21. ledna - 19. února 1992

Zápis

o volbě členů předsednictva Sněmovny lidu

Komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb Sněmovny lidu sděluje, že k volbě členů předsednictva Sněmovny lidu bylo poslancům Sněmovny lidu vydáno 125 hlasovacích lístků.

Po skončení hlasování komise zjistila:

- hlasování se zúčastnilo 111 poslanců S

- hlasování se zdrželo 14 poslanců SL

- odevzdaných bylo celkem 111 platných hlasovacích lístků - neplatných hlasovacích lístků bylo 0.

Pro navržené kandidáty

Ing. Tomáše Kopřivu bylo odevzdaných 63 hlasů

proti 48 hlasů

JUDr. Oszkára Világiho

bylo odevzdáno 71 hlasů

proti 40 hlasů.

Komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb zjistila, že členy předsednictva Sněmovny lidu byli zvoleni poslanci

Ing. Tomáš Kopřiva

JUDr. Oszkár Világi

nadpoloviční většinou přítomných poslanců Sněmovny lidu.

V Praze dne 17. února 1992

Předseda komise: J. Kakačka v.r.

Členové komise : D. Němcová v.r. Z. Tvrdá v.r. L. Molnár v.r. M. Bláha v.r. M. Jansta v.r. A. Kladivo v.r. L. Žáček v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP