21. ledna - 19. února 1992

Zápis

o volbě členů předsednictva Federálního shromáždění

Komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb Sněmovny lidu sděluje, že k volbě členů předsednictva Federálního shromáždění bylo poslancům Sněmovny lidu vydáno 125 hlasovacích lístků.

Po skončení hlasování komise zjistila:

- hlasování se zúčastnilo 111 poslanců SL

- hlasování se zdrželo 14 poslanců SL

- odevzdaných bylo celkem 111 platných hlasovacích lístků

- neplatných hlasovacích lístků bylo ....

Pro navrhnuté kandidáty

Ing. Stanislava Žaluda

bylo odevzdaných 64 hlasů 1 neplatný

proti 46 hlasů

RNDr. Vladimíra Savčinského

bylo odevzdaných 60 hlasů

proti 42 hlasů 9 neplatných

Doc. PhDr. Ivana Laluhu , CSc.

bylo odevzdaných 42 hlasů

proti 60 hlasů 9 neplatných

MUDr. Danu Drešerovou

bylo odevzdaných 56 hlasů

proti 51 hlasů 4 neplatné

Volební komise zjistila, že členem předsednictva Federálního shromáždění by zvolen poslanec

Ing. Stanislav Žalud

nadpoloviční většinou přítomných poslanců Sněmovny lidu.

V Praze dne 17. února 1992

Předseda komise: J. Kakačka v.r.

Členové komise : D. Němcová v.r. Z. Tvrdá v.r. L. Molnár v.r. M. Bláha v.r. M. Jansta v.r. A. Kladivo v.r. L. Žáček v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP