21. ledna - 19. února 1992

SEZNAM PŘÍLOH

- Usnesení Federálního shromáždění č. 260 k návrhu pořadu a postupu jednání 20. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS konané ve dnech 21. - 31. ledna 1992

- Usnesení Sněmovny lidu č. 406 k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu

- Usnesení Sněmovny národů č. 429 k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu

- Usnesení Federálního shromáždění č. 261 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, přijatá v Římě dne 4. listopadu 1950, ve znění protokolů č. 3, 5, 8 a 9 a protokoly k Úmluvě č. 1, 2, 4, 6 a 7 (tisk 1176)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 262 k návrhu politického grémia na porušení rozpravy a projednávání návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci ve znění pozdějších předpisů (tisk 1071/A a 1212)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 263 k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace poslanců FS

- Usnesení Sněmovny lidu č. 410 k odpovědím na interpelace

- Usnesení Sněmovny národů č. 433 k odpovědím na interpelace

- Usnesení Sněmovny národů č. 434 k odpovědi předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy (tisk 1044) na interpelaci podanou poslancem SN M. Zemanem (tisk 949)

- Usnesení Sněmovny národů č. 435 k odpovědi předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 1188) na interpelaci podanou poslancem B. Kočtúchem (tisk 1133)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 264 k novému projednání interpelací poslanců FS

- Usnesení Federálního shromáždění č. 265 ke zmírnění sociálních dopadů

- Usnesení Federálního shromáždění č. 266 k návrhu na pověření komise pro lidská práva a menšiny k přešetření postupu Generální prokuratury ČSFR, Generální prokuratury ČR ve věci případu pana Miloslava Marečka

- Usnesení Federálního shromáždění č. 267 k návrhu poslance SL M. Šidíka na vypuštění bodu Informace ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. k usnesení SN č. 339 ze dne 2. 10. 1991 k problematice zemědělství (tisk 1009)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 268 k žádosti poslance SN M. Zemana o předložení zprávy vlády ČSFR o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za I. - IV. čtvrtletí 1991

- Usnesení Federálního shromáždění č. 269 o návrhu na zařazení návrhu zákona o prodloužení dovolené vojáků v činné službě (tisk 1114) do programu 20. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Federálního shromáždění č. 271 k návrhu politického grémia na změnu návrhu programu 20. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Federálního shromáždění č. 272 ke Zpráv o dodržování lidských práv v ČSFR (tisk 1111)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 417 k návrhu na zahájení dohodovacího řízení k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby (tisk 925)

- Usnesení Sněmovny národů č. 442 k návrhu na zahájení dohodovacího řízení k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby (tisk 925)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 420 k návrhu na zřízení dohodovacího výboru k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928)

- Usnesení Sněmovny národů č. 445 k návrhu na zřízení dohodovacího výboru k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 275 k návrhu na doplnění pořadu 20. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- Usnesení Federálního shromáždění č. 276 ke schválení jmenování JUDr. Igora Burgera za soudce Nejvyššího soudu ČSFR (tisk 1252)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 277 ke schválení jmenování JUDr. Karla Jungwierta za soudce Nejvyššího soudu ČSFR (tisk 1252)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 278 ke zprávě vlády ČSFR o dosavadním průběhu kupónové privatizace (tisk 1248)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 436 k návrhu na souhlas s dohodovacím řízením k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci ve znění pozdějších předpisů (tisk 1071/A)

- Usnesení Sněmovny národů č. 456 k návrhu na souhlas s dohodovacím řízení k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci ve znění pozdějších předpisů (tisk 1071/A)

- Usnesení Federálního shromáždění č. 281 k interpelaci poslanců FS na předsedu vlády ČSFR JUDr. M. Čalfu ve věci činnosti zpravodajských služeb


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP