21. ledna - 19. února 1992

Zápis

o volbě předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu

Komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb Sněmovny lidu sděluje, že k volbě předsedy výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu bylo poslancům Sněmovny lidu vydáno 125 hlasovacích lístků.

Po skončení hlasování komise zjistila:

- hlasování se zúčastnilo 125 poslanců

- hlasování se zdrželo 14 poslanců

- odevzdáno bylo celkem 111 platných hlasovacích lístků

- neplatných hlasovacích lístků bylo 0.

Pro navrženého kandidáta

JUDr. Lubomíra Voleníka bylo odevzdáno 94 hlasů

proti bylo 17 hlasů.

Komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb sděluje, že předsedou výboru mandátového a imunitního S byl (nebyl) zvolen nadpoloviční většinou přítomných poslanců poslanec JUDr. Lubomír Voleník.

V Praze dne 17. února 1992

Předseda komise pro zjišťování výsledků voleb: J. Kakačka v.r.

Členové komise pro zjišťování výsledků voleb: D. Němcová v.r. Z. Tvrdá v.r. L. Molnár v.r. M. Bláha v.r. M. Jansta v.r. A. Kladivo v.r. L. Žáček v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP