rady

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Telefon: 518 111Přihlásit/registrovat se do ISP