Středa 19. září 1990

Poslanec SN A. Blažek: Chci jen podotknout, že problém, který by měl mít podobu likvidace zpravodajské služby na dobu 2 až 3 let, jak to řekl pan ministr vnitra, by se neměl řešit takovýmto chováním, jakoby to byla jen připomínka do rozpravy. Je to velice zásadní stanovisko a já apeluji na všechny poslance, aby si to uvědomili.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Dávam slovo poslanci Šternovi.

Poslanec SN J. Štern: Chtěl bych upozornit, že návrh, aby tam byli zařazováni jen pracovníci psychicky a fyzicky způsobilí, je obsažen v normálních předpisech tohoto úřadu. To normálně funguje. Vyzýváme k něčemu, co je v předpisech.

Pokud jde o druhou věc, upozorňuji vás na to, že polovinu pracovníků Úřadu tvoří technický aparát, bez něhož je Úřad nemyslitelný. Když je vyhodíme, nebo převedeme k Veřejné bezpečnosti, Úřad přestane fungovat.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. S námetom sa hlási poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Chci jen upozornit, že příspěvky, které tu byly předneseny, zazněly naprosto neprávem po ukončení rozpravy a výsledek rozpravy ovlivňují. Proti tomu protestuji. Žádám předsedajícího, aby zabránil dalším intervencím mimo rozpravu do hlasování. Pokud se mu to podaří, žádám, aby použil dalšího ustanovení jednacího řádu, podle kterého každým takovým příspěvkem se rozprava znovu otevírá a musí pak volně pokračovat, jakoby byla znovu otevřena. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec, vaša poznámka má presne taký charakter príspevku, proti akému ste protestovali. Niekožkokrát som žiadal, aby sme sa držali veci. Hlási sa poslanec Syč.

Poslanec SN J. Syč: Poslanec Kříž trochu nejasne vyložil návrh, ktorý chcel presadiť. My sme tomu rozumeli tak (a ja som to v brannom výbore tiež tak presadzoval), aby bola kompletne zrušená bývalá zložka ŠtB, kompletne všetci. Teraz sa dozvedám, že väčšiu časť Úradu tvoria bývalí pracovníci ŠtB. Myslím, že je treba si vybrať menšie zlo, že nejakú dobu budeme bez vnútorného spravodajstva.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Akú formuláciu navrhujete?

Poslanec SN J. Syč: Zrušiť celú zložku bývalej ŠtB.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: V ktorom bode a pod akým číslom to navrhujete zaradiť do nášho uznesenia?

Poslanec SN J. Syč: V bode 3, pod písmenom j) alebo k).

Předsedající předseda SN M. Šútovec: S technickou poznámkou sa hlási poslanec Sacher.

Poslanec SL R. Sacher: Hrozím se toho, že jestliže odvoláme z Úřadu na ochranu ústavy a demokracie bývalé příslušníky StB, nebude zajištěna vnitřní ochrana našeho státu. Jestliže se jedná o technické pracovníky, tak to znamená, že naše ochrana je zabezpečována pouze sledováním a odposlechem. To bychom si měli uvědomit.

Poslanec SL J. Šlápota: Doplním formulaci. Jestliže jsme dali důvěru panu ministrovi, věřím, že ví, jak by měl pracovat jeho aparát. V bodě 6 říkáme: "Oceňují dosavadní práci ministra vnitra a jeho spolupráci s výbory branným a bezpečnostními FS". Navrhuji: "Z těchto důvodů mu dáváme důvěru, ale i osobní zodpovědnost za zaměstnávání příslušníků, kteří dříve sloužili u StB.

I v SRN padla hlava premiéra, když se zjistilo, že tam měl rozvědčíka z NDR. Pokud se mu tam zamíchá někdo z KGB, bude mít smůlu.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Musia posúdiť právnici, či je táto požiadavka v medziach československého právneho systému.

Poslanec SN P. Kulan: Pán predsedajúci, chcem upozorniť na to, že prerokovávame otázky, ktoré sú vežmi závažné a týkajú sa bezpečnosti tohoto štátu. Neviem, či toto je vhodná debata pre verejnosť. Naše rokovanie je doteraz verejné.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Áno, toto rokovanie je verejné. Zatiaž tu nezaznelo tajomstvo.

Poslanec SL S. Chýlek: Promiňte, ale domnívám se, že za prvé: to co tady řekl pan ministr je velice závažné a my nemůžeme rozhodovat bez toho, aniž bychom dostali informace od pana ministra vnitra. Souhlasím s tím, že ty informace budou patrně velmi důvěrné, doporučil bych, aby tento bod byl vyčleněn a na zvláštním jednání, aby se upřesnil. Myslím, že je to příliš závažné, abychom tady chybně rozhodli pro to, že nemáme možnost diskutovat.

Předsedající predseda SN M. Šútovec: Ďakujem, ide o ktorý bod?

Poslanec SL S. Chýlek: Jde o ten návrh, který zazněl z pléna, o reakci pana ministra, když říká, že by bylo veškeré sledování znemožněno na několik let. Jde o tento bod.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Vzhžadom na to, že situácia sa vyvinula tak, ako sa vyvinula, ja navrhujem, aby sme si urobili krátku prestávku, pol hodinovú, v ktoré znovu sa zíde komisia a znova posúdi všetky námety, ktoré tu odezneli. Vyhlasujem prestávku do 17.30 hodín.

(Jednání přerušeno v 16. 52 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.30 hodin.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím, pokračujeme v rokovaní. Vyzývam spravodajcov k tejto problematike pána poslanca Šimka a Lisa, aby zaujali stanovisko k doterajšiemu priebehu schvažovania uznesenia.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec I. Šimko: Vážené dámy a páni, výbory branné a bezpečnostné nezasadali v tejto prestávke, pretože sme všetci boli na výboroch klubov, ale po ich skončení ma niektorí členovia našich výborov požiadali, aby som ako spravodajca tlmočil v zásade vôžu všetkých, čo ma požiadali, že doteraz sme nemali rokovanie ako branné a bezpečnostné výbory s riaditežom Úradu pre ochrany Ústavy a demokracie a teda doteraz nemáme nazhromaždené dostatok informácií o tom, ako tento Úrad pracuje. Z toho dôvodu sme tiež zriadili komisiu, ktorá má pripravovať zákon na zriadenie tohto Úradu a navrhuje sa tiež v tomto uznesení komisia, ktorá bude kontrolovať činnosť tohto Úradu. Teraz pracuje ako organizačná zložka ministerstva vnútra.

Z tohto dôvodu členovia nášho výboru odporúčajú, aby sme otázku fungovania tohto Úradu riešili v inom termíne a nie teraz ako súčasť nášho stanoviska k bezpečnostnej situácii v Českej a Slovenskej Federatívenej republike.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, a prosím, aby sa ujal slova pán poslanec Lis.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec L. Lis: Já se ztotožňuji s názorem pana předsedy Šimka.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Konštatujem, že sa cez prestávku zišli poslanci klubov strán zastúpených v parlamente. Po stretnutí týchto klubov sa zišla ešte redakčná komisia, ktorej predsedal pán poslanec Pospíšil. Prosím, aby nám stručne uviedol výsledky tejto komisie.

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil: Komise se domluvila na tom, že poslední návrh, který se zatím neprojednal, tj. do bodu 6 doplnit "z těchto důvodů mu dáváme důvěru", ale i osobní odpovědnost za zaměstnávání příslušníků, kteří dříve sloužili v StB", o tom nedoporučujeme hlasovat, protože toto má ministr již ze zákona.

Tedy 6. bod by zněl: "Oceňují dosavadní práci ministra vnitra ČSFR a jeho spolupráci s výbory brannými a bezpečnostními Federálního shromáždění. Z těchto důvodů mu dáváme důvěru, ale i osobní odpovědnost za zaměstnávání příslušníků, kteří dříve sloužili v StB."

(Hlas z pléna: Tento návrh se stahuje.)

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil: Mluvčí Klubu strany lidové pravil, že jsou staženy dva návrhy poslance Sachera a místo toho je předložen návrh, který zní jako bod 4:

Žádají ředitele Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie, aby do 31.3.1991 byli z Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie odvoláni všichni příslušníci bývalé Státní bezpečnosti. Prověřeným příslušníkům bývalé Státní bezpečnosti bude poskytnuta možnost pracovat v uniformovaných složkách Veřejné bezpečnosti.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Budeme hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu. Ešte sa hlási pán poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Mám jenom opravu, žádný Klub strany lidové neexistuje a toto stanovisko přednesli v komisi společný mluvčí KDÚ a KDH. Děkuji.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: I ja ďakujem. Budeme hlasovať. Konštatujem, že v obidvoch snemovniach je dostatočný počet poslancov. Regulérnosť hlasovania je zabezpečená. Bude sa hlasovať v SN spoločne v obidvoch častiach.

Kto je pre pozmeňovací návrh, nech zdvihne ruku a stiskne tlačítko! (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti? (Padesát jedna.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Čtyřicet osm.)

Konštatujem, že v SN tento návrh nebol schválený.

Bude hlasovať Snemovna žudu.

Kto je pro tento návrh, nechť zdvihne ruku! (Hlasuje se.)

Kto je proti? (Padesát pět.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Třicet osm.)

Konštatujem, že ani SL tento pozmeňovací návrh neschválila.

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil: Pak je tady poslední návrh, to je návrh poslance Černého. Je to bod 4: "doporučují a) zřídit parlamentní komisi VBB" a přibývá odst. b), aby otázku personálního obsazení Úřadu na ochranu ústavy a demokracie projednaly VBB s ředitelem Úřadu…"

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Rozumeli ste návrhu? (Ano.) Budeme hlasovať znova spoločne v SN.

Kto je pro toto znenie príslušného bodu nášho uznesenia, nech zdvihne ruku a stiskne tlačítko! Urobil som technickú chybu, žiadam o opätovné hlasovanie. Myslím, že som urobil druhú technickú chybu. Prosím o asistenciu pán poslanca Stanka.

Kto je pro také znenie textu, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti? (Dva.) Dva.

Kto sa zdržal hlasovania? (Třicet šest.)

Ďakujem. V SN tento pozmeňovací návrh bol schválený.

Bude hlasovať Sź.

Kto je pre navrhované znenie uznesenia v bode 5, nech zdvihne ruku! (Hlasuje sa.) Ďakujem.

Zdržal sa niekto? (Dvacet osm.)

Konštatujem, že i Sź tento návrh prijala.

FZ prijalo príslušné doporučenie ako zmenu. Tým sú všetky zmeny vybavené.

Teraz budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia k správe ministra vnútra o bezpečnostnej situácii v ČSFR v znení úprav, ktoré boli schválené pri predchádzajúcom hlasovaní.

Bude sa hlasovať zvlášť v českej a zvlášť v slovenskej časti SN. Prosím teraz poslancov SN zvolených v ČR, aby hlasovali.

Kto je pre tento návrh uznesenia? (Hlasuje sa.) Ďakujem. (Padesát osm.)

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto? (Jeden.) Jeden.

Teraz budú hlasovať poslanci zvolení v Slovenskej republike. Kto je za návrh, nech zdvihne ruku! (Padesát.) Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Deset.)

Konštatujem, že v Snemovni národov bol návrh nášho uznesenia schválený

Teraz pristúpime k hlasovaniu v Snemovni žudu. Kto je za návrh uznesenia, nech zdvihne ruku. (Sto deset.) Ďakujem.

Kto je proti? (Dva.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Jedenáct.) Ďakujem.

Konštatujem, že Federálne zhromaždenie ČSFR prijalo uznesenie k správe ministra vnútra ČSFR o bezpečnostnej situácii v ČSFR. Ďakujem Vám za trpezlivosť. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 38, SL č. 65, SN č. 69)

Chcem sa teraz s vami poradiť. Myslím, že je čas na večernú prestávku. Máme ešte prerokovať, prípadne schváliť tri zákony, ktoré bude odôvodňovať pán minister Langoš. (Navrhujem, aby sme pokračovali tak, že na večeru sa bude chodiť individuálne, nie vo vežkom množstve, a budeme normálne pokračovať bez prestávky.)

Navrhujem, aby sme pokračovali v prerokúvaní bodu

8

Vládny návrh, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 102/1971 Zb., o ochrane štátneho tajomstva a zákon č. 47/1956 Zb., o civilnom letectve (letecký zákon), v znení zákona č. 43/1976 Zb. (tlač 25) a spoločná správa výborov Snemovne žudu a Snemovne národov (tlač 112).

Požiadam pán ministra vnútra Langoša, aby návrh zákona odôvodnil.

Ministr vnitra ČSFR J. Langoš: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, návrh novelizácie zákona č. 102 z roku 1971 Zb., o ochrane štátneho tajomstva, obsahuje nevyhnutežnú úpravu, ktorú je treba vykonať v nádväznosti na zmenu v spoločnosti po novembri 1989 v súvislosti s medzinárodným vývojom a s uvožnením stykov s cudzinou a cudzincami.

Navrhovanou úpravou sa odstraňujú inštitúty, ktoré z hžadiska ochrany utajovaných skutočností neprinášajú žiadúci efekt a naviac sú spojené s administratívne náročným postupom. Vypúšťa sa úprava týkajúca sa zvláštneho oddelenia, čím sa plne rešpektuje princíp samostatnosti pri rozhodovaní o svojej organizačnej štruktúre. Ďalej sa vypúšťa ustanovenie týkajúce sa komisie pre ochranu štátneho tajomstva. Nevylučuje sa možnosť, aby si minister vnútra ČSFR vytvoril po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi obdobnú koordinačnú komisiu vo svojej pôsobnosti. Vypúšťa sa tiež úprava týkajúca sa inštitútu zariadenia na obranu vlasti. Ide o administratívne náročný komplex opatrení, ktorý smeruje k ochrane štátneho tajomstva v objektoch ozbrojených síl, ministerstiev vnútra, ZNB, výrobních, opravárenských a iných objektov slúžiacich na zabezepčenie obranyschopnosti štátu.

Súčasná právna úprava umožňuje jednotlivým rezortom predkladať návrhy na zaradenie do zoznamu zariadení na obranu vlasti i v objektoch, v ktorých sa vykonáva len činnosť, ktorá tvorí predmet hospodárskeho alebo služobného tajomstva. Táto skutočnosť je často motivovaná snahou získať napr. prednostný prídež materiálu, alebo možnosť zaradiť pracovníkov do vyššej tarifnej triedy.

Celková úprava ochrany štátneho tajomstva sa zjednodušuje aj zásadnou zmenou v oblasti fotografovania a snímkovania, lebo je treba zásadne odstrániť neodôvodnene zákonom vyjadrený zákaz fotografovania a filmovania. Návrhom sa reaguje na nové podmienky a záväzky z hžadiska medzinárodnej spolupráce, predovšetkým na záverečný dokument viedeňskej následnej schôdzky KBSE. Podža navrhovanej úpravy nebudú osoby určené pre styk so štátnym tajomstvom povinne vyžadovať aj súhlas o nadviazanie súkromného styku s cudzinou, nebudú mať ani ohlasovaciu povinnosť, keď k takému styku došlo náhodou.

K zrušeniu navrhuje prevažná časť smerníc vydaných FMV na základe § 7 zákona č. 102/1971 Zb., pretože sú už vývojom prekonané. V súvislosti s navrhovanou zmenou § 21 zákona č. 102/1971 Zb., je potrebné novelizovať aj § 37 leteckého zákona. Naviac je táto úprava duplicitná s § 31 zákona č. 102/1971 Zb.

Navrhované znenie zákona č. 102/1971 Zb. je potrebné zohžadniť aj vo vykonávacích predpisoch k tomu zákonu. Vláde ČSFR bol preto predložený na preskúmanie návrh novelizácie nariadenia vlády ČSFR č. 148/1971 Zb., o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva, a návrh nariadenia vlády ČSFR o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva, ktoré nahradí nariadenie vlády ČSFR č. 149/1971 Zb.

Tento návrh dostatočne rešpektuje požiadavku verejnej informovanosti vytvára určité bariéry pre neopodstatnené utajovanie. Základnou skutočnosťou, ktorá tvorí predmet štátneho tajomstva, obmedzuje zákon len na oblasť zahranične-politickú, na oblasť obrany a bezpečnosti a ekonomickú a zohžadňuje požiadavku na zníženie počtu utajovaných skutočností.

V závere mi dovožte vyjadriť názor, že navrhované vecné posuny zohžadňujú požiadavky súčasného vývoja. Ako som už uviedol, ide o zmeny nevyhnutné.

Predpokladáme vydanie novej úpravy, ktorá by predovšetkým obsahovala komplexnú úpravu práv a povinností osôb, orgánov a organizácii, zjednotlila právne úpravy ochrany štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva, a ktorá by vytvorila ďalšie predpoklady pre zamedzenie širšieho vymedzovania okruhu utajovaných skutočností, ako zodpovedá povahe chránených záujmov.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP