21. ledna - 19. února 1992

Zápis

o volbě člena předsednictva Federálního shromáždění

Komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb Sněmovny národů sděluje, že k volbě člena předsednictva Federálního shromáždění bylo poslancům Sněmovny národů vydáno 129 hlasovacích lístků.

Po skončení hlasování komise zjistila:

- hlasování se zúčastnilo 100 poslanců SN

- hlasování se zdrželo 29 poslanců SN

- odevzdaných bylo celkem 100 platných hlasovacích lístků

- neplatných hlasovacích lístků bylo 0.

Pro navrženého kandidáta

Ing. Miroslava Tahyho bylo odevzdaných 75 hlasů

proti 25 hlasů.

Komise pro zjišťování výsledků voleb zjistila, že členem předsednictva Federálního shromáždění byl zvolen poslanec Ing. Miroslav Tahy nadpoloviční většinou přítomných poslanců Sněmovny národů.

V Praze dne 17. února 1992

Předseda komise: J. Mečl v.r.

Členové komise: O. Pavúková v.r. J. Fričar v.r. M. Roček v.r. D. Vincze v.r. F. Kubíček v.r. J. Klokner v.r. J. Patočka v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP