21. ledna - 19. února 1992

Zápis

o volbě místopředsedy Sněmovny lidu


Komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb Sněmovny lidu sděluje, že k volbě místopředsedy Sněmovny lidu bylo poslancům Sněmovny lidu vydáno 125 hlasovacích lístků.

Po skončení hlasování komise zjistila:

- hlasování se zúčastnilo 111 poslanců SL

- hlasování se zdrželo 14 poslanců SL

- odevzdáno bylo celkem 106 platných hlasovacích lístků

- neplatných hlasovacích lístků bylo 5.

Pro navrhnuté kandidáty

JUDr. Oszkára Világiho bylo odevzdáno 65 hlasů

proti 41 hlasů

akademika Milana Čiče

bylo odevzdaných 41 hlasů

proti 65 hlasů.

Komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb sděluje, že místopředsedou Sněmovny lidu byl zvolen Oszkár Világi nadpoloviční většinou přítomných poslanců Sněmovny lidu.

V Praze dne 17. února 1992

Předseda komise: J. Kakačka v.r.

Členové komise: D. Němcová v.r. Z. Tvrdá v.r. L. Molnár v.r. M. Bláha v.r. M. Jansta v.r. A. Kladivo v.r. L. Žáček v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP