21. ledna - 19. února 1992

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ

REPUBLIKY

ZPRÁVA

O 20. SPOLEČNÉ SCHŮZI

SNĚMOVNY LIDU

A SNĚMOVNY NÁRODŮ

10. část

Přílohy

Obsah

VI. volební období

OBSAH

Obsah zprávy

o 20. společné schůze Sněmovny lidu

a Sněmovny národů

1. den - úterý 21. 1. 1992

Schůze zahájena ve 13.16 hodin.

Návrh pořadu schůze

Schůzi zahájil a řídil předseda SN M. Šútovec Předsedající předseda SN M. Šútovec

- žádá o doplňovací a pozměňovací návrhy k programu společné schůze

Poznámka poslance SN M. Zemana

- doporučuje přijmout usnesení FS vyzývající federální vládu, aby na 21. společnou schůzi předložila zprávu o rozpočtovém hospodaření ve 4. čtvrtletí 1991

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k novele § 260 trestního zákona

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- doporučuje přijmout usnesení FS zavazující federální ministerstva a federální instituce, aby snížily počet utajovaných skutečností z hlediska demokratického vývoje pro roce 1989; seznam odtajněných dokumentů oznámit FS a prostřednictvím sdělovacích prostředků i veřejnosti,

Poznámka poslance SN A. Blažka

- doporučuje přijmout FS rezoluci k situaci v Kubánské republice

Poznámka poslance SL V. Bendy

- doporučuje zařadit bod Novela zákona o uprchlících (tisk 959); k poznámce poslance I. Fišery

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- k návrhu poslance V. Šilhána k zařazení návrhu na ustavení společné parlamentní komise pro sledování a dohled nad procesem privatizace v ČSFR

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- doporučuje zařadit zprávu o stavu průběhu a technického zabezpečení kupónové privatizace

Poznámka poslance SN J. Vilda

- k pořadu projednávaných bodů programu

Poznámka poslance SL J. Suchánka

- k pořadí projednávaných bodů programu , 19

Poznámka poslance SL T. Kopřivy

- k pořadí projednávaných bodů programu

Poznámka poslance SN Z. Jičínského

- k návrhu poslance J. Suchánka

Poznámka poslance SN L. Lise

- k návrhu poslance V. Bendy

Poznámka poslance SL P. Jégla

- doporučuje zařadit bod návrh poslanců FS na vydání zákona o prodloužení dovolené vojákům v činné službě

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k návrhu poslance J. Vilda

Poznámka poslance SN M. Prokopa

- k návrhu poslance P. Jégla

Poznámka poslance SL P. Jégla

- stahuje svůj návrh

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- navržení ověřovatelé za SN poslanci F. Houška a M. Kurťák, za SL poslanci M. Pohanka a F. Magyar

Hlasování (13.42) o navržených ověřovatelích zápisu F. Houška, M. Kurťáka

(SN), M. Pohanka, F. Magyar (SL)

- návrh byl schválen

(Usnesení SL č. 406, SN č. 429)

Hlasování (13.45) o doplňovacím návrhu poslance A. Blažka

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (13.46) o doplňovacím návrhu poslance M. Zemana

- návrh byl schválen

Hlasování (13.48) o doplňovacím návrhu poslance V. Bendy

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (13.48) o doplňovacím návrhu poslance V. Šilhána

- návrh byl schválen

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance R. Senjuka

- návrh byl schválen

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance J. Vilda

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- poslanec J. Suchánek stahuje svůj návrh

Závěrečné hlasování (13.55) o programu 20. společné schůze SL a SN ve znění doplňovacích návrhů (tisk 1209)

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 260, SL č. 407, SN č. 430)

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- seznamuje poslance se zněním dopisu prezidenta ČSFR, kterým zplnomocňuje JUDr. O. Motejla, předsedu Nejvyššího soudu ČSFR při projednávání prezidentských návrhů ústavních zákonů

Bod programu 1:

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, přijatá v Římě dne 4. 11. 1950, ve znění protokolů č. 3, 5, 8 a 9 a protokoly k Úmluvě č. 1, 2, 4, 6 a 7 (tisk 1176)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský

Společný zpravodaj výborů SN V. Ševčík

Společný zpravodaj výborů SL M. Benčík Vystoupení poslankyně SL D. Němcové Vystoupení poslance SL Z. Masopusta Vystoupení poslance SN K. Gémesiho

Závěrečné slovo místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Závěrečné hlasování (14.51) o vládním návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, přijatá v Římě dne 4. 11. 1950, ve znění protokolů č. 3, 5, 8 a 9 a protokoly k Úmluvě č. 1, 2, 4, 6 a 7 (tisk 1176)

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 261, SL č. 408, SN č. 431)

Bod programu 2:

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 327/1991 Sb., o referendu (tisk 1055) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1197)

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- návrh ústavního zákona je zákonodárnou iniciativou

prezidenta ČSFR

Návrh odůvodňuje předseda Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejl

Společný zpravodaj výborů SL E. Valko

Společný zpravodaj výborů SN J. Vild

Vystoupení poslance SN M. Kontry a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL D. Kroupy a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL R. Hrušínského

Vystoupení poslance SN J. Kloknera a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN M. Zemana Poznámka poslance SL J. Pospíšila

- k vystoupení poslance M. Zemana

Poznámka poslance SN L. Kvasničky

- k vystoupení poslance M. Zemana

Vystoupení poslance SN F. Šamalíka Vystoupení poslance SN J. Luxe Vystoupení poslance SN J. Sokola Vystoupení poslance SN M. Horského Vystoupení poslance SN L. Kostyi Vystoupení poslance SL E. Mandlera Vystoupení poslance SL P. Jégla

Vystoupení poslance SN J. Oleje a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL J. Dienstbiera ml.

Závěrečné slovo předsedy Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejla

Schůze přerušena v 16.17 hodin.

Schůze opět zahájena v 17.02 hodin.

Hlasování (17.08) o pozměňovacím návrhu poslance D. Kroupy k čl. III

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (17.10) o pozměňovacím návrhu poslance J. Kloknera k čl. III

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN M. Kontry

- ke svému návrhu , 110, 111

Hlasování (17.20) o pozměňovacích návrzích poslance M. Kontry

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (17.22) o pozměňovacím návrhu poslance J. Kloknera k čl. III

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (17.25) o pozměňovacím návrhu poslance J. Oleje k čl. IV

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Společný zpravodaj výborů SN J. Vild

Poznámka poslance SL J. Suchánka

- k vystoupení společného zpravodaje výborů SN J. Vilda

Společný zpravodaj výborů SN J. Vild

Poznámka poslance SN V. Morice

- k hlasování o navrženém zákonu

Poznámka poslance SN J. Skalického

- k vystoupení společného zpravodaje výborů SN J. Vilda

Poznámka poslance SL Z. Masopusta

- k vystoupení společného zpravodaje výborů SN J. Vilda

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k jednacímu řádu FS

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k vystoupení společného zpravodaje výborů SN J. Vilda

Poznámka poslance SN Mariána Kováče

- k jednacímu řádu FS

Hlasování (17.33) o návrhu poslance SN J. Vilda k hlasování o návrhu ústavního zákona

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Závěrečné hlasování (17.36) o návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 327/1991 Sb., o referendu (tisk 1055) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1197)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Bod programu 4:

Návrh ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSFR (tisk 1054) a návrh ústavně-právního výboru SN (tisk 1099) a návrh ústavně-právního výboru SL (tisk 1100)

Návrh odůvodňuje předseda Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejl

Společný zpravodaj výborů SL E. Valko

Společný zpravodaj výborů SN J. Vild

Vystoupení poslance SL V. Soboni a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL P. Kučery

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského Vystoupení poslance SL M. Borguži a předložení pozměňovacího návrhu

Poznámka poslance SN J. Oleje

- k předkládání pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN M. Horského Vystoupení poslance SN J. Vosčeka Poznámka poslance SL T. Kopřivy

- žádá o přestávku pro poradu poslaneckých klubů

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k návrhu poslance M. Borguži

Hlasování (18.18) o návrhu poslance T. Kopřivy k přerušení jednání pro poradu poslaneckých klubů

- návrh byl schválen

Společný zpravodaj výborů SN J. Vild , 147 Poznámka poslance SN J. Mečla

- ke stanovisku výboru ústavně-právního SL

Společný zpravodaj výborů SL E. Valko

Hlasování (18.26) o pozměňovacím návrhu poslance V. Soboni k čl. 1

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance V. Soboni k čl. 2

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance M. Borguži k § 1

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Jednání přerušeno v 18.35 hodin.

Jednání opět zahájeno v 19.08 hodin.

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- k jednání poslaneckých klubů

Poznámka poslance SL D. Kroupy

- k dohodě na způsobu přijímání ústavy

Závěrečné hlasování (19.16) o návrhu ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSFR (tisk 1054) a návrhu ústavně-právního výboru SN (tisk 1099)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SL L. Kudláčka

- k hlasování M. Marečka

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

- k hlasování při změně nebo doplnění programu společné schůze

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- k programu 2. dne společné schůze

Jednání skončeno v 19.26 hodin.

2. den - středa 22. 1. 1992

Jednání zahájeno v 10.34 hodin.

Schůzi zahájil a řídil předseda SN M. Šútovec Bod programu 5:

Návrh ústavního zákona kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci ve znění pozdějších předpisů, ústavního zákona č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu ČSFR a ústavního zákona č. 100/1960 Sb.,

Ústava ČSFR ve znění ústavního zákona č. 326/1991 Sb., (tisk 1071A) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1212)

Návrh odůvodňuje poslanec SL I. Šimko (za nemocného předsedu FS A. Dubčeka)

Vystoupení poslance SL Z. Kesslera

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi Společný zpravodaj výborů SN J. Mečl Poznámka poslance SL E. Mandlera

- ke zprávám společných zpravodajů

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského - k poznámce poslance E. Mandlera

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- navrhuje, aby jednání k tomuto bodu bylo přerušeno , 202

Hlasování (11.58) o návrhu poslance E. Mandlera přerušit rozpravu a svolat schůze ústavně-právních výborů

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Vystoupení poslance SL T. Kopřivy a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN A. Ondrejkoviče

Poznámka poslance SN P. Kulana

- k vystoupení poslance A. Ondrejkoviče

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k poznámce poslance P. Kulana

Poznámka poslance SN V. Morice

- k poznámce poslance P. Kulana

Vystoupení poslance SL E. Valka a předložení pozměňovacích návrhů

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- předseda FS A. Dubček obdržel dopis prezidenta ČSFR, ve kterém prezident oznamuje, že se rozhodl vzít zpět svůj návrh ústavního zákona o změnách Federálního shromáždění a zřízení Federální rady (tisk 1077)

- tisk 1077 nebude projednáván

Jednání přerušeno ve 12.28 hodin.

Jednání opět zahájeno ve 13.42 hodin.

Vystoupení poslance SN M. Tahyho

Vystoupení poslance SN P. Měráka Vystoupení poslance SN I. Fišery Vystoupení poslance SN J. Sokola

Vystoupení poslance SL M. Benčíka a předložení doplňovacích návrhů

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k vystoupení poslance M. Benčíka

Poznámka poslance SL M. Benčíka

- k poznámce poslance O. Világiho

Poznámka poslance SN J. Šedoviče a předložení pozměňovacích návrhů

Poznámka poslance SL Z. Masopusta

- k vystoupení poslance J. Šedoviče , 245

Poznámka poslance SN J. Šedoviče

- k poznámce poslance Z. Masopusta

Poznámka poslance SN V. Morice

- k reakci poslanců na vystoupení poslance J. Šedoviče

Poznámka poslance SN S. Pánise

- k poznámce poslance Z. Masopusta

Vystoupení poslankyně SN S. Matochové a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN J. Luxe a předložení pozměňovacích návrhů

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

- k poznámce poslance V. Morice

Vystoupení poslance SL V. Bendy a předložení pozměňovacích návrhů

Poznámka poslance SN V. Morice

- k poznámce poslance J. Mlynárika

Vystoupení poslance SL J. Adámka

Vystoupení poslance SN J. Skalického a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN P. Gandaloviče a předložení pozměňovacích návrhů

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Vystoupení poslance SN L. Romana a předložení pozměňovacích návrhů

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k vystoupení poslance L. Romana

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k vystoupení poslance L. Romana

Poznámka poslance SN L. Romana

- k poznámce prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi

Společný zpravodaj výborů SN J. Mečl

Poznámka poslance SN L. Romana

- k poznámce společného zpravodaje výborů SN J. Mečla 294

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Poznámka poslance SN P. Kanise

- k vystoupení poslance J. Mlynárika

Vystoupení poslance SN M. Zemana

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k přijetí federální ústavy

Vystoupení poslance SL L. Vrchovského a předložení doplňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN V. Morice a předložení

pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL E. Mandlera

Vystoupení poslance SN P. Kulana a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN M. Kurťáka a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN I. Bajnoka a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN P. Kanise a předložení pozměňovacích návrhů

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k vystoupení poslance P. Kanise

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

- k vystoupení poslance P. Kanise

Vystoupení poslance SN B. Tichého

Vystoupení poslance SL D. Kroupy a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN R. Zelenaye a předložení pozměňovacích návrhů

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k jednání poslaneckých klubů

Jednání přerušeno v 17.50 hodin.

3. den - čtvrtek 23. 1. 1992

Jednání zahájeno ve 13.18 hodin.

Schůzi zahájil a řídil předseda SN M. Šútovec Poznámka poslance SN J. Zlochy

- jménem klubu HZDS žádá okamžité zasedání mandátovéh a imunitního výboru na vyřešení případu sporu mezi poslancem SN R Zelenayem a poslancem SL K. Novosádem

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- k návrhu politického grémia

Hlasování (13.26) o návrhu politického grémia (k účasti národních rad na tvorbě nového státoprávního uspořádání)

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 262)

Vystoupení poslance SN M. Tahyho

- seznamuje s textem dopisu politického grémia FS České národní radě a Slovenské národní radě Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k jednání o tisku 1074

Poznámka předsedy Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejla

- k návrhu prezidenta ČSFR

Poznámka poslance SL K. Novosáda

- k incidentu s poslancem R. Zelenayem

Poznámka poslance SN J. Zlochy

- k incidentu mezi poslancem SN R. Zelenayem a poslancem SL K. Novosádem

Poznámka poslance SL J. Šlápoty

- k incidentu mezi poslancem SN R. Zelenayem a poslancem

SL K. Novosádem

Schůze přerušena ve 13.36 hodin.

4. den - pátek 24. 1. 1992

Jednání zahájeno v 9.10 hodin.

Schůzi zahájil a řídil místopředseda FS K. Viktorín

Bod programu 7:

Odpovědi na interpelace a otázky poslanců

Odpovědi místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Interpelace poslance SN P. Tomana (tisk 981)

- s odpovědí spokojen; SN bere na vědomí

Interpelace poslance SN J. Skalického (tisk 1154)

- nepřítomen; SN bere na vědomí

Interpelace skupiny poslanců (tisk 1101)

- s odpovědí spokojeni; SL a SN bere na vědomí

Odpovědi předsedy vlády ČSFR M. Čalfy (za nepřítomného odpovídá místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský)

Interpelace poslance SL P. Hubálka (tisk 629)

- s odpovědí není spokojen; SL bere na vědomí

Interpelace poslance SL P. Konečného (tisk 938)

- s odpovědí není spokojen; SL bere na vědomí

Interpelace poslance SN P. Gandaloviče (tisk 852)

- nepřítomen; SN bere na vědomí

Interpelace poslance SL M. Kormana (tisk 993) - nepřítomen; SL bere na vědomí

Interpelace poslankyně SL M. Čejkové (tisk 923) - nepřítomna; SL bere na vědomí

Interpelace poslance SN M. Zemana (tisk 949)

- není spokojen

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského - k interpelaci poslance M. Zemana

Poznámka poslance SN M. Zemana - ke své interpelaci

Interpelace skupiny poslanců (tisk 899 - SN bere na vědomí

Interpelace poslance SL M. Jansty a poslance SN P. Dostála - s odpovědí nejsou spokojení

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

- k interpelaci poslanců M. Jansty a P. Dostála

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k odpovědi místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Poznámka poslance SL J Konečného

- k pojmu státní hranice

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

- ke smlouvě ČSFR a SRN

Poznámka poslance SL M. Jansty

- k odpovědi místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Interpelace poslance SN A. Ondrejkoviče (tisk 1096)

- nepřítomen, SN bere na vědomí

Interpelace skupiny poslanců (tisk 1181) - SN a SL berou na vědomí

Interpelace skupiny poslanců (tisk 1182) - SL a SN berou na vědomí

Interpelace poslance SN H. Kočtúcha (tisk 1188)

- není spokojen

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského - k interpelaci poslance H. Kočtúcha

Poznámka poslance SN H. Kočtúcha

- k odpovědi místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Interpelace poslance Michala Kováče (tisk 1191)

- není spokojen

Interpelace poslance SL F. Magyara (tisk 901)

- není spokojen (připomíná, že jde o tisk 1103)

Odpovědi místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Interpelace poslance SL P. Kučery (tisk 996)

- není přítomen; SL bere na vědomí

Interpelace skupiny poslanců (tisk 1104) Poznámka poslankyně SN E. Sándorové

- k interpelaci (tisk 1104)

Poznámka poslance SN J. Horníka

- k poznámce poslankyně E. Sándorové

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k poradě k volebnímu zákonu

Poznámka poslance SN L. Kvasničky

- k poznámce poslankyně E. Sándorové

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k poznámce poslankyně E. Sándorové

Poznámka poslankyně SN E. Sándorové

- k podané interpelaci; k poznámce poslance R. Zelenaye

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k poznámce poslance R. Zelenaye

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k poznámce poslankyně E. Sándorové

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

- k interpelaci skupiny poslanců (tisk 1104

Interpelace poslance SL L. Kudláčka (tisk 1056)

- je spokojen; SL bere na vědomí

Odpovědi ministra spojů ČSFR E. Ehrenbergera

Interpelace poslance SL F. Magyara (tisk 1199)

- není spokojen

Interpelace skupiny poslanců (tisk 1201 - SL a SN bere na vědomí

Odpovědi ministryně kontroly ČSFR K. Kořínkové

Interpelace skupiny poslanců (tisk 1140

- SL a SN bere na vědomí

Odpovědi místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

Interpelace poslance SN H. Kočtúcha (tisk 990)

- je spokojen; SN bere na vědomí

Interpelace poslance SN I. Batty (tisk 1048)

- je spokojen; část dotazu však nebyla zodpovězena

Interpelace poslance SL B. Hubálka (tisk 1081)

- odpověď bere na vědomí

Interpelace poslance SN P. Hrivíka (tisk 1120) - odpověď nepovažuje za úplnou , 399

Interpelace poslance SN V. Sochora (tisk 1121) - odpověď bere na vědomí

Interpelace skupiny poslanců (tisk 1122)

- SL a SN berou na vědomí

Interpelace skupiny poslanců (tisk 1134)

- s odpovědí jsou spokojeni; SN bere na vědomí

Interpelace poslance Michala Kováče (tisk 1135)

- odpověď bere na vědomí

Interpelace poslance SN I. Voleka (tisk 1136) - odpověď bere na vědomí

Interpelace skupiny poslanců (tisk 1170)

- nepřítomen; SN bere na vědomí

Interpelace poslance SN S. Devátého (tisk 1205) - nepřítomen; SN bere na vědomí

Interpelace poslance SN M. Ransdorfa (tisk 1257) - nepřítomen; SN bere na vědomí

Odpovědi ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého

Interpelace poslance SN V. Váni (tisk 1014)

- je spokojen; SN bere na vědomí

Interpelace poslance SN I. Batty (tisk 1184) - je spokojen; SN bere na vědomí

Interpelace skupiny poslanců (tisk 1187)

- s odpovědí jsou spokojeni

Odpovědi ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Řízení schůze převzal místopředseda FS K. Viktorín

Interpelace poslance SN Z. Borose (tisk 879)

- SN bere na vědomí

Interpelace poslance SN H. Kočtúcha (tisk 894)

- nepřítomen; SN bere na vědomí

Interpelace poslance SL J. Kose a poslance SN J. Svobody (tisk 1019) - SL a SN berou na vědomí

Interpelace poslance SL J. Poběžala (tisk 1093)

- s odpovědí není spokojen; SL bere na vědomí

Interpelace poslankyně SN J. Petrové (tisk 1119)

- nepřítomn; SN bere na vědomí

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k interpelaci na ministra vnitra ČSFR J. Langoše

Poznámka ministra vnitra ČSFR J. Langoše

- k interpelaci poslance J. Wagnera

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- s odpovědí ministra vnitra ČSFR J. Langoše je spokojen

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín

- SL bere na vědomí souhlas poslance J. Wagnera

Odpovědi ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

Interpelace poslance SN I. Fišery (tisk 1031) - nepřítomen; SN bere na vědomí

Interpelace poslance SN J. Skalického (tisk 1095) - nepřítomen; SN bere na vědomí

Interpelace skupiny poslanců (tisk 1110)

- SL a SN berou na vědomí

Odpovědi ministra dopravy ČSFR J. Nezvala Interpelace poslance SN V. Váni (tisk 872)

- je spokojen; SN bere na vědomí

Interpelace poslance SL S. Hanáka (tisk 1057) - je spokojen; SL bere na vědomí

Interpelace poslance SN V. Sochora (tisk 1069) - SN bere na vědomí

Interpelace poslance SN M. Prokopa (tisk 1130) - nepřítomen; SN bere na vědomí

Interpelace poslance SL J. Konečného (tisk 1102)

- není spokojen, podá novou upřesněnou interpelaci

Interpelace poslance SL V. Niedoby (tisk 1034)

- nepřítomen; SL bere na vědomí

Interpelace skupiny poslanců (tisk 1110) - SL a SN berou na vědomí

Poznámka poslance SN Š. Glezga

- ke své interpelaci nedostal od ministra dopravy ČSFR J. Nezvala odpověď

Poznámka ministra dopravy ČSFR J. Nezvala

- k interpelaci poslance Š. Glezga

Odpovědi ministra zahraničního obchodu ČSFR J. Bakšaye ..... 413

Interpelace poslance SN J. Petrové (tisk 1032)

- není přítomna; SN bere na vědomí

Interpelace poslance SN V. Sochora (tisk 1034)

- nepřítomen; SN bere na vědomí

Interpelace skupiny poslanců (tisk 1145) - SL a SN berou na vědomí

Interpelace poslance SL J. Wagnera (tisk 1171) - nepřítomen; SL bere na vědomí

Interpelace poslance SL M. Jansty (tisk 1173) - je spokojen, SL bere na vědomí

Interpelace poslankyně SN K. Samkové (tisk 1183) - nepřítomna; SN bere na vědomí

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k odpovědi ministra zahraničního obchodu ČSFR J. Bakšaye

Poznámka poslance SN I. Batty

- stahuje svou připomínku

Poznámka poslance SN P. Hrivíka

- nebyly projednány odpovědi ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín

- ministr obrany ČSFR L. Dobrovský ani jeho zástupce se nedostavili na jednání

Ústní interpelace poslanců

Interpelace poslance SL J. Konečného k vládě ČSFR

Interpelace poslance SN J. Horníka, připojuje se k interpelaci poslance J. Konečného

Interpelace poslance SN M. Kováče k ministru práce a sociálních věcí ČSFR P. Millerovi

Interpelace poslance SL I. Ryndy k ministru dopravy ČSFR J. Nezvalovi a ministru financí ČSFR V. Klausovi

Interpelace poslance SL O. Humla k ministru dopravy ČSFR J. Nezvalovi

Poznámka poslance SN Z. Brůžka

- k interpelaci poslance J. Konečného

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

- k interpelaci poslanců J. Konečného a J. Horníka

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k interpelaci poslance J. Konečného

Interpelace poslankyně SN M. Adrianové k vládě ČSFR k situaci v železniční dopravy

Poznámka poslance SN P. Gandaloviče

- k odpovědi ministra dopravy ČSFR J. Nezvala k situaci v železniční dopravy

Vystoupení ministra dopravy ČSFR J. Nezvala

Poznámka poslance SN M. Kováče

- k vystoupení ministra dopravy ČSFR J. Nezvala

Poznámka ministra dopravy ČSFR J. Nezvala

- k poznámce poslance M. Kováče

Poznámka poslance SL J. Musílka

- k projednávání problematiky železniční dopravy

Interpelace poslance SL L. Žáčka k ministru práce a sociálních věcí ČSFR P. Millerovi a ministru hospodářství ČSFR V. Dlouhému

Vystoupení ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

Interpelace poslanců SL L. Voleníka, M. Richtra, S. Žaluda a poslance SN J. Bureše k předsedovi vlády ČSFR M. Čalfovi a ministru obrany ČSFR L. Dobrovskému

Interpelace poslance SN V. Váni k místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbierovi (dopis Českého svazu bojovníků za svobodu k otázce smlouvy ČSFR a SRN)

Interpelace poslankyně SL D. Branné k předsedovi vlády ČSFR M Čalfovi, místopředsedovi vlády ČSFR J. Mikloškovi, místopředsedovi vlády a ministru financí ČSFR V. Klausovi

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška Interpelace poslance SN J. Zlochy k ministru vlády ČSFR, předsedovi Federálního výboru pro životní prostředí J. Vavrouškovi

Interpelace poslance SL J. Wagnera k místopředsedovi vlády a ministru financí ČSFR V. Klausovi

Interpelace poslance SL K. Ježka k ministru hospodářství ČSFR V. Dlouhému

Interpelace poslance SL J. Soukupa a skupiny poslanců k místopředsedovi vlády a ministru financí ČSFR V. Klausovi

Interpelace poslance SN A. Haška k ministru obrany ČSFR L. Dobrovskému

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín

- končí bod odpovědi na interpelace poslanců, interpelace a otázky poslanců

Bod programu 9:

Zpráva o dodržování lidských práv v ČSFR (tisk 1111), návrh usnesení SL a SN (tisk 1213)

Výklad ke zprávě podává místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško

Společný zpravodaj výborů SL M. Pohanka Společný zpravodaj výborů SN M. Horský Vystoupení poslance SN K. Gémesiho a předložení doplňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN J. Pernici

Vystoupení poslance SN Z. Borose

Vystoupení poslankyně SL R. Šormové a předložení doplňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL V. Danihela Vystoupení poslankyně SN K. Samkové Vystoupení poslance SL V. Niedoby

Vystoupení poslankyně SL E. Novákové a předložení doplňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN L. Motyčky a předložení doplňovacího návrhu

Poznámka poslance SN F. Šamalíka

- k vystoupení poslance L. Motyčky

Vystoupení poslance SN L. Kvasničky a předložení doplňovacího návrhu

Poznámka poslance SN B. Doležala

- k problematice antisemitismu

Poznámka poslance SN L. Motyčky

- k poznámce poslance F. Šamalíka

Vystoupení poslance SN I. Batty Poznámka poslance SN J. Mlynárika

- k vystoupení poslance I. Batty

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k vystoupení poslance I. Batty

Poznámka poslance SN I. Batty

- k poznámce poslance R. Zelenaye

Vystoupení poslance SL S. Floriána a předložení doplňovacího návrhu

Vystoupení generálního prokurátora ČSFR I. Gašparoviče (k vytvoření parlamentní komise ve věci hladovky p. Marečka)

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

- k jednání s p. Marečkem

Poznámka poslance SN M. Kováče

- k jednání s p. Marečkem

Poznámka poslance SL M. Malého

- k úloze Generální prokuratury ČSFR v případu p. Marečka

Poznámka poslance SL R. Sachra

- ke stanovisku generálního prokurátora

Poznámka poslance SN M. Horského

- k oprávněnosti jednání předsednictva FS

Poznámka poslance SN J. Moroviče

- k oprávněnosti jednání předsednictva FS

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

- k osobnímu jednání s p. Marečkem

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín

- k účasti poslanců na jednání místopředsedy vlády ČSFR

J. Mikloška s p. Marečkem

Jednání přerušeno v 15.19 hodin.

5. den - úterý 28. 1. 1992

(Není uveden čas zahájení 5. dne 20. společné schůze SL a SN)

Schůzi zahájil a řídil místopředseda FS J. Stank

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- vítá pozorovatele společného jednání SL a SN

K. Czaplického, ministra, tajemníka státní volební komise, vedoucího celostátní volební kanceláře z Polské republiky a J. Kacprzaka, člena celostátní volební komise a soudce Nejvyššího správního soudu

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

- k žádosti generálního prokurátora ČSFR o vytvoření parlamentní komise k řešení situace hladovky p. Marečka

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- doporučuje přímý televizní přenos z jednání o návrzích zákonů (volební zákon)

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k poznámce poslankyně R. Šormové

Poznámka poslance SN J. Sokola

- k poznámce poslankyně R. Šormové

Poznámka poslance SL J. Pospíšila

- k poznámce poslance V. Bendy

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

- k úloze komise pro lidská práva a národnostní otázky ve věci p. Marečka

Poznámka poslankyně SL E. Novákové

- k poznámce poslankyně K. Samkové

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

- k návrhu na vytvoření parlamentní komise

Hlasování (10.40) o návrhu poslance J. Soukupa k přímému televiznímu přenosu

- návrh byl schválen

Bod programu 7:

Odpovědi na interpelace a otázky poslanců - pokračování

Poznámka poslance SN H. Kočtúcha

- ke své interpelaci a k odpovědi předsedy vlády ČSFR M. Čalfy ,564

Poznámka poslance SN M. Kováče

- ke své interpelaci a k odpovědi předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

Poznámka poslankyně SN E. Sándorové

- k odpovědím na interpelace

Hlasování (10.47) SL bere na vědomí odpovědi na str. 2 a 3 (hlasují poslanci SL)

- návrh byl schválen

(Usnesení SL č. 410, 482)

Hlasování (10.48) SN bere na vědomí odpovědi na str. 4 a 5 (hlasují poslanci SN)

- návrh byl schválen

(Usnesení SN č. 433, 498)

Hlasování (10.49) o požadavku nové odpovědi na interpelaci poslance M. Zemana (hlasují poslanci SN)

- návrh byl schválen

Hlasování (10.50) o návrhu poslance H. Kočtúcha ke kvalitě zpracovávaných odpovědí na interpelace poslanců

- návrh byl schválen

(Usnesení SN č. 435)

Hlasování (10.52) FS bere na vědomí odpovědi na interpelace poslanců předsedy vlády, místopředsedů a jednotlivých ministrů

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 236)

Hlasování (10.53) o projednání výhrad k odpovědím na interpelace příslušnými členy vlády

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 316)

Hlasování (10.54) o doporučení vládě ČSFR, aby zvážila politický dopad několikanásobného zvýšení ceny paliva

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 265)

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k hlasování o odpovědích na interpelace

Poznámka poslance SL P. Kučery

- k hlasování o odpovědích na interpelace

Poznámka poslankyně SN E. Bellušové

- k pořadí odpovědí na interpelace

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- k hlasování o návrhu poslankyně R. Šormové

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

- seznamuje s návrhem, aby parlamentní komise pro lidská práva a menšiny se zabývala případem hladovky p. Marečka

Poznámka poslance SN M. Kováče

- k návrhu poslankyně R. Šormové

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

- žádá o přestávku pro poradu členů komise pro lidská práva

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

- k požadavku poslankyně K. Samkové

Poznámka poslance SL L. Kudláčka

- k řešení případu hladovky p. Marečka

Poznámka poslance SN P. Tomana

- k poznámce poslance L. Kudláčka

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- k jednání komise pro lidská práva

Bod programu 6:

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci (tisk 1078) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1193)

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- návrh ústavního zákona je zákonodárnou iniciativou prezidenta ČSFR V. Havla

Návrh odůvodňuje předseda Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejl

Společný zpravodaj výborů SN J. Mečl

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi Vystoupení poslance SN J. Sokola a přednesení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL J. Schneidera Předsedající místopředseda FS J. Stank

- k návrhu poslankyně R. Šormové

Poznámka poslankyně SL E. Novákové

- komise pro lidská práva a menšiny se ujímá případu p. Marečka

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

- k návrhu usnesení FS, aby komise pro lidská práva a menšiny se zabývala souvislostmi případu hladovky p. Marečka

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k pravomocím komise při šetření případu hladovky p. Marečka a přednesení doplňovacího návrhu Poznámka poslance SN J. Hladíka

- k návrhu poslance V. Bendy

Hlasování (11.54) aby komise pro lidská práva a menšiny měla pravomoci vyšetřovací komise, podle § 91 zákona o jednacím řádu

- návrh byl schválen

Závěrečné hlasování (11.55) o pověření parlamentní komise pro lidská práva a menšiny vyšetřením souvislostí případu hladovky p. M. Marečka

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 266)

Poznámka poslance SL D. Kroupy

- k hlasování o prezidentových návrzích

Závěrečné slovo předsedy Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejla

Společný zpravodaj výborů SN J. Mečl

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi

Poznámka poslance SN L. Romana

- k hlasování o pozměňovacím návrhu poslance J. Sokola

Poznámka poslance SL Z. Masopusta

- k návrhu poslance J. Sokola

Poznámka poslance SN M. Kováče

- k hlasování o návrhu poslance J. Sokola

Schůze přerušena ve 12.14 hodin.

Jednání opět zahájeno ve 13.45 hodin.

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- na jednání společné schůze vítá delegaci ústavně-právních výborů Národního shromáždění Maďarské republiky, vedenou L. Salamonem

Hlasování (13.53) o pozměňovacím návrhu uvedeném v tisku 1193

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- poslanec J. Sokol stahuje svůj návrh

Závěrečné hlasování (13.55) o návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 1078) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1193)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Bod programu 10:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění ve znění zákonného opatření předsednictva FS č. 208/1990 Sb. (tisk 1074) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1208)

Návrh zákona o volbách do Federálního shromáždění

Vystoupení poslance SN J. Vosčeka za iniciativní skupinu poslanců a předkladatelů návrhu zákona (tisk 1074)

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Návrh odůvodňuje předseda Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejl (tisk 1125)

Společný zpravodaj výborů SL P. Konečný Společný zpravodaj výborů SN M. Horský

Společný zpravodaj výborů SL E. Valko (tisk 1125) Společný zpravodaj výborů SN J. Vild (tisk 1125) Vystoupení poslance SN V. Ševčíka a přednesení pozměňovacích návrhů

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k vystoupení poslance V. Ševčíka

Poznámka poslance SN P. Bratinky

- k návrhu volebního zákona, předloženého prezidentem republiky V. Havlem

Poznámka poslance SL P. Kučery

- k poznámce poslance V. Bendy a poslance P. Bratinky

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k předloženým návrhům

Poznámka poslance SN M. Horského

- k návrhu poslance P. Bratinky

Poznámka poslance SN P. Bratinky

- k novému pojetí poslaneckých sborů

Poznámka poslance SL P. Konečného

- k návrhu poslance P. Bratinky

Poznámka poslance SN J. Mečla

- k předloženým návrhům

Poznámka poslance SN J. Oleje

- k poznámce poslance J. Mečla

Poznámka poslance SL J. Schneidera

- k předloženým návrhům

Poznámka předsedy Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejla

- k návrhu předloženém v zastoupení prezidenta ČSFR

Hlasování (15.39) o pozměňovacím návrhu poslance V. Ševčíka, aby za základ jednání byl vzat návrh prezidenta ČSFR

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS ..... 661

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- jednání bude probíhat k tiskům 1074 a 1208 podle návrhů společných zpravodajů, poslanců P. Konečného a M. Horského

Vystoupení poslance SL L. Voleníka a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL V. Bendy

- k vystoupení poslance L. Voleníka

Vystoupení poslance SN L. Lédla a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN J. Molnára a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN I. Fišery a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL V. Savčinského Vystoupení poslance SL I. Laluhy a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL T. Kopřivy

Vystoupení poslance SN P. Uhla a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN J. Sokola a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL O. Világiho a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SN J. Kloknera a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslankyně SN E. Sándorové a předložení pozměňovacích návrhů

Poznámka poslance SL P. Konečného

- ke zpracovaným variantám statistického úřadu

Poznámka poslankyně SN E. Sándorové

- ke zpracovaným variantám statistického úřadu

Vystoupení poslance SL J. Wagnera a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL L. Vrchovského a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN L. Motyčky a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL J. Schneidera

Poznámka poslance SL P. Kučery

- k vystoupení poslance J. Schneidera

Poznámka poslance SL J. Schneidera

- k poznámce poslance P. Kučery

Vystoupení poslance SN J. Oleje a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN P. Gandaloviče a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL P. Mornára

Vystoupení poslance SL P. Konečného a předložení pozměňovacího návrhu

Poznámka poslance SL V. Bendy

- ke svým pozměňovacím návrhům

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

- k možnosti korespondenčního hlasování

Poznámka poslance SL M. Benčíka

- k návrhům poslance V. Bendy a poslankyně K. Samkové

Vystoupení poslankyně SN K. Samkové a předložení pozměňovacích návrhů

Poznámka poslance SN M. Ročka

- k vystoupení poslance P. Gandaloviče

Závěrečné slovo poslance SL V. Bendy

Společný zpravodaj výborů SL P. Konečný Společný zpravodaj výborů SN M. Horský Poznámka poslance SL V. Bendy

- k poradě navrhovatelů, zpravodajů a autorů pozměňovacích návrhů

Poznámka poslance SN L. Lise

- k jednání branných výborů

Poznámka poslance SN J. Sokola

- k programu společné schůze

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- upřesňuje program dalšího dne jednání společné schůze

Poznámka poslance SN M. Zemana

- ke zpracování pozměňovacích návrhů

Poznámka poslance SN M. Tahyho

- k programu společné schůze , 747

Poznámka poslance SN J. Mečla

- k návrhu poslance V. Bendy

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k projednávání volebního zákona

Poznámka poslance SL M. Šidíka

- ke zprávě o současném stavu zemědělství

Hlasování (18.27) o návrhu poslance V. Bendy o přerušení společné schůze do dalšího dne jednání do 13 hodiny

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o návrhu poslance M. Šidíka o vypuštění zprávy o stavu zemědělství z programu 20. společné schůze a jejím přeložení na 21. společnou schůzi

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 267)

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

- k jednání komise pro lidská práva s p. Marečkem

Jednání přerušeno v 18.33 hodin.

6. den - středa 29. 1. 1992

Jednání zahájeno v 9.20 hodin.

Schůzi zahájil a řídil první místopředseda FS Z. Jičínský

Bod programu 11:

Vládní návrh zákona o Vojenském obranném zpravodajství (tisk 1038) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1194)

Návrh odůvodňuje ministr obrany ČSFR L. Dobrovský

Společný zpravodaj výborů SL P. Jégl

Společná zpravodajka výborů SN E. Sándorová Vystoupení poslance SL L. Voleníka a přednesení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové a přednesení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL J. Soukupa Vystoupení poslance SN J. Šolce Vystoupení poslance SL A. Černého Poznámka poslance SN J. Šolce

- k vystoupení poslance A. Černého

Vystoupení poslance SL J. Soukupa Vystoupení poslance SN L. Kostyi Vystoupení poslance SL P. Mornára

Vystoupení poslance SL Z. Maliny a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení předsedy SN M. Šútovce Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský - uzavírá rozpravu k tomuto bodu

Bod programu 17:

Návrh usnesení Federálního shromáždění k žádosti poslance M. Zemana o předložení zprávy vlády ČSFR o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za I. - IV. čtvrtletí 1991 (tisk 1219)

Svůj návrh odůvodňuje poslanec SN M. Zeman

Hlasování (10.41) o návrhu poslance M. Zemana

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 268, SL č. 413, SN č. 438)

Bod programu 11:

Vládní návrh zákona o Vojenském obranném zpravodajství (tisk 1038) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1194)

- pokračování

Společný zpravodaj výborů SL P. Jégl Poznámka ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

- ztotožňuje se se stanoviskem zpravodajů Poznámka poslance SN J. Mečla

- k zákazu majorizace

Společná zpravodajka výborů SN E. Sándorová Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k poznámce poslance J. Mečla

Hlasování (11.02) o pozměňovacím návrhu poslankyně J. Petrové k § 5

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.04) o pozměňovacím návrhu poslance L. Voleníka k § 9

- návrh byl schválen

Hlasování (11.07) o pozměňovacím návrhu poslance Z. Maliny k § 19

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.10) o pozměňovacím návrhu poslance L. Voleníka k § 24

- návrh byl schválen

Závěrečné hlasování (11.11) o vládním návrhu zákona o Vojenském obranném zpravodajství (tisk 1038) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1194)

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 274, SL č. 421, SN č. 446)

Bod programu 12:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (tisk 925) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1066)

Návrh odůvodňuje poslanec SL D. Kroupa

Společný zpravodaj výborů SN M. Roubal

Společný zpravodaj výborů SL L. Kudláček Společný zpravodaj výborů SN M. Roubal Vystoupení poslance SL P. Zahrádky Poznámka poslance SN M. Tahyho

- k vystoupení poslance P. Zahrádky Poznámka poslance SL M. Benčíka

- doporučuje přerušit jednání k tomuto bodu Jednání přerušeno v 11.55 hodin.

Jednání opět zahájeno ve 13.30 hodin.

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank Poznámka poslance SL J. Rumla

- k závěrečné zprávě komise 17. listopadu Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k poznámce poslance J. Rumla

Bod programu 10:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění ve znění zákonného opatření předsednictva FS č. 208/1990 Sb., (tisk 1074) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1208)

Návrh zákona o volbách do Federálního shromáždění pokračování

Společný zpravodaj výborů SN M. Horský

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k vyloučení aktivního volebního práva ve výkonu trestu

Hlasování (13.38) o pozměňovacím návrhu poslance P. Uhla k § 2 (§ 7)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (13.53) o pozměňovacím návrhu poslankyně K. Samkové k § 8

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN L. Lédla

- ke svému návrhu

Hlasování (13.56) o pozměňovacím návrhu poslance L. Lédla k § 10

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (13.59) o pozměňovacím návrhu poslance L. Lédla k § 10 (druhá část)

- návrh byl schválen

Hlasování (14.00) o pozměňovacím návrhu poslance V. Bendy k § 17

- návrh byl schválen

Hlasování (14.02) o pozměňovacím návrhu poslance P. Mornára k § 18

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (14.03) o pozměňovacím návrhu navrhovatelů k § 18

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SN F. Šebeje

- k pozměňovacímu návrhu poslance O. Világiho

Poznámka poslance SL M. Soldáta

- k pozměňovacím návrhům k § 43

Hlasování (14.07) o pozměňovacích návrzích poslance O. Világiho k § 18, 29 a 43

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (14.08) o pozměňovacím návrhu poslance L. Lédla k § 20

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN L. Lédla

- ke svému návrhu

Hlasování (14.12) o pozměňovacím návrhu poslance L. Lédla k § 49

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (14.13) o pozměňovacím návrhu poslance J. Oleje k § 22

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (14.15) o pozměňovacím návrhu poslance J. Oleje k § 22 (druhá část)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (14.17) o pozměňovacím návrhu poslance V. Bendy k § 27

- návrh byl schválen

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- poslanec I. Laluha stahuje svůj návrh

Hlasování (14.19) o pozměňovacím návrhu poslance L. Vrchovského k § 27

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Hlasování (14.21) o pozměňovacím návrhu poslance J. Molnára k § 27

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (14.24) o pozměňovacím návrhu poslance J. Sokola k § 27

- návrh byl schválen

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- další část svého návrhu poslanec J. Sokol stahuje

Hlasování (14.27) o pozměňovacím návrhu poslance J. Wagnera k § 27

- návrh nebyl schválen Sněmovnou lidu

Hlasování (14.29) o pozměňovacím návrhu poslance P. Uhla k § 27

- návrh byl schválen

Hlasování (14.31) o pozměňovacím návrhu poslance P. Uhla k § 27 (druhá část)

- návrh bych schválen

Hlasování (14.32) o pozměňovacím návrhu poslance L. Lédla k § 27

- návrh bych schválen

Poznámka poslance SL L. Voleníka

- ke svému návrhu , 866

Hlasování (14.37) o pozměňovacím návrhu poslance L. Voleníka k § 42 až 49 (alternativa 1)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SL L. Voleníka

- stahuje svůj návrh (alternativa 2)

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance L. Lédla k § 42

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k problematice politických hnutí , 872

Poznámka poslance SL L. Voleníka

- k poznámce poslance V. Bendy , 872

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance L. Voleníka k § 42

- návrh byl schválen

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance J. Molnára k § 42

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- poslanec I. Laluha stahuje svůj návrh

Poznámka poslance SL V. Bendy

- ke změně v textu § 42

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k návrhu poslance L. Voleníka

Poznámka poslance SL L. Voleníka

- ke svému návrhu

Hlasování (14.55) o pozměňovacím návrhu poslance P. Gandaloviče k § 43

- návrh nebyl schválen Sněmovnou lidu

Hlasování (14.58) o pozměňovacím návrhu poslance P. Konečného k § 44

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (15.02) o pozměňovacím návrhu poslance L. Voleníka k § 44

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (15.04) o pozměňovacím návrhu poslance L. Vrchovského k § 64

- návrh byl schválen

Hlasování (15.06) o pozměňovacím návrhu poslance L. Voleníka k § 55 (varianta 1)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (15.07) o pozměňovacím návrhu poslance L. Voleníka k § 55

(varianta 2)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (15.08) o pozměňovacím návrhu poslance L. Voleníka k § 55 (varianta 3)

-návrh byl schválen

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- poslanec L. Motyčka bere na vědomí, že o jeho návrhu nemůže být hlasováno (v rozporu s ústavním zákonem)

Poznámka poslance SN M. Kováče

- k úpravám volebním krajů

Hlasování (15.15) o variantě II (volební kraje)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SL L. Vrchovského

- k zařazení okresu Michalovce

Poznámka poslankyně SN E. Sándorové

- k poznámce poslance L. Vrchovského

Poznámka poslance SN A. Haška

- k zařazení okresu Levice

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

- k hlasování o pozměňovacím návrhu

Poznámka poslance SL L. Vrchovského

- omluva poslankyni E. Sándorové

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k pozměňovacímu návrhu poslankyně E. Sándorové .....

Poznámka poslance SN V. Morice

- k poznámce poslance O. Világiho

Hlasování (15.23) o pozměňovacím návrhu poslankyně E. Sándorové k novému rozdělení volebních krajů

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k návrhům poslance I. Laluhy a poslance L. Voleníka

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k poznámce poslance R. Zelenaye

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k počtu platných hlasů získaných politickou stranou

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k návrhu poslance L. Voleníka

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k návrhu poslance L. Voleníka a poslance I. Laluhy

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

- k návrhu předkladatelů

Poznámka poslance SL M. Soldáta

- k jednacímu řádu FS; k návrhu poslance L. Voleníka

Poznámka poslance SL I. Laluhy

- ke svému návrhu

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

- k textu pozměňovacího návrhu k § 42

Poznámka poslance SN F. Šebeje

- k formulaci textu pozměňovacího návrhu k § 42

Poznámka poslance SL J. Rumla

- k hlasování o pozměňovacím návrhu

Poznámka poslance SN M. Kováče

- k legislativní úpravě pozměňovacího návrhu

Hlasování (15.44) o pozměňovacím návrhu poslance I. Laluhy k § 42

- návrh nebyl schválen Sněmovnou lidu

Závěrečné hlasování (15.45) o návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění ve znění zákonného opatření předsednictva FS č. 208/1990 Sb., (tisk 1074) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1208) ve znění přijatých pozměňovacích návrhů

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 273, SL č. 419, SN č. 444)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský

- volební návrh, předložený prezidentem ČSFR, se výsledky hlasování vyřazuje z programu

Bod programu 12:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (tisk 925) a návrh usnesen SL a SN (tisk 1066) - pokračování

Vystoupení poslance SL L. Vrchovského a předložení doplňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN M. Zemana a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL O. Humla a předložení doplňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL J. Kincla a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL Z. Maliny a předložení doplňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN K. Stomeho a předložení doplňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL P. Kvačkaje a předložení doplňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL J. Jurečky a předložení doplňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN J. Mečla

Poznámka poslance SN M. Roubala

- k vystoupení poslance J. Mečla

Vystoupení poslance SL I. Ryndy a předložení doplňovacího návrhu

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský

- končí rozpravu k tomuto bodu a seznamuje s programem dalšího dne jednání společné schůze

Poznámka poslance SN F. Šebeje

- pozvání poslanců na přednášku státního tajemníka J. Böhma, vedoucího bavorského Úřadu vlády

Poznámka poslance SL A. Rajniče

- k projednávání tisku 1195 (zákona o prodloužení dovolené vojáků v činné službě)

Poznámka poslance SL P. Jégla

- k návrhu poslance A. Rajniče

Hlasování (není uveden čas) o návrhu poslance A. Rajniče k zařazení tisku 1114 a 1195 do programu jednání společné schůze

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 269)

Schůze přerušena v 17.02 hodin.

7. den - čtvrtek 30. 1. 1992

Jednání zahájeno v 9.19 hodin.

Schůzi zahájil a řídil první místopředseda FS Z. Jičínský

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský

- seznamuje s obsahem dopisu zaslaném předsedovi vlády

ČSFR k otázce kupónové privatizace

Poznámka poslance SL J. Rumla

- k vysílání ČST , 952

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- doporučuje změnu programu a zařazení bodu "Zaujetí stanoviska ke včerejšímu zpravodajství ČST" Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k poznámce poslance J. Rumla a k návrhu poslance R. Senjuka

Poznámka poslance SN J. Hladíka

- k programu schůze

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

- k programu schůze

Poznámka poslance SN V. Valtra - k programu schůze

Poznámka poslance SL M. Soldáta

- k poznámce poslance J. Rumla

Poznámka poslance SL J. Rumla

- k postavení členů komise 17. listopadu

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k programu schůze

Poznámka poslance SN L. Kostyi - k programu schůze

Poznámka poslance SN P. Uhla

- k projednávání zprávy komise 17. listopadu

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- ke svému návrhu

Poznámka poslance SL V. Šilhána - k programu schůze

Poznámka poslance SL J. Šlápoty - k vysílání ČST

Poznámka poslance SL J. Suchánka

- k návrhu poslance J. Soukupa

Poznámka poslance SN P. Dostála

- k návrhu poslance I. Fišery

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k poznámce poslance P. Dostála

Poznámka poslance SN B. Doležala

- k poznámce P. Dostála

Poznámka poslance SN P. Buriana

- k projednávání zprávy komise 17. listopadu

Hlasování (9.45) o návrhu poslance J. Rumla ke změně programu společné schůze

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN P. Uhla

- ke studiu zprávy komise 17. listopadu

Poznámka poslance SL J. Rumla

- ke zprávě komise 17. listopadu

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k projednávání zprávy 17. listopadu

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k programu schůze

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k hlasování o pozměňovacích návrzích , 967

Hlasování (9.49) o návrhu poslance R. Senjuka, aby předsedající schůze byl vyměněn

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

- k jednání předsednictva FS

Poznámka poslance SL P. Mornára

- k vysílání ČST

Poznámka poslance SN P. Dostála

- k poznámce poslankyně J. Petrové

Poznámka poslance SN I. Batty

- k odtajnění materiálů (příloh zprávy komise 17. listopadu

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k přílohám zprávy komise 17. listopadu

Poznámka poslance SL J. Suchánka

- předkládá návrh, aby předsednictvo FS zbavilo komisi 17. listopadu mlčenlivosti a odtajnilo archiv komise

Poznámka poslance SL J. Šlápoty

- k činnosti členů komise 17. listopadu

Poznámka poslance SL J. Suchánka

- ke svému návrhu

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k poznámce poslance P. Uhla

Poznámka poslance SN P. Uhla

- k odtajnění materiálů komise 17. listopadu

Poznámka poslance SN P. Tomana

- k činnosti komise 17. listopadu a ke zbavení mlčenlivosti

Poznámka poslance SN M. Zemana - k vysílání ČST

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k právu poslanců k vystupování v parlamentu a k vyslovování svých názorů

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k projednání zprávy komise 17. listopadu

Poznámka poslance SL L. Vrchovského

- k poznámce poslance V. Bendy

Poznámka poslance SN J. Zlochy

- k výsledkům činnosti komise 17. listopadu

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k poznámce poslance V. Bendy

Poznámka poslance SN P. Buriana

- k poznámce poslance J. Zlochy

Poznámka poslance SL O. Humla

- k projednávání zprávy komise 17. listopadu

Poznámka poslance SN B. Doležala

- k otázce agentů StB

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k otázce disciplinární odpovědnosti poslanců ,

Poznámka poslance SN I. Fišery

- ke svému návrhu

Hlasování (10.18) o návrhu poslance I. Fišery, aby zpráva komise 17. listopadu včetně vystoupení poslance J. Rumla byla zařazena na večerní zasedání společné schůze

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SL J. Suchánka

- ke svému návrhu ,

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k podávání pozměňovacích návrhů

Poznámka poslance SL L. Voleníka

- k návrhu poslance J. Suchánka

Poznámka poslance SL J. Suchánka

- formuluje svůj návrh

Poznámka poslance SL Š. Gürtlera

- k otázce odtajnění materiálů komise 17. listopadu

Hlasování (10.26) o návrhu poslance J. Suchánka na zařazení nového bodu do programu - zbavení komise 17. listopadu mlčenlivosti a odtajnění archivu této komise

- návrh nebyl schválen ani jednou ze sněmoven FS

Bod programu 11:

Návrh zákona o prodloužení dovolené vojáků v činné službě (tisk 1114) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1195)

Návrh odůvodňuje společný zpravodaj výborů SL A. Rajnič

Společný zpravodaj výborů SN L. Kostya Společný zpravodaj výborů SL J. Dienstbier ml.

Závěrečné hlasování (10.41) o návrhu zákona o prodloužení dovolené vojáků v činné službě (tisk 1114) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1195) - návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 270, SL č. 415, SN č. 440)

Bod programu 12:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (tisk 925) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1066) - pokračování

Závěrečné slovo poslance SL D. Kroupy

Společný zpravodaj výborů SL L. Kudláček Poznámka poslance SN I. Fišery

- k neúčasti představitelů vlády ČSFR

Poznámka poslance SL J. Špačka

- k vystoupení společného zpravodaje výborů SL L. Kudláčka

Poznámka poslance SL J. Kincla

- ke svému návrhu

Hlasování (10.49) o návrhu poslance J. Kincla vrátit tisk 1066 k novému zpracování

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SL J. Kincla

- k hlasování o vypuštění celého znění § 3 ,

Hlasování (10.57) o pozměňovacím návrhu k zařazení bodu č. 1 § 3 ve znění tisku 1066 do novely zákona č. 92/1991 Sb.

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (10.59) o pozměňovacím návrhu k doplnění § 12

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.01) o pozměňovacím návrhu k § 15

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.03) o pozměňovacích návrzích poslanců M. Roubala a L. Kudláčka k § 6

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SL O. Humla

- návrhy k odst. 3 a 4 § 6 spolu s poslancem M. Soldátem stahuje

Hlasování (11.07) o pozměňovacích návrzích poslanců O. Humla a M. Soldáta k odst. 1 a 2 § 6

- návrh byl schválen

Hlasování (11.11) o pozměňovacím návrhu poslance J. Kincla k § 6

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.13) o pozměňovacÍm návrhu poslance Z. Maliny k § 7

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN M. Zemana

- ke svému návrhu

Hlasování (11.15) o pozměňovacím návrhu poslance M. Zemana k § 8

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.18) o pozměňovacím návrhu poslance M. Roubala a L. Kudláčka k § 12

- návrh bych schválen

Poznámka poslance SN J. Mečla

- ke stanovisku zpravodajů SL a SN

Hlasování (11.23) o pozměňovacím návrhu poslance M. Zemana k § 12

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.25) o pozměňovacím návrhu poslance J. Kincla k § 12

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN J. Mečla

- ke zrušení principu registrace jako základu vzniku vlastnických práv

Poznámka poslance SL K. Novosáda

- k poznámce poslance J. Mečla

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k otázce registrace

Hlasování (11.33) o pozměňovacím návrhu poslanců M. Roubala a L. Kudláčka

k § 14, 15 a 19

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN M. Zemana

- ke stanovisku zpravodajů k pozměňovacím návrhům

Hlasování (11.37) o pozměňovacím návrhu poslance M. Zemana k § 14

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.38) o pozměňovacím návrhu poslance J. Kincla k § 15

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance L. Vrchovského k § 25

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SL I. Ryndy

- ke stanovisku výborů k pozměňovacím návrhům ,

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance M. Zemana k § 25 (1. část)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance M. Zemana k § 25 (2. část)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance M. Zemana k § 25 odst. 1

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.50) o pozměňovacím návrhu poslance J. Jurečky k § 26

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.53) o pozměňovacím návrhu poslance J. Kincla k § 57

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- ke svému návrhu

Hlasování (11.55) o pozměňovacím návrhu poslance K. Stomeho k § 47

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.57) o pozměňovacím návrhu poslance J. Kincla k § 47

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SL J. Kincla

- ke svému návrhu

Hlasování (12.01) o pozměňovacím návrhu poslance J. Kincla k § 47 b)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SL V. Savčinského

- žádá přestávku pro poslanecký klub ODÚ

Jednání přerušeno ve 12.01 hodin.

Jednání opět zahájeno ve 13.30 hodin.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský

- informace z jednání politického grémia

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k času pro studium zprávy komise 17. listopadu

Hlasování (13.55) k návrhu politického grémia a k dalšímu programu společné schůze

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 271, SL č. 416, SN č. 441)

Závěrečné hlasování (13.58) o návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (tisk 925) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1066) ve znění pozměňovacích a doplňovacích návrhů - návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Bod programu 13:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1106)

Řízení schůze převzal předseda SL R. Battěk

Návrh odůvodňuje poslanec SL M. Tyl

Společný zpravodaj výborů SL J. Lacina Společný zpravodaj výborů SN J. Hacaj Vystoupení poslance SL J. Veverky a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL V. Tolara a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL M. Šidíka a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN A. Anderka a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN I. Batty a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN F. Petera a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN V. Humpála a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SN L. Romana a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL J. Piskoře a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SN J. Molnára a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL J. Wagnera a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN J. Cuhry a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN V. Slámy a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL K. Novosáda a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL O. Világiho a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL I. Ryndy a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL E. Kříže a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN J. Hladíka a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL A. Jambora a předložení pozměňovacích a doplňovacích návrhů Vystoupení poslance SL L. Kudláčka a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Závěrečné slovo poslance SL M. Tyla

Společný zpravodaj výborů SL J. Lacina Společný zpravodaj výborů SN J. Hacaj Poznámka poslance SL I. Ryndy

- ke svému návrhu

Poznámka poslance SN M. Tahyho

- k poznámce poslance I. Ryndy

Předsedající předseda SL R. Battěk

- při projednávání novely zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby, došlo k nesouhlasnému snesení sněmoven ve smyslu § 31 písm. b) jednacího řádu; předsedové obou sněmoven navrhují zvolit postup zahájením dohodovacího řízení; podle § 32 společný výbor pro dohodovací řízení

Hlasování (16.38) o složení dohodovacího výboru

- návrh byl schválen

(Usnesení SL č. 417, SN č. 442)

Poznámka poslance SL E. Kříže

- žádá ředitele ČST J. Kantůrka o přímý televizní přenos z projednávání závěrečné zprávy komise 17. listopadu

Bod programu 9:

Zpráva o dodržování lidských práv v ČSFR (tisk 1111)

- pokračování

Závěrečné slovo místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

- závěrečnému slovu místopředsedy vlády J. Mikloška

Poznámka poslance SN I. Batty

- k závěrečnému slovu místopředsedy vlády J. Mikloška

Společný zpravodaj výborů SL M. Pohanka Společný zpravodaj výborů SN M. Horský Poznámka poslankyně SN K. Samková

- k vystoupení společného zpravodaje výborů SL M. Pohanky

Poznámka poslance SL S. Floriána

- trvá na svém návrhu ,

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

- k účasti generálního prokurátora ČSFR na jednání

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

- k poznámce poslankyně R. Šormové

Poznámka poslankyně SN E. Sándorové

- k návrhu HSD

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

- k návrhu usnesení

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška - k návrhu usnesení

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

- k poznámce místopředsedy vlády J. Mikloška; k návrhu společného zpravodaje výborů SN M. Horského Poznámka poslance SN B. Tichého

- k opatření vlády na základě podaných pozměňovacích návrhů

Poznámka poslance SN L. Kvasničky

- ke svému návrhu

Poznámka poslance SN A. Haška

- k usnesení branného a bezpečnostního výboru

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

- k závaznosti navrhovaného usnesení

Poznámka poslance SN K. Gémesiho

- k návrhu společného zpravodaje výborů SN M. Horského

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

- k legislativnímu procesu

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

- k hlasování o návrzích

Poznámka poslance SL Z. Masopusta

- k návrhu poslankyně E. Novákové

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

- k předloženým novelám vládě

Poznámka poslankyně SL E. Novákové

- k novelám zákona o pěstounské péči a zákona o rodině

Poznámka poslance SL M. Malého

- k novele zákona o rodině

Poznámka poslance SN A. Haška

- k usnesení branných a bezpečnostních výborů

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

- k hlasování o návrzích

Hlasování (17.29) zda základem dalšího jednání bude tisk 00076, t.j. návrh na usnesení podaný stálou komisí a klubem poslanců ON

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SN F. Šamalíka

- k návrhu poslance L. Motyčky

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

- k projednávání pozměňovacích návrhů

Společný zpravodaj výborů SL M. Pohanka

- poslankyně E. Nováková a poslanec L. Kvasnička stahují své návrhy

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška

- k výběru kandidátů za členy Mezinárodního soudu

Poznámka poslance SL I. Mynáře

- k poznámce místopředsedy vlády J. Mikloška

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

- k hlasování o návrzích

Poznámka poslance SN F. Šebeje

- k návrhu poslance L. Motyčky

Hlasování (není uveden čas) o doplňovacím návrhu poslance L. Motyčky

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance I. Batty (zásady politiky k národnostním a etnickým menšinám)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Závěrečné hlasování (17.54) o zprávě o dodržování lidských práv v ČSFR (tisk 1111) a návrhu usnesení SL a SN

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 272, SL č. 418, SN č. 443)

Jednání přerušeno v 17.55 hodin.

Jednání opět zahájeno v 19.18 hodin.

Bod programu 14:

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise FS pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 (tisk 1236) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1250)

Poznámka poslance SL M. Malého

- k vývozu tanků československé výroby do Sýrie

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k vystoupení poslance J. Rumla na dopoledním zasedání společné schůze

Zprávu odůvodňuje poslanec SL J. Ruml

Vystoupení poslance SN P. Gandaloviče

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Vystoupení poslance SN P. Uhla

Vystoupení poslance SN M. Ransdorfa

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

- k vystoupení poslance M. Ransdorfa

Poznámka poslance SL K. Novosáda

- k vystoupení poslance M. Ransdorfa

Vystoupení poslance SN M. Zemana

Poznámka poslance SL L. Voleníka

- k vystoupení poslance M. Zemana

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- dotaz na předsedu komise k přílohám zprávy ,

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

- k poznámce poslance K. Novosáda

Poznámka poslance SL J. Vidíma

- k poznámce poslance J. Wagnera

Poznámka poslance SN V. Morice

- k poznámce poslance M. Zemana

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k poznámce poslance J. Vidíma

Vystoupení poslance SL E. Mandlera

Poznámka poslance SL V. Šilhána

- k řídícímu schůze předsedovi SL R. Battěkovi

Vystoupení poslance SN F. Šamalíka

Poznámka poslance SN B. Doležala

- k vystoupení poslance F. Šamalíka a poslance E. Mandlera

Vystoupení poslance SN F. Houšky

Poznámka poslance SL O. Humla

- k vysílání ČST

Vystoupení poslance SN B. Tichého

Poznámka poslance SN J. Oleje

- k vystoupení poslance B. Tichého

Poznámka poslance SN P. Uhla

- k vystoupení poslance B. Tichého

Poznámka poslance SN B. Tichého

- k poznámce poslance P. Uhla

Vystoupení poslance SL J. Soukupa

Vystoupení poslance SN L. Kostyi

Poznámka poslance SL J. Rumla

- k vystoupení poslance L. Kostyi

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k poznámce poslance J. Rumla

Poznámka poslance SL D. Kroupy

- k rozpravě o zprávě komise 17. listopadu

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k vystoupení poslance L. Kostyi

Poznámka poslance SN M. Kováče

- k usnesení předsednictva FS

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k jednacímu řádu FS

Poznámka poslance SL J. Jenerála

- k jednání předsednictva FS

Poznámka poslance SL J. Špačka

- k poznámce poslance J. Jenerála a poslance K. Stomeho

Poznámka poslance SL J. Rumla

- k poznámce poslance L. Kostyi

Poznámka poslance SN P. Uhla

- k poznámce poslance K. Stomeho

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k vysílání ČST

Poznámka poslance SL J. Suchánka

- k poznámce poslance P. Uhla

Poznámka poslance SL M. Benčíka

- k vysílání ČST; ke zbavení mlčenlivosti členů komise

Poznámka poslance SN P. Uhla

- k poznámce poslance J. Suchánka

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k poznámce poslance E. Mandlera

Poznámka poslance SN A. Blažka

- k ČST

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k poznámce poslance J. Rumla

Vystoupení poslance SN P. Dostála

Poznámka poslance SN P. Gandaloviče

- k vystoupení poslance P. Dostála

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k vystoupení poslance P. Dostála

Poznámka poslance SN M. Ročka

- k poznámce poslance O. Világiho

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k vystoupení poslance P. Dostála

Poznámka poslankyně SL R. Šormové

- k řízení schůze předsedou SL R. Battěkem

Poznámka poslance SN J. Oleje

- k řízení schůze předsedou SL R. Battěkem

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k poznámce poslankyně R. Šormové

Poznámka poslankyně SN J. Petrové

- k přímému přenosu ČST

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k probíhající rozpravě

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k vystoupení poslance P. Dostála

Poznámka poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové

- k vystoupení poslance P. Dostála

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k poznámce poslankyně M. Nazari-Buřivalové

Poznámka poslance SL J. Vidíma

- k vystoupení poslance P. Dostála

Jednání ukončeno.

8. den - pátek 31. 1. 1992

Jednání zahájeno v 9.38 hodin.

Schůzi zahájil a řídil předseda SL R. Battěk

Bod programu 13:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1106) - pokračování

Společný zpravodaj výborů SL J. Lacina

Poznámka poslance SL P. Kučery

- ke stanovisku vlády k návrhu novely

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k poznámce společného zpravodaje výborů SL J. Laciny

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k projednávání pozměňovacích návrhů za účasti zástupce vlády

Poznámka poslance SL M. Benčíka

- k projednávanému návrhu

Poznámka předkladatele - poslance SL M. Tyla - ke konzultacím s vládou

Poznámka poslance SL K. Novosáda

- k účasti zástupce vlády při projednávání návrhu

Poznámka poslance SL J. Špačka

- k účasti zástupce vlády při projednávání návrhu

Poznámka poslance SN V. Morice

- k poznámce předkladatele-poslance M. Tyla

Poznámka poslance SL I. Ryndy

- k účasti zástupce vlády při projednávání návrhu

Předsedající předseda SL R. Battěk

- na jednání se dostavil místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k zájmu vlády na projednávání zákonů ve FS

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- ke spolupráci poslanců vládní koalice s vládní koalicí ve vládě

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- ke stanovisku vlády k pozměňovacím návrhům

Poznámka poslance SL L. Kudláčka

- k poznámce předkladatele-poslance M. Tyla

Poznámka poslance SN F. Houšky

- k otázce účasti ministrů na společném zasedání či na zasedání výboru

Poznámka poslance SL M. Soldáta

- předkladatelem je poslanecká skupina (ne vláda)

Poznámka poslance SN I. Fišery

- navrhuje odložení jednání pokud nebude přítomen ministr V. Dlouhý nebo pověřený zástupce vlády

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

- k poznámce poslance F. Houšky

Poznámka poslance SL O. Világiho

- ke stanovisku vlády

Poznámka poslance SN F. Petera

- k jednání o předloženém návrhu

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k návrhu poslance I. Fišery

Poznámka poslance SN I. Fišery

- ke svému návrhu

Poznámka poslance SL O. Világiho - ke stanovisku vlády

Poznámka předkladatele-poslance SL M. Tyla

- ke stanovisku vlády

Poznámka poslance SN L. Lise

- k jednání poslaneckých klubů o předložených pozměňovacích návrzích

Poznámka poslance SL M. Malého

- k účasti ministra V. Dlouhého na jednání

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k poznámce poslance M. Malého a poslance M. Tyla

Poznámka poslance SL J. Jenerála

- k poznámce poslance M. Tyla

Poznámka poslance SL M. Soldáta

- k návrhu poslance I. Fišery

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k návrhu poslance M. Soldáta

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k přerušení jednání o projednávaném bodu programu

Poznámka poslance SN I. Fišery

- ke svému návrhu

Hlasování (10.16) o přerušení jednání návrhu novely zákona do té doby, než se dostaví zástupce vlády

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SL M. Soldáta

- stahuje svůj návrh

Hlasování (10.18) o pozměňovacím návrhu k bodu 3 tisku 1106

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (10.11) o pozměňovacím návrhu k bodu 5 tisku 1106

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SL M. Šidíka

- ke svým návrhům

Hlasování (10.25) o pozměňovacím návrhu poslance M. Šidíka k bodu 1

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (10.26) o pozměňovacím návrhu poslance J. Hladíka k § 1

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (10.28) o pozměňovacím návrhu poslance K Stomeho k § 4

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka předkladatele-poslance SL M. Tyla

- k návrhu poslance L. Romana

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- ke svému návrhu a k návrhu poslance L. Romana

Poznámka poslance SN J. Vosčeka

- k návrhu poslance L. Romana

Hlasování (10.35) o pozměňovacím návrhu poslance L. Romana k § 4

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (10.36) o pozměňovacím návrhu poslance A. Jambora k § 5

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (10.38) o pozměňovacím návrhu poslanců A. Anderka, J. Molnára a A. Jambora k bodu 6

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.41) o pozměňovacím návrhu poslance M. Šidíka k § 6

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SL M. Benčíka

- k přijatému pozměňovacímu návrhu

Poznámka předkladatele-poslance SL M. Tyla

- k návrhu poslance J. Wagnera , 1296

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k poznámce poslance M. Tyla

Poznámka poslance SN V. Humpála

- k návrhu poslance J. Wagnera

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- ke svému návrhu

Hlasování (10.49) o pozměňovacím návrhu poslance J. Wagnera k § 6

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SN V. Humpála

- k návrhu poslance V. Slámy

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance V. Slámy k § 6

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance I. Batty k § 6

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance F. Petera k § 6

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance J. Mlynárika k § 6

- návrh byl schválen

Hlasování (11.00) o pozměňovacím návrhu poslance J. Piskoře k § 6 (alternativa I)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.02) o pozměňovacím návrhu poslance J. Piskoře k § 6 (alternativa II)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.04) o pozměňovacím návrhu poslance J. Piskoře k § 6 (alternativa III)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN J. Hladíka

- k činnosti společných zpravodajů

Hlasování (11.06) o pozměňovacím návrhu poslance E. Kříže k § 6

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance V. Tolara k § 6

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN A. Anderka

- stahuje svůj návrh

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance A. Jambora k § 6

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance I. Batty k § 7

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance E. Kříže k § 4

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Poznámka poslance SN V. Humpála

- ke svému návrhu

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance V. Humpála k § 9

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.21) o pozměňovacím návrhu poslance O. Világiho k § 11

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Poznámka poslance SL I. Ryndy

- ke svému návrhu

Hlasování (11.24) o pozměňovacím návrhu poslance I. Ryndy k § 11

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.25) o pozměňovacím návrhu poslance I. Ryndy k § 11

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.27) o pozměňovacím návrhu poslance I. Ryndy k § 11

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- poslanec I. Rynda stahuje svůj návrh (str.8)

Hlasování (11.29) o pozměňovacím návrhu poslance V. Slámy

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- poslanec V. Humpál stahuje svůj návrh

Poznámka poslance SN J. Hladíka

- ke svému návrhu

Hlasování (11.32) o pozměňovacím návrhu poslance J. Hladíka

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.34) o pozměňovacím návrhu poslance A. Jambora k § 17

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.36) o pozměňovacím návrhu poslance L. Kudláčka

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Hlasování (11.37) o pozměňovacím návrhu poslance K. Novosáda k § 19

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Poznámka poslance SL K. Novosáda

- ke svému návrhu , 1331

Poznámka poslance SL J. Špačka

- k návrhu poslance K. Novosáda

Hlasování (11.42) o pozměňovacích návrzích poslance K. Novosáda

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Hlasování (11.45) o pozměňovacím návrhu poslance V. Humpála k § 20

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.47) o pozměňovacím návrhu poslance I. Ryndy k § 22

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- poslanec A. Jambor stahuje svůj návrh k § 22

Hlasování (11.49) o pozměňovacím návrhu poslance A. Jambora k § 22 odst. 1 - návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.50) o pozměňovacím návrhu poslance K. Novosáda k § 25 (1. alternativa)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.52) o pozměňovacím návrhu poslance K. Novosáda k § 25 (2. alternativa)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (11.53) o pozměňovacím návrhu poslance J. Hladíka

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Závěrečné hlasování (11.57) o návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/199 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1106)

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský

Bod programu 12:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (tisk 925) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1066) - pokračování

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský

- předsedou dohodovacího výboru byl zvolen poslanec SN

A. Ondrejkovič

Vystoupení předsedy dohodovacího výboru - poslance SN A. Ondrejkoviče

Poznámka poslance SN P. Měráka

- dotaz na předsedu dohodovacího výboru , 1346

Poznámka předsedy dohodovacího výboru - poslance SN A. Ondrejkoviče

- k dotazu poslance P. Měráka

Poznámka poslance SN M. Roubala

- k jednacímu řádu FS

Poznámka poslance SN M. Zemana

- k vystoupení předsedy dohodovacího výboru

Poznámka poslance SN P. Měráka

- ke stanovisku vlády

Poznámka poslance SN M. Roubala - ke stanovisku vlády

Hlasování (12.15) o návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (tisk 925) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1066) ve znění pozměňovacích a doplňovacích návrhů a ve znění návrhu, který byl předložen jménem dohodovacího výboru

- ke shodnému usnesení sněmoven nedošlo

Poznámka poslance SN J. Selnera

- k volbě dohodovacího výboru k nepřijaté novele k zákonu č. 229/1991 Sb. (bod programu 13, tisk 928 a 1106)

Poznámka poslance SN L. Kostyi

- k hlasování o členech dohodovacího výboru

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k navrhování členů dohodovacího výboru poslaneckými kluby

Poznámka poslance SL E. Valka

- k poznámkám poslance L. Kostyi a poslance R. Zelenaye

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský

- k jednacímu řádu FS

Hlasování (není uveden čas) o zřízení dohodovacího výboru

- návrh byl schválen

Zástupci poslaneckých klubů navrhují členy dohodovacího výboru - 1357

Hlasování (není uveden čas) o složení dohodovacího výboru

Složení dohadovacího výboru bylo schváleno

(Usnesení SL č. 420,SN č. 445)

Schůze přerušena v 12.55 hodin.

9. den - pondělí 17. 2. 1992

Jednání zahájeno v 10.23 hodin.

Schůzi zahájil a řídil předseda SL R. Battěk

Předsedající předseda SL R. Battěk

- informuje o jednání samostatné 14. schůze SN a samostatné 8. schůze SL

(Samostatná 14. schůze SN a samostatná schůze 8. schůze SL)

Předsedající předseda SL R. Battěk

- k programu společné schůze; doporučuje program 20. schůze rozšířit o bod: Schválení jmenování soudců Nejvyššího soudu ČSFR JUDr. Igora Burgera a JUDr. Karla Jungwirta (tisk 1252) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1288)

Hlasování (11.00) o doplnění programu 20. společné schůze (tisk 1252, 1288)

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 275)

Poznámka poslance SL M. Borguži

- k pořadí projednávaných bodů programu

Poznámka poslankyně SN M. Adrianové

- k poznámce poslance M. Borguži

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k pořadí projednávaných bodů programu

Poznámka poslance SN A. Ondrejkoviče

- k pořadí projednávaných bodů programu

Poznámka poslance SL J. Kačera

- k činnosti komise pro lidská práva

Poznámka poslance SL E. Kříže

- k činnosti komise pro lidská práva

Poznámka poslance SN K. Gémesiho

- k činnosti komise pro lidská práva

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Bod programu 5:

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci ve znění pozdějších předpisů, ústavního zákona č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu ČSFR, Ústava ČSFR ve znění ústavního zákona č. 326/1991 Sb., (tisk 1071A) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1212) a dodatek k tisku (výrobní číslo 409) - pokračování

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- seznamuje se stanoviskem politického grémia ČNR

Vystoupení poslance SN J. Sokola

Vystoupení poslance SN F. Šamalíka a předložení pozměňovacího návrhu

Poznámka poslance SL J. Minky

- ke stanovisku politického grémia ČNR

Poznámka poslance SN R. Zelenaye

- k usnesení FS a usnesení příslušné národní rady

Vystoupení poslance SL S. Hanáka a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL V. Bendy a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN V. Váni

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k řečnické lhůtě

Poznámka poslance SN F. Šamalíka

- k moravské samosprávě

Vystoupení poslance SN J. Oleje a předložení pozměňovacích návrhů včetně na přerušení rozpravy a vyžádání stanoviska SNR

Poznámka poslance SL V. Savčinského

- k vystoupení poslance J. Oleje

Poznámka poslance SN P. Kanise

- k vystoupení poslance J. Oleje

Poznámka poslance SN J. Oleje

- k poznámce poslance V. Savčinského

Hlasování (12.12) o návrhu poslance J. Oleje na přerušení rozpravy

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Vystoupení poslance SL E. Mandlera

Poznámka poslance SL J. Tomsy

- k vystoupení poslance E. Mandlera a poslance F. Šamalíka

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Vystoupení poslance SN P. Kanise a předložení pozměňovacích návrhů

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k probíhající rozpravě

Vystoupení poslance SL P. Kučery a předložení pozměňovacích návrhů

Jednání přerušeno do 14.00 hodin.

Vystoupení poslance SN B. Doležala

Vystoupení poslance SN L. Romana a předložení doplňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL M. Richtra a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Vystoupení místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k vystoupení místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Poznámka místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

- k poznámce poslance E. Mandlera

Poznámka poslance SN J. Mečla

- k vystoupení místopředsedy vlády ČSFR P. Rychetského

Vystoupení poslance SL I. Ryndy a předložení pozměňovacích návrhů

Vystoupení poslance SL J. Kačera

Vystoupení poslance SN J. Šedoviče

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

- k vystoupení poslance J. Šedoviče

Poznámka poslankyně SL E. Záležákové

- k poznámce poslance J. Mlynárika

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

- k poznámce poslankyně E. Záležákové

Vystoupení poslance SL J. Tomsy

Poznámka poslance SN L. Kvasničky

- k vystoupení poslance J Tomsy

Vystoupení poslance SL J. Wagnera

Poznámka poslance SN P. Kulana

- k pojmu "pro Slovensko je nepřijatelné"

Poznámka poslance SL M. Benčíka

- k probíhající rozpravě

Poznámka poslance SN P. Kulana

- k poznámce poslance M. Benčíka

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- ukončuje rozpravu k tisku 1212

Bod programu 18:

Zpráva vlády ČSFR k průběhu kupónové privatizace (tisk 1248) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1292)

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Hlasování (15.29) o prominutí lhůty 48 hodin předložení tisku 1292

- návrh byl schválen

Zprávu odůvodňuje místopředseda vlády a ministr financí ČSFR V. Klaus

Společný zpravodaj výborů SN H. Kočtúch

Společný zpravodaj výborů SL V. Šilhán

Vystoupení poslance SL L. Vrchovského

Poznámka poslance SL T. Kopřivy

- k vystoupení poslance L. Vrchovského

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k poznámce poslance T. Kopřivy

Vystoupení poslance SN R. Senjuka

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k vystoupení poslance R. Senjuka

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k poznámce prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SN B. Tichého

- k poznámce prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

- ke komisi FS pro kupónovou privatizaci

Vystoupení poslance SL M. Borguži

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k prodloužené řečnické lhůtě

Poznámka poslance SN P. Kulana

- k vystoupení poslance M. Borguži

Poznámka poslance SL J. Suchánka

- k vystoupení poslance M. Borguži

Poznámka poslance SN J. Sokola

- k vystoupení poslance M. Borguži

Poznámka poslance SL M. Benčíka

- k poznámce poslance P. Kulana

Poznámka poslance SN I. Fišery

- ke svému návrhu

Hlasování (16.52) o návrhu poslance I. Fišery, aby řečnická lhůta pro 20. společnou schůzi trvala 10 minut

- návrh byl schválen

Vystoupení poslance SL J. Veverky

Vystoupení poslance SL J. Schneidera a předložení pozměňovacích návrhů

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k vystoupení poslance J. Schneidera

Vystoupení poslankyně SN M. Adrianové a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN I. Fišery

Vystoupení poslance SN J. Košnára

Vystoupení poslance SN M. Macka

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k vystoupení poslance M. Macka

Vystoupení poslance SN F. Houšky

Poznámka poslance SL J. Jurečky

- k činnosti IPF

Vystoupení poslance SL J. Wagnera

Vystoupení poslance SL T. Kopřivy

Vystoupení poslance SL J. Zána

Vystoupení poslance SL P. Zahrádky a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL M. Téry

Poznámka poslance SN L. Kováče

- k vystoupení poslance M. Borguži

Poznámka poslance SL J. Zána

- k poznámce poslance L. Kováče

Vystoupení poslance SN B. Hlavičky

Vystoupení poslance SN M. Tahyho

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k probíhající rozpravě

Vystoupení ministryně kontroly ČSFR K. Kořínkové

Vystoupení generálního prokurátora ČSFR I. Gašparoviče

Poznámka poslance SN M. Kováče

- k počtu vydaných kupónových knížek

Závěrečné slovo místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k závěrečnému slovu místopředsedy vlády a ministra financí V. Klause

Poznámka poslance SL J. Wagnera - k písemné odpovědi

Poznámka poslance SL V. Šilhána

- k závěrečnému slovu místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

Poznámka poslance SN P. Dostála

- dotaz na místopředsedu vlády a ministra financí ČSFR na jeho stanovisko k vystoupení generálního prokurátora ČSFR I. Gašparoviče

Poznámka místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause - k dotazu poslance P. Dostála

Poznámka poslance SL J Wagnera

- k poznámce místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

Poznámka místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause - k poznámce poslance J. Wagnera

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k poznámce místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- ke zprávě dohodovacích výborů

Jednání přerušeno v 18.57 hodin.

10. den - úterý 18. 2. 1992

Jednání zahájeno v 9.22 hodin.

Schůzi zahájil a řídil předseda SL R. Battěk

Předsedající předseda SL R. Battěk

- informuje o pokračování samostatné 8. schůze SL

Bod programu:

Schválení jmenování soudců Nejvyššího soudu ČSFR JUDr. I. Burgera a JUDr. K. Jungwirta (tisk 1252) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1288)

Návrh odůvodňuje předseda Nejvyššího soudu ČSFR O. Motejl

Hlasování (9.42) o schválení jmenování JUDr. I. Burgera soudcem Nejvyššího soudu ČSFR

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 276)

Hlasování (není uveden čas) o schválení jmenování JUDr. K. Jungwirta soudcem

Nejvyššího soudu ČSFR

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 277)

Předsedající předseda SL R. Battěk

- k informaci ze zasedání komise pro lidská práva a menšiny

Vystoupení poslance SN K. Gémesiho

- informace o zasedání parlamentní komise pro lidská práva a menšiny

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k požadavkům M. Marečka

Poznámka poslance SN K. Gémesiho

- k poznámce poslance B. Hubálka

Poznámka poslance SL V. Bendy

- k případu M. Marečka

Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský

Bod programu 12:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby (tisk 925) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1066) - pokračování

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský

- po neúspěšném hlasování byl ustaven dohodovací výbor

Vystoupení předsedy dohodovacího výboru - poslance SN A. Ondrejkoviče

Závěrečné hlasování (10.12) o návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby (tisk 925) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1066) ve znění zprávy dohodovacího výboru (prac. číslo 00155 ze 17. 2. 1992)

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 279, SL č. 438, SN č. 458)

Bod programu 13:

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1106)

- zpráva dohodovacího výboru - pokračování

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský

- návrh byl projednáván 31. ledna 1992; SN v části poslanců zvolených ve SR zákon neschválila

Vystoupení předsedy dohodovacího výboru - poslance SN V. Humpála

Hlasování (10.30) o první části zprávy dohodovacího výboru, nový § 4a

- návrh byl schválen

Hlasování (10.31) o bodu 3 - restituce singulárních lesů a lesních družstev

- návrh byl schválen

Hlasování (10.34) o návrhu poslance F. Magyara k hlasování o bodu 4

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (10.35) o bodu 4 zprávy dohodovacího výboru

- návrh byl schválen

Hlasování (10.37) o bodu 5 zprávy dohodovacího výboru

- návrh byl schválen

Hlasování (10.38) o bodu 6 zprávy dohodovacího výboru

- návrh byl schválen

Závěrečné hlasování (10.40) o návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1106) ve znění přijatých pozměňovacích návrhů na základě doporučení dohodovacího výboru

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský

- dohodovací výbor bude pokračovat ve své práce

Jednání přerušeno v 10.41 hodin.

Jednání opět zahájeno.

Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec

Bod programu 5:

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci ve znění pozdějších předpisů, ústavního zákona č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu ČSFR, Ústava ČSFR ve znění ústavního zákona č. 326/1991 Sb. (tisk 1071A) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1212) a dodatek k tisku 1212, který má výrobní číslo 00009 - pokračování

Vystoupení předsedy FS A. Dubčeka

Společný zpravodaj výborů SN J. Mečl

Hlasování (12.16) o pozměňovacím návrhu poslankyně S. Matachové k čl. 1

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (12.18) o pozměňovacím návrhu poslance S. Hanáka k čl. 1 (1. část)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (12.19) o pozměňovacím návrhu poslance S. Hanáka k čl. 1 (2. část)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance L. Romana k čl. 1

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacích návrzích poslance J. Šedoviče (str. 5-7 souboru pozměňovacích návrhů)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance R. Zelenaye (str. 7)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN J. Skalického

- k hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu ODA

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance J. Skalického (str. 1-3)

- (1. část)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (12.31) o pozměňovacím návrhu poslance J.Skalického (str. 5-8) - (3. část)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (12.32) o pozměňovacím návrhu poslance J. Skalického (str. 5-8) - (3. část)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN P. Kanise

- ke svému návrhu , 1674

Hlasování (12.42) o pozměňovacím návrhu poslance P. Kanise k čl. 30

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (12.44) o pozměňovacím návrhu poslance P. Kanise k čl. 32

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN P. Kanise

- stahuje první část svého návrhu

Hlasování (12.46) o pozměňovacím návrhu poslance P. Kanise (druhá část)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN J. Oleje

- ke svému návrhu

Hlasování (12.48) o komplexu pozměňovacích návrhů poslance J. Oleje

- návrh byl schválen

Hlasování (12.51) o pozměňovacím návrhu poslance V. Morice k čl. 30

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SN V. Morice

- k návrhu poslance P. Kulana

Hlasování (12.53) o pozměňovacím návrhu poslance P. Kulana k čl. 30

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (12.55) o pozměňovacím návrhu poslance I. Bajnoka k čl. 30

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (12.56) o pozměňovacím návrhu poslance I. Bajnoka k čl. 30

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (12.57) o pozměňovacím návrhu poslance V. Bendy k čl. 30

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (12.59) o pozměňovacím návrhu poslance M. Richtra k čl. 30

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance T. Kopřivy a poslance I. Bajnoka k čl. 30

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SL T. Kopřivy

- stahuje svůj návrh ke str. 12

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance F. Šamalíka k čl. 30

- návrh byl schválen

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance P. Kulana k čl. 31

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- poslanec J. Skalický stahuje svůj návrh k čl. 40

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance J. Luxe k čl. 52

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance T. Kopřivy k čl. 42

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance T. Kopřivy k čl. 43 (1. varianta)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SL T. Kopřivy

- stahuje svůj návrh k čl. 43 (2. varianta)

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance M. Benčíka k čl. 44

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance T. Kopřivy k čl. 45

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Společný zpravodaj výborů SN J. Mečl

- poslanec M. Kurťák stahuje svůj návrh

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance E. Valka k čl. 47

- návrh byl schválen

Hlasování (13.21) o pozměňovacím návrhu poslance M. Benčíka k čl. 47

- návrh byl schválen

Hlasování (13.22) o pozměňovacím návrhu poslance J. Skalického k čl. 47

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (13.25) o pozměňovacím návrhu poslance L. Romana

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (13.28) o pozměňovacím návrhu poslance M. Kurťáka k čl. 47

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (13.29) o pozměňovacím návrhu poslance M. Kurťáka k čl. 47

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (13.31) o pozměňovacím návrhu poslance M. Richtra k čl. 47

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Jednání přerušeno ve 13.32 hodin.

Jednání opět zahájeno.

Hlasování (14.17) o pozměňovacích návrzích poslance P. Kučery k čl. 47

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (14.19) o pozměňovacích návrzích poslance M. Kurťáka k čl. 51

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Poznámka poslance SL V. Bendy

- ke svému návrhu

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance V. Bendy k čl. 53

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance Z. Jičínského k čl. 53

- návrh byl schválen

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance Z. Jičínského k čl. 56

- návrh byl schválen

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance T. Kopřivy a poslance P. Gandaloviče k čl. 64

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance I. Ryndy k čl. 68

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance T. Kopřivy k čl. 65

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Společný zpravodaj výborů SL O. Világi

- poslanec M. Korman stahuje svůj návrh

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance J. Luxe k čl. 65

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslankyně S. Matochové k čl. 140

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance T. Kopřivy k čl. IV.

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (není uveden čas) o pozměňovacím návrhu poslance M. Benčíka k bodu 1

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (14.42) o pozměňovacím návrhu poslance J. Oleje (str. 10)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Závěrečné hlasování (14.47) o návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 134/1968 Sb., o československé federaci ve znění pozdějších předpisů, ústavního zákona č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu ČSFR, Ústava ČSFR ve znění ústavního zákona č. 326/1991 Sb., (tisk 1071A) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1212) a dodatku k tisku 1212

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Bod programu 18:

Zpráva vlády ČSFR k průběhu kupónové privatizace (tisk 1248) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1292) - pokračování

Hlasování (14.53) o pozměňovacím návrhu poslance M. Borguži k odst. 1 (1. část)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (14.54) o pozměňovacím návrhu poslance M.Borguži (2. část)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (15.56) o pozměňovacím návrhu poslance M. Borguži (II. alternativa)

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Hlasování (14.58) o pozměňovacím návrhu poslance J. Schneidera k bodu 1

- návrh byl schválen

Hlasování (15.00) o pozměňovacím návrhu poslance J. Schneidera k bodu 2

- návrh byl schválen

Hlasování (15.01) o pozměňovacím návrhu poslance J Schneidera k bodu 3

- návrh byl schválen

Hlasování (15.02) o pozměňovacím návrhu poslance J. Schneidera k bodu 4

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SN I. Fišery

- stahuje svůj návrh k bodu 3

Hlasování (15.06) o pozměňovacím návrhu poslance P. Zahrádky včetně návrhu usnesení k předložené zprávě

- návrh byl schválen

Předsedající místopředseda FS J. Stank

- FS přijalo usnesení ke zprávě vlády ČSFR o průběhu kupónové privatizace (tisk 1248)

(Usnesení FS č. 278)

Poznámka poslance SN J. Sokola

- vzhledem k výsledku hlasování o novele ústavního zákona č. 143/1968 Sb. navrhuje dohodovací řízení

Hlasování (není uveden čas) o návrhu poslance J. Sokola

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SN J. Sokola

- navrhuje členy dohodovacího výboru , 1741

Hlasování (není uveden čas) o složení dohodovacího výboru

- návrh byl schválen

(Usnesení SL č. 436, SN č. 456)

Bod programu 14:

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise FS pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 - pokračování

Řízení schůze převzal předseda SL R. Battěk

Poznámka poslance SN V. Humpála

- k znovuprojednání novely zákona o půdě

Poznámka poslance SL M. Benčíka

- k jednacímu řádu FS

Poznámka poslance SL M. Šidíka

- ke svému členství v dohodovacím výboru

Poznámka poslance SN V. Humpála

- k jednání dohodovacího výboru

Poznámka poslance SL M. Šidíka

- k pozvání na jednání dohodovacího výboru

Poznámka poslance SL P. Kučery

- k jednání dohodovacího výboru

Poznámka poslance SN M. Kováče

- k místnosti, kterou Kancelář FS přidělila klubu poslanců SDŠ

Předsedající předseda SL R. Battěk

- k hlasování o změně programu, t.j. k zařazení bodu programu 13 (tisk 928 a 1106)

Poznámka poslance SL M. Šidíka

- ke svému členství v dohodovacím výboru

Hlasování (15.36) o navržené změně programu (předřadit bod programu 13 bodu 14)

- návrh byl schválen

Řízení schůze převzal první místopředseda FS Z. Jičínský

Vystoupení poslance SN V. Humpála

- předložení návrhu dohodovacího výboru

Hlasování (15.55) o dodatku k § 6

- návrh byl schválen

Závěrečné hlasování (15.57) o návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1106) ve znění pozměňovacích a doplňovacích návrhů a doporučení dohodovacího výboru

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 280, SL č. 439, SN 459)

Řízení schůze převzal předseda SL R. Battěk

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise FS pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 - pokračování

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k přihláškám do rozpravy

Poznámka poslance SN Mariána Kováče

- k poznámce poslance K. Stomeho

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SL J. Rumla

- k vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SN P. Gandaloviče

- k vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SL P. Kučery

- k vystoupení poslance J. Rumla

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k poznámce poslance J. Rumla a poslance P. Gandaloviče

Poznámka poslance SN J. Cuhry

- k poznámce prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Vystoupení poslance SN Mariána Kováče

Vystoupení poslance SL B. Hubálka

Vystoupení poslance SN L. Kováče

Vystoupení poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové

Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k vystoupení poslankyně M. Nazari-Buřivalové

Poznámka poslankyně SL M. Nazari-Buřivalové

- k poznámce poslance I. Fišery

Poznámka poslance SN P. Dostála

- k poznámce poslankyně M. Nazari-Buřivalové

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k poslanci J. Kavanovi

Poznámka poslance SN J. Šolce

- k dokumentům v archivu FS

Vystoupení poslance SL P. Kučery a předložení návrhu na odvolání poslance Š. Bačinského z funkce ředitele FBIS

Poznámka poslance SL M. Malého

- k vystoupení poslance P. Kučery

Poznámka poslance SN P. Kulana

- k vystoupení poslance P. Kučery

Poznámka poslance SN B. Doležala

- k vystoupení poslance P. Kučery

Poznámka poslance SL P. Kučery

- k poznámce poslance B. Doležala a poslance P. Kulana

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k vystoupení poslanců - členů parlamentní vyšetřovací komise

Poznámka místopředsedy FS M. Šútovce

- k vystoupení poslance P. Kučery

Poznámka poslance SN M. Ransdorfa

- k poznámce místopředsedy FS M. Šútovce

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k poznámce poslance J. Soukupa

Poznámka poslance SN P. Dostála

k poznámce poslance P. Kulana

Poznámka poslance SN P. Kulana

- k poznámce poslance P. Dostála a poslance J. Wagnera

Poznámka poslance SL J. Kavana

- k poznámce poslance P. Kulana

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k poslanci J. Kavanovi

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k jednacímu řádu FS

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k poslanci J. Kavanovi

Vystoupení poslance SN M. Hrušky

Vystoupení poslance SL J. Vidíma

Poznámka poslance SN P. Dostála

- k vystoupení poslance J. Vidíma

Poznámka poslance SL J. Vidíma

- k poznámce poslance P. Dostála

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k poznámce poslance P. Dostála a poslance J. Vidíma

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k poznámce poslance P. Dostála

Vystoupení poslance SL J. Suchánka a předložení návrhu usnesení

Poznámka poslance SL M. Malého

- k uzavření zprávy komise 17. listopadu a ke zprávě generálního prokurátora ČSFR

Poznámka poslance SN P. Tomana

- k dokončení jednání ke zprávě komise 17. listopadu

Poznámka poslance SN L. Lise

- k dokončení jednání ke zprávě komise 17. listopadu

Poznámka poslance SL J. Bartončíka

- k vystoupení poslance M. Hrušky

Poznámka poslance SL M. Malého

- ke svému návrhu

Poznámka poslance SN J. Vilda

- k dokončení jednání ke zprávě komise 17. listopadu

Poznámka poslance SL M. Soldáta

- k poznámce poslance M. Malého

Poznámka poslance SN A. Haška

- k rozpravě ke zprávě komise 17. listopadu

Předsedající předseda SL R. Battěk

- seznamuje s výzvou poslance B. Hubálka (k hladovce M. Marečka)

Vystoupení poslance SL P. Jégla

Vystoupení poslance SL V. Šilhána

Vystoupení poslance SL J. Kavana

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k probíhající rozpravě

Poznámka poslance SN P. Kulana

- navrhuje zprávu komise 17. listopadu vzít na vědomí; k vystoupení poslance J. Kavana

Poznámka poslance SN A. Blažka

- k probíhající rozpravě

Poznámka poslance SN V. Morice

- k poznámce poslance A. Blažka

Poznámka poslankyně SN E. Bellušové

- k návrhům poslance M. Malého a P. Tomana

Poznámka poslance SN P. Tomana

- k programu společné schůze

Poznámka poslance SN Mariána Kováče

- k vedení společné schůze předsedajícím předsedou SL R. Battěkem

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k programu společné schůze

Poznámka poslance SN A. Blažka

- k programu společné schůze

Poznámka poslance SN F. Šedivého

- k poznámce prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SL J. Jurečky

- k poznámce prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka místopředsedy FS J. Stanka

- k programu společné schůze

Hlasování (19.09) o ukončení společné 20. schůze (přerušení rozpravy)

- návrh nebyl schválen Sněmovnou národů

Hlasování (19.11) o pokračování rozpravy

- návrh byl schválen

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k projednávané zprávě komise 17. listopadu

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k probíhající rozpravě

Poznámka poslankyně SN M. Adrianové

- k poznámce poslance J. Wagnera

Poznámka poslankyně SN E. Bellušové

- k výsledkům hlasování

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k poznámce poslankyně E. Bellušové

Vystoupení poslance SN J. Mlynárika

Poznámka poslance SN H. Kočtúcha

- k vystoupení poslance J. Mlynárika

Poznámka poslance SN J. Zlochy

- k vystoupení poslance J. Mlynárika

Poznámka poslance SN V. Morice

- k vystoupení poslance J. Mlynárika

Poznámka poslance SN P. Tomana

- k poznámce poslance H. Kočtúcha

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k předsedajícímu společné schůze předsedovi SL R. Battěkovi

Poznámka poslance SN H. Kočtúcha

- k poznámce poslance F. Magyara

Poznámka poslance SN J. Vilda

- k vystoupení poslance J. Mlynárika

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

- k poznámce poslance J. Vilda

Poznámka poslance SL J. Dienstbiera

- k činnosti poslance J. Mlynárika v komisi 17. listopadu

Poznámka poslance SN J. Zlochy

- k členství poslance J. Mlynárika v komisi 17. listopadu

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k řízení společné schůze předsedajícím předsedou SL R. Battěkem

Poznámka poslance SN Mariána Kováče

- ke zneužívání pravomoci členů komise 17. listopadu

Poznámka poslance SL M. Malého

- zda je z jednání pořizován stenografický záznam

Poznámka poslance SN V. Morice

- ke stenografickému záznamu

Poznámka poslance SL A. Černého

- k činnosti Kanceláře FS

Poznámka místopředsedy FS K Viktorína

- k akustickému záznamu rozpravy

Poznámka poslance SN F. Šedivého

- k vystoupení poslance J. Mlynárika

Poznámka poslankyně SN E. Bellušové

- k pořizování stenografického záznamu; ke kooptaci poslance J. Mlynárika do komise 17. listopadu

Poznámka poslance SN Mariána Kováče

- k stenografickému záznamu

Poznámka poslance SN P. Kulana

- k ukončení rozpravy; k podnětu na zahájení trestního stíhání za zneužívání funkce veřejného činitele vůči poslanci V. Mečiarovi

Poznámka vedoucího KFS Z. Hradiláka

- k pořizování stenografického záznamu z rozpravy

Poznámka poslance SL F. Michálka

- k poslanci T. Kopřivovi, jako členovi komise 17. listopadu

Poznámka poslance SN J. Zlochy

- k poznámce poslance P. Kulana

Schůze byla přerušena v 19.45 hodin.

11. den - středa 19. 2. 1992

Jednání zahájeno.

Schůzi zahájil a řídil předseda SL R. Battěk

Bod programu 14:

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise FS pro objasnění událostí 17. listopadu - pokračování

Poznámka poslance SN B. Tichého

- k rozpravě ke zprávě

Poznámka poslance SN J. Sokola

- k rozpravě ke zprávě

Poznámka poslankyně SN E. Bellušové

- ke kooptaci dvou poslanců za členy komise 17. listopadu

Poznámka poslance SN M. Kováče

- žádá Generální prokuraturu ve věci podezření spáchání trestního činu zneužívání pravomoci veřejného činitele, na členy komise 17. listopadu poslance J. Mlynárika a T. Kopřivu

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k rozpravě ke zprávě

Poznámka poslance SN P. Tomana

- k činnosti komise 17. listopadu

Poznámka poslance SN J. Vilda

- k poznámce poslance P. Tomana

Poznámka poslance SL J. Dienstbiera ml.

- k poznámce poslance P. Tomana

Poznámka poslance SN Michala Kováče

- k poznámce poslance P. Tomana

Poznámka poslance SL T. Kopřivy

- ke své úloze v komisi 17. listopadu; k poznámce poslance F. Michálka

Poznámka poslankyně SN E. Bellušové - k práci Kanceláře FS

Poznámka poslance SL V. Šilhána

- k činnosti poslance J. Mlynárika v komisi 17. listopadu

Poznámka poslankyně SN M. Adrianové

- k práci stenografů

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

- k poznámce poslance V. Šilhána

Poznámka poslance SN P. Buriana

- k poznámce poslance P. Tomana

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k poznámce poslance J. Mlynárika

Poznámka poslance SN J. Mlynárika

- k poznámce poslance I. Fišery

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k poznámce poslance J. Mlynárika

Poznámka poslance SN F. Šamalíka

- ke zprávě komise 17. listopadu

Vystoupení poslance SL J. Wagnera a předložení návrhu změny předsedajícího společné schůze

Poznámka poslance SL J. Bartončíka

- k řízení společné schůze

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- ke svému návrhu

Vystoupení poslance SL O. Humla

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k vystoupení poslance O. Humla

Poznámka poslance SN J. Zlochy

- k rozpravě ke zprávě

Poznámka poslance SN P. Kanise

- předkládá pozměňovací návrh k návrhu poslance J. Wagnera (k řídícímu společné schůze) , 1913

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- stahuje svůj návrh

Poznámka poslance SN P. Tomana

- k jednacímu řádu FS

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k návrhu poslance P. Kanise

Poznámka poslance SN P. Kanise

- k poznámce poslance P. Tomana

Poznámka poslance SN J. Sokola

- k návrhu na odvolání řídícího schůze

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k návrhu poslance P. Kanise

Poznámka poslance SL F. Magyara

- k probíhající rozpravě

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- obnovuje svůj návrh na výměnu řídícího společné schůze

Poznámka poslance SL J. Tomsy

- k probíhající rozpravě

Poznámka poslance SN P. Kanise

- ke svému návrhu

Hlasování (10.19) o výměně předsedajícího společné schůze

- návrh nebyl schválen ani jednou sněmovnou FS

Vystoupení poslance SN A. Blažka

Poznámka poslance SN P. Kanise

- k vystoupení poslance J. Wagnera

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k vystoupení poslance A. Blažka

Poznámka poslance SN F. Šamalíka

- k vystoupení poslance A. Blažka

Vystoupení poslance SL J. Wagnera

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k vystoupení poslance A. Blažka

Poznámka poslance SL M. Malého

- k poznámce poslance I. Fišery; předložení doplňovacího návrhu k usnesení ke zprávě komise 17. listopadu

Poznámka poslance SN P. Tomana

- k probíhající rozpravě

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SL J. Vidíma

- k připomínkám a návrhům k usnesení; k poznámce poslance J. Wagnera

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k poznámce poslance J. Vidíma

Vystoupení poslance SN J. Mlčáka

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k vystoupení poslance J. Mlčáka; vyslovuje omluvu poslankyni M. Nazari-Buřivalové

Poznámka poslance SN F. Šamalíka

- k vystoupení poslance J. Mlčáka

Poznámka poslance SL P. Kučery

- k vystoupení poslance J. Mlčáka

Poznámka poslance SL V. Šilhána

- k vystoupení poslance J. Mlčáka

Poznámka poslance SL J. Špačka

- k vystoupení poslance J. Mlčáka

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k vystoupení poslance J. Mlčáka

Poznámka poslance SL J. Špačka

- k vystoupení poslance J. Mlčáka

Poznámka poslance SN J. Mlčáka

- k poznámce poslance I. Fišery

Poznámka poslance SL J. Vidíma

- k poznámce poslance J. Wagnera

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k vystoupení poslance J. Mlčáka

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k poznámce poslance J. Vidíma

Poznámka poslance SL J. Suchánka

- k vystupování poslanců - členů ČSSD

Poznámka poslance SL J. Vidíma

- k poznámce poslance J. Wagnera

Poznámka poslance SL V. Šilhána

- k poznámce poslance J. Vidíma

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k probíhající rozpravě

Vystoupení poslankyně SN E. Bellušové

Poznámka poslance SN P. Tomana

- k vystoupení poslankyně E. Bellušové

Poznámka poslance SN M. Kováče

- k poznámce poslance P. Tomana

Vystoupení poslance SN J. Zlochy

Vystoupení poslance SL J. Bartončíka

Řízení schůze převzal místopředseda FS K. Viktorín

Vystoupení poslance SL F. Michálka

Vystoupení poslance SN V. Tomise

Poznámka poslance SN J. Sokola

- k vystoupení poslance V. Tomise

Poznámka poslance SN V. Tomise

- k poznámce poslance J. Sokola

Vystoupení poslance SL Š. Gürtlera

Řízení schůze převzal předseda SL R. Battěk

Vystoupení poslance SL J. Adámka

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k vystoupení poslance J. Adámka a prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- k poznámce poslance K. Stomeho a předložení

doplňovacího návrhu k usnesení

Vystoupení poslance SN B. Tichého a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN M. Farkaše

Poznámka poslance SN Mariána Kováče

- k účasti poslance Š. Bačinského na jednání společné schůze

Vystoupení poslance SL M. Zavřela

Poznámka poslance SN M. Kováče

- k vystoupení poslance M. Zavřela

Poznámka poslance SN P. Dostála

- k vystoupení poslance M. Zavřela

Poznámka poslance SL M. Zavřela

- k poznámce poslance P. Dostála

Vystoupení poslance SL J. Dienstbiera ml.

Schůze přerušena v 12.39 hodin.

Jednání opět zahájeno ve 13.37 hodin.

Poznámka poslance SL T. Kopřivy

- k vystoupení poslance J. Dienstbiera ml.

Poznámka poslance SN P. Tomana

- k vystoupení poslance J. Dienstbiera ml.

Poznámka poslance SL J. Dienstbiera ml.

- k poznámce poslance P. Tomana a poslance T. Kopřivy

Vystoupení poslance SN P. Buriana

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k vystoupení poslance P. Buriana

Poznámka poslance SN J. Sokola

- k poradě dohodovacího výboru

Vystoupení poslance SL J. Tomsy

Vystoupení poslance SL J. Wagnera

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- přednáší stížnost na jednání předsedajícího předsedy SL R. Battěka

Vystoupení poslance SL D. Kroupy

Vystoupení poslance SN J. Horníka

Vystoupení poslance SL J. Kavana

Vystoupení poslance SN V. Slámy

Poznámka poslance SL J. Kavana

- k vystoupení poslance V. Slámy

Poznámka poslance SN P. Buriana

- k vystoupení poslance V. Slámy

Poznámka poslance SL F. Michálka

- k otázce politických vězňů

Vystoupení poslankyně SL R. Šormové

Vystoupení poslance SL P. Mornára

Vystoupení předsedy FS A. Dubčeka

Poznámka poslance SN V. Slámy

- k vystoupení předsedy FS A. Dubčeka a poslance F. Michálka

Vystoupení poslance SN M. Hrušky

Vystoupení poslankyně SN O. Pavúkové a předložení pozměňovacího návrhu k usnesení

Vystoupení poslance SN M. Ročka a předložení pozměňovacího návrhu

Vystoupení poslance SN J. Šolce a předložení doplňovacího návrhu

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k vystoupení poslance J. Šolce

Poznámka poslance SN J. Šolce

- k poznámce poslance B. Hubálka

Poznámka poslance SN A. Blažka

- k nepřesnostem ve zprávě (historická část)

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- předložení pozměňovacích návrhů k usnesení ,

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k poznámce poslance J. Wagnera

Závěrečné slovo člena vyšetřovací komise poslance SN P. Tomana

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k závěrečnému slovu poslance P. Tomana

Poznámka poslance SN F. Šamalíka

- k závěrečnému slovu poslance P. Tomana

Poznámka poslance SL J. Dienstbiera ml.

- k závěrečnému slovu poslance P. Tomana

Poznámka poslance SL J. Vidíma

- k hlasování o návrhu usnesení

Poznámka poslance SL D. Kroupy

- k návrhům ke změnám textu zprávy

Poznámka poslance SL V. Šilhána

- k poznámce poslance D. Kroupy; ke stanovisku poslance J. Vidíma jako zpravodaje

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k poznámce poslance D. Kroupy

Poznámka poslance SN P. Dostála

- k poznámce poslance D. Kroupy

Poznámka poslance SN J. Vilda

- k poznámce poslance V. Šilhána

Poznámka poslance SN P. Kulana

- k hlasování o zprávě

Poznámka poslance SN P. Tomana

- k připomínkám k obsahu zprávy

Poznámka poslance SL J. Wagnera

- ke svému návrhu

Poznámka poslance SN M. Kováče

- k poznámce poslance P. Tomana

Poznámka poslance SL J. Vidíma

- k pozměňovacím návrhům k usnesení

Poznámka poslance SN F. Šamalíka

- ke změnám v obsahu zprávy

Řízení schůze převzal místopředseda FS K. Viktorín

Poznámka poslance SL J. Soukupa

- k přednesení interpelace skupiny poslanců

Hlasování (16.16) o souhlasu s přednesením interpelace skupiny poslanců

- návrh byl schválen

(Usnesení FS č. 281)

Vystoupení poslance SL J. Soukupa - přednáší interpelaci skupiny poslanců J. Šolce, L. Lise, A. Rajniče, P. Jégla a J. Soukupa (koncepce koordinace činnosti zpravodajských služeb

Bod programu 15:

Zpráva generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního stíhání a výsledcích postihu představitelů bývalého režimu (tisk 982) a informace k této zprávě, dodatek k tisku 892, návrh na usnesení SL a SN (tisk 1244) a návrh poslaneckého klubu ODA (tisk 1249)

Zprávu odůvodňuje generální prokurátor ČSFR I. Gašparovič

Společný zpravodaj výborů SL J. Soukup

Společný zpravodaj výborů SN J. Mlynárik

Vystoupení poslankyně SL E. Záležákové

Vystoupení poslance SN L. Lise

Vystoupení poslance SN P. Bratinky a předložení návrhů klubu ODA

Vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SL D. Kroupy

- k vystoupení prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Vystoupení poslance SL P. Jégla

Vystoupení poslance SN K. Stomeho

Vystoupení poslance SN P. Tomana

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k vystoupení poslanců P. Tomana, K. Stomeho a D. Kroupy; dotaz na generálního prokurátora ČSFR k otázce posílení prokuratury

Vystoupení poslance SL L. Kudláčka

Vystoupení poslance SL O. Világiho

Vystoupení poslankyně SN J. Petrové

Vystoupení poslankyně SN K. Samkové a předložení návrhu na zařazení dalšího bodu programu - odvolání generálního prokurátora ČSFR I. Gašparoviče

Poznámka poslance SL V. Šilhána

- k vystoupení poslankyně K. Samkové , 2162

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

- k poznámce poslance V. Šilhána

Poznámka poslance SN F. Šamalíka

- k vystoupení poslankyně K. Samkové

Poznámka poslance SN P. Dostála

- k vystoupení poslankyně K. Samkové

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k poznámce poslance F. Šamalíka

Poznámka poslankyně SN K. Samkové

- k poznámce poslance P. Dostála

Poznámka poslance SN I. Fišery

- k poznámce poslance R. Senjuka , 2167

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k poznámce poslance I. Fišery

Poznámka poslance SL R. Sachra

- k poznámce poslance R. Senjuka

Vystoupení poslance SL Z. Maliny a předložení doplňovacího návrhu

Vystoupení poslance SL J. Wagnera

Závěrečné slovo generálního prokurátora ČSFR I. Gašparoviče

Poznámka poslance SL J. Špačka

- k závěrečnému slovu generálního prokurátora ČSFR

Poznámka poslankyně SN E. Sándorové

- k závěrečnému slovu generálního prokurátora ČSFR

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k závěrečnému slovu generálního prokurátora ČSFR

Společný zpravodaj výborů SN J. Mlynárik

Společný zpravodaj výborů SL J. Soukup

Bod programu 14:

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise FS pro objasnění událostí 17. listopadu - pokračování

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k dopisům zasílaným poslancům

Poznámka poslance SN R. Senjuka

- k dopisům, které obdržel jako poslanec

Poznámka poslance SN F. Šamalíka

- k poznámce poslance K. Stomeho a poslance R. Senjuka

Poznámka poslance SL E. Mandlera

- k poznámce poslance F. Šamalíka

Poznámka místopředsedy FS J. Stanka

- k usnášeníschopnosti FS , 2184

Poznámka poslance SN A. Blažka

- k prezenci poslanců

Společný zpravodaj výborů SN P. Toman

Poznámka poslance SN P. Dostála

- ke svému návrhu

Poznámka poslance SL V. Šilhána

- ke svému návrhu , 2190

Poznámka poslance SL O. Világiho

- k odchodu některých poslanců z jednání

Poznámka poslance SL J. Vidíma

- k předání archivu komise

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín

- končí jednání; informuje o jednání příštího dne společné schůze

Jednání přerušeno.

12. den - čtvrtek 20. 2. 1992

Jednání zahájeno v 9.23 hodin.

Schůzi zahájil a řídil předseda SL R. Battěk

Předsedající předseda SL R. Battěk

- k dokončení bodů programu: závěrečná zpráva vyšetřovací komise FS pro objasnění událostí 17. listopadu; zpráva generálního prokurátora ČSFR

Poznámka poslance SL D. Kroupy

- k neúčasti poslanců na jednání

Poznámka poslankyně SN E. Bellušové

- odchází z jednání společné schůze

Poznámka poslance SN P. Kulana

- k poznámce poslankyně E. Bellušové

Poznámka poslankyně SL E. Záležákové

- k poznámce poslance D. Kroupy

Poznámka prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

- k poznámce poslance K. Stomeho (z 19. 2. 1992)

Poznámka poslance SN K. Stomeho

- k poznámce prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Předsedající předseda SL R. Battěk

- k poradě politického grémia, ke společné poradě předsednictev sněmoven

Poznámka poslance SN P. Brodského

- zve poslance na oslavy výročí J. A. Komenského

Poznámka poslance SL P. Šebka

- k dárcovství krve

Předsedající předseda SL R. Battěk

- neprojednané body programu (pozměňovací návrhy) projednají poslanecké kluby; ukončit jejich projednání na 21. společné schůzi

Jednání 20. společné schůze SL a SN ukončeno v 9.36 hodin.

OBSAH

Obsah zprávy o 8. schůzi Sněmovny lidu a 14. schůzi Sněmovny národů

17. února 1992

Obě schůze zahájil a řídil předseda SL R. Battěk

Předsedající předseda SL R. Battěk

- seznamuje s programem jednání samostatných schůzí sněmoven

Hlasování (10.27) o navrženém programu pro obě sněmovny

- návrh byl schválen

(Usnesení SL č. 442, SN č. 447)

Za ověřovatele byli zvoleni: poslanci F. Magyar a M. Pohanka za SL, poslanci M. Kurťák a F. Houška za SN

(Usnesení viz 20. FS)

Bod programu 1:

Ověření platnosti volby poslanců FS

Vystoupení místopředsedy výboru mandátového a imunitního výboru SL poslance M. Jansty

- mandátový a imunitní výbor navrhuje, aby SL ověřila podle článku 47 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, platnost volby poslance Miroslava Téry (na místo uvolněné Jiřím Černým)

Vystoupení předsedy mandátového a imunitního výboru SN poslance J. Horníka

- mandátový a imunitní výbor navrhuje, aby SN ověřila podle článku 47 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, platnost volby poslance Šudovíta Meszárose (na místo uvolněné Mariánem

Posluchou), poslance Michala Čverčka (na místo uvolněném Jánem Vosčekem) a Zdeňka Stolaře (na místo uvolněné Vlastimilem Ševčíkem)

Hlasování (10.36) o předložených zprávách, předložených mandátovými a imunitními výbory (obě sněmovny hlasují dohromady)

- návrh byl schválen

(Usnesení SL č. 423, SN č. 448)

Bod programu 2:

Slib poslanců

Text slibu poslance přednáší místopředseda SN poslanec J. Sokol - následuje slib nových poslanců

Předsedající předseda SL R. Battěk

- k volbě nových poslanců do výborů sněmoven; poslanec SL M. Téra do výboru mandátového a imunitního SL a do výboru hospodářského; poslanci SN Š. Meszáros, Z. Stolař a M. Čverčko do výboru ústavně-právního SN

Hlasování (10.40) o volbě nových poslanců do příslušných výborů

- návrh byl schválen

(Usnesení SL č. 424, SN č. 449)

Bod programu 4:

Volba členů předsednictva FS a funkcionářů dalších orgánů SL

Předsedající předseda SL R. Battěk

- předkládá návrhy poslaneckých klubů na volbu členů předsednictva FS; návrhy na členy předsednictva SL, na místopředsedu SL, na předsedu mandátového a imunitního výboru SL; doporučuje, aby komise SL a SN, zvolené 7. 11. 1991 (SL) a 31. 5. 1991 (SN) pro zjišťování výsledků připravily volby

(Usnesení SL č. 425, SN č. 451)

Bod programu 5:

Souhlas s trestním stíháním poslankyně SN J. Petrové

Vystoupení předsedy výboru mandátového a imunitního SN poslance J. Horníka

Hlasování (10.52) o návrhu usnesení, kterým se vydává poslankyně SN J. Petrová k trestnímu stíhání (hlasují poslanci SN)

- návrh byl schválen

(Usnesení SN č. 450)

Poznámka poslance SL D. Kroupy

- ke svému členství v komisi pro lidská práva

Poznámka poslance SN A. Blažka

- ke svému členství v komisi pro lidská práva

Poznámka poslance SL B. Hubálka

- k důvodům odstoupení poslanců D. Kroupy a A. Blažka z komise pro lidská práva

Předsedající předseda SL R. Battěk

- končí jednání samostatných schůzí sněmoven SL a SN

Jednání 14. schůze SN a 8. schůze SL opět zahájeno ve 14.07 hodin

Obě schůze řídil předseda SN M. Šútovec

Bod programu 4:

Volba členů předsednictva FS a funkcionářů dalších orgánů SL - pokračování

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- k výsledkům voleb

Vystoupení předsedy volební komise SL poslance J. Kakačky

Vystoupení člena volební komise SN poslance J. Kloknera

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- ve SL byli za členy předsednictva SL zvoleni poslanci T. Kopřiva a O. Világi, který byl zároveň zvolen místopředsedou SL; předsedou mandátového a imunitního výboru SL byl zvolen poslanec L. Voleník; ve SL do předsednictva FS byl zvolen poslanec S. Žalud

- ve SN byl členem předsednictva FS zvolen poslanec M. Tahy

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- uzavírá jednání 14. samostatné schůze SN

Jednání 14. schůze Sněmovny národů ukončeno.

Jednání 8. schůze Sněmovny lidu přerušeno.

18. 2. 1992

Pokračování samostatné 8. schůze SL

Schůzi zahájil a řídil předseda SL R. Battěk

Předsedající předseda SL R. Battěk

- k ověření platnosti volby poslance FS

Vystoupení místopředsedy mandátového a imunitního výboru SL poslance M. Jansty

- mandátový a imunitní výbor navrhuje, aby SL ověřila podle čl. 47 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci platnost volby poslance Karla Sedláře (na místo uvolněné E. Valkem)

Hlasování (9.25) o ověření platnosti volby poslance K. Sedláře

- návrh byl schválen

(Usnesení SL č. 431)

Slib poslance Karla Sedláře

Text slibu poslance přednáší místopředseda SL O. Világi

- následuje slib poslance Karla Sedláře

Bod programu:

Volba poslanců do výborů SL

Předsedající předseda SL R. Battěk

- poslanec K. Sedlář je navrhován do výboru pro plán a rozpočet SL

Hlasování (9.28) o návrhu zařadit poslance K. Sedláře do výboru pro plán a rozpočet

- návrh byl schválen

(Usnesení SL č. 432)

Předsedající předseda SL R. Battěk

- poslanec V. Savčinský je navrhován do výboru

mandátového a imunitního

Hlasování (9.30) o návrhu zařadit poslance do výboru mandátového a imunitního

- návrh byl schválen

(Usnesení SL č. 433)

Předsedající předseda SL R. Battěk

- k opakování volby členů předsednictva FS

Jednání 8. schůze SL přerušeno v 9.33 hodin.

Jednání opět zahájeno (není uveden čas).

Vystoupení poslance SL J. Kakačky

- seznamuje se zápisem o volbě členů předsednictva FS

Předsedající předseda SN M. Šútovec

- ani jeden z navržených kandidátů nezískal potřebný počet hlasů a nebyl zvolen do předsednictva FS

Jednání 8.schůze Sněmovny lidu ukončeno.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP