Středa 19. září 1990

Myslím, že bod h) na straně 2. - nejsem si zcela jist, zda řešení finančních, služebních a sociálních podmínek policejního sboru je možné uvést zde, nebo v návrzích zákonů pod písmenem c). Jde o to, aby problematika byla principiálně řešená a ucelená.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Hlási sa pán poslanec Bratinka.

Poslanec SN P. Bratinka: V návrhu usnesení se žádá, aby vláda urychleně předložila návrhy zákonů o zřízení Úřadu na ochranu ústavy a demokracie. Asi před 14 dny jsme obdrželi legislativní program, ve kterém se říká, že tento zákon je již v podstatě zpracován a že ho budeme projednávat 30. 11., což se mi zdá opravdu pozdě. Jde mi o to, zda poznámka: A to urychleně… bude znamenat, že to tady bude do 14 dnů, nebo do dvou měsíců. Rád bych znal konkrétní datum.

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil: Je snaha, aby to bylo co nejrychleji, nelze vymezit přesně termín. Ministerstvo bude pracovat na tom, aby to bylo co nejrychleji zpracováno. Závažný je legislativní program, který se zpracoval.

Ministr vnitra ČSFR J. Langoš: Pokiaž ide o dva základné a kžúčové zákony (zákon o polícii a zákon o zriadení Úradu na ochranu Ústavy a demokracie - idú normálnym legislatívnym postupom). Zákon o zriadení Ústavu na ochranu Ústavy a demokracie už prešiel legislatívou FMV a bol zaslaný k pripomienkam urýchleným postupom. Požadovali sme do 17. septembra odpoveď. Žiaž, len včera som obdržal prvú odpoveď z českej generálnej prokuratúry. Mali by prichádzať pripomienky z rôznych inštitúcií, tak ako to predpisuje legislatívny postup. Chceli by sme, aby zákon bol predložený do 25. septembra Federálnemu zhromaždeniu. Uskutočnila sa dohoda medzi vládou a predsedníctvom FZ o skrátení niektorých krokov.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Hlási sa poslanec Šimko a ďalej poslanec Lis.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec I. Šimko: Chcel by som pripomenúť, že k tejto problematike, tj. vypracovaniu týchto kžúčových zákonov - výbory branné a bezpečnostné zostavili komisie, ktorými by tieto zákony mali byť vypracované a predložené. Budú sa aktívne podiežať na ich príprave.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Slovo má pán poslanec Lis.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec SN L. Lis: Domluvil jsem se s předsedou ústavně právního SL o tom, že bychom urychlili proces tím, že bychom vstoupili do společného jednání o těchto zákonech v této přípravné fázi, a tím se pokusili urychlit celý proces tak, že bychom mohli požádat, aby termín projednání byl zařazen již na říjnové zasedání. Tím by se proces urychlil. O to se pokusíme.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Hlási sa pán poslanec Hubálek.

Poslanec SL B. Hubálek: Chtěl bych podpořit návrh poslance Černého. Doufám, že mne nikdo nebude podezírat z nabíhání StB, ale musíme si uvědomit, že StB využívala také technických služeb a lidé neměli třeba nic společného s represemi, ale pracovali ve výpočetních střediscích apod. Proto bych dal na vaši jednotlivou úvahu, jak se k tomuto vyjádříte, abychom neblokovali práci odborníků, kteří se vlastně nediskretovali a byli by potřební právě k tomu vznikajícímu Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie. Měli bychom vyčkat na vyjádření ředitele ing. Müllera. Byl bych rád, abychom záležitost zvážili. Děkuji.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Slovo má poslanec Kříž.

Poslanec SL E. Kříž: Navrhuji, aby se k bodu 3 připojilo písmeno k) - urychleně vyřešit otázku propuštění příslušníků StB v činné službě v SNB. Dále ještě v bodě g) doplnit… a vymezit v nich úlohu zástupců konfederace politických vězňů.

Dále mám otázku na přítomného náměstka pana generálního prokurátora, zda existuje možnost postavení StB mimo zákon jako zločinecké organizace.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Myslím, že nebudem otvárať diskusiu dotazmi na verejných činitežov. Musíme sa zamerať na hlasovanie.

(Hlas od mikrofonu v sále: Chcel by som doplniť návrh pána Sachera o vylúčenie štátnej polície z Úradu pre ochranu Ústavy a demokracie - to je vežmi slabé. Mala ba sa vôbec vylúčiť v práci VB. Dokladujem príkladom: komisia v okrese Žilina preverila dvoch príslušníkov ŠtB. Časom sme však zistili, že svoju činnosť vyvíjali mimo okres a aktívne sa zúčastnili na rôznych akciách - konkrétne proti cirkvi, proti vysokoškolskej mládeži, ktorá bola nábožensky založená. Pokiaž bude potrebné, môžeme toto dokladovať. Teda apriori ich vylúčiť zo služieb VB.

Predo mnou rečník hovoril o tom, že je treba využiť služby, ktoré majú predovšetkým v oblasti výpočtovej techniky. Dodnes nie je na Vysokej škole dopravnej v Žiline umiestnené vežké vysoko kvalifikovaných. Ideme využívať služby ŠtB a nezamestnávať týchto študentov, ktorí sú na podpore 1.200 Kčs? Nie to hriech? (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vzhžadom na to, že tu sedíme už viac ako dve hodiny, navrhol by som, aby predseda komisie spoločne s ďalšími členmi zapracovali pripomienky. Budeme potom hlasovať o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch, ako boli postupne podávané. Ešte jedna faktická poznámka. Prosím.

Poslanec SN P. Burian: Vzhledem k tomu, že zde zazněly dosti opodstatněné otázky k tomu, že komise z různých důvodů nepracovaly tak, jak mohly, tudíž prověrky neprobíhaly jak jsme si přáli, navrhuji, aby se znovu dalo do tohoto bodu a zaprotokovalo se to - aby se znovu prošetřila činnost všech stávajících i minulých funkcionářů bezpečnosti na federální a republikové úrovni, zvláště se zřetelem k jejich minulé činnosti a provázanosti s tehdejším vedením KSČ a KGB. Myslím, že bychom přišli na mnoho zajímavých věcí. Nemělo by se to opomenout, lidé na to čekají. Děkuji.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Slovo má poslanec Tomsa.

Poslanec SL J. Tomsa: Prosím vás, kdo trochu zná dějiny civilizace, ten ví, že největší zločiny v dějinách civilizace, zločiny proti lidskosti, nebyly páchány proti zákonům, ale právě naopak - vždy ve jménu zákona. Ve jménu špatného zákona.

Jestliže chceme tvořit právní stát, musíme mít dobré zákony. Musí je tvořit dobří lidé, musíme ty zákony zabezpečit tak, aby se nic podobného, čeho jsme byli svědky za uplynulých 42 let, už nikdy neopakovalo.

První předpoklad k tomu je, aby všichni bývalí zaměstnanci StB okamžitě odešli. Poukázal jsem na to ve svém projevu. Znovu se stavím za návrh pana posl. Sachera, aby byli přeřazeni. Aby odešli. Ti už tam dávno neměli být.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Diskusia sa skončila. Prosím, hovorte presne v akom bode čo má byť uvedené. Stavím sa za návrh, aby odišli všetci príslušníci StB z Úradu. Hlási sa pán Michálek.

Poslanec SL F. Michálek: Dámy a pánové, hovořím jménem Konfederace politických vězňů. Uvědomme si všichni, že StB vznikla za první republiky v r. 1937 na přímý příkaz prezidenta E. Beneše. Žádný stát se bez bezpečnosti neobejde. Tak, jak jsou špatní lidé v bezpečnosti, jsou ve všech organizacích, tak také ve všech stranách. Spíše bychom se měli zaměřit na kvalitu jednotlivců, a po jejich posouzení rozhodnout, zda budou ve funkci nebo nikoliv.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ešte raz upozorňujem, rozprava je uzatvorená. Formulujte iba návrhy k uzneseniu. O slovo se hlási pán Langoš.

Ministr vnitra ČSFR J. Langoš: Dámy a páni, prosím, uvážte jednu vec. Navrhuje sa tu a bude hlasovať o jednom bode, ktorý ruší vnútorné spravodajstvo v Československu. Uvážte, či prítomnosť pracovníkov ŠtB v Úrade na ochranu Ústavy a demokracie je väčším ohrozením ako neexistencia spravodajskej služby v období 2 a 3 najbližších rokov. (Potlesk.).

(Hlas z pléna: Je zajímavé, že tito pracovníci z Úřadu, jak slyšíme, provádějí sledovací činnost, takže dávám v úvahu, zda je to opravdu pozitivní nebo ne…)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Teraz prosím pána poslanca Pospíšila.

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil: Prosím vás, byl by to bod 3 - žádají vládu ČSFR, aby - tam bude bod a), b), c), pak bude - žádají ministra (tj. pouze formální změna navržená poslancem Šilhánem. Stejně tak si myslím, že jeden z návrhů poslance Sachera můžeme přijmout bez hlasování (bod 5 - nebo převést z rozpočtu na obranu. Proti tomu by asi nikdo nebyl. Je to otázka formulace.

Musíme hlasovat o dvou návrzích poslance Sachera, kde je výzva, aby v Úřadu na ochranu ústavy a demokracie byly zařazeny osoby odborně fyzicky a psychicky způsobilé - to je jedna část návrhu.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Najprv budeme hlasovať o súbore pozmeňovacích formulačných zmien, ktoré predniesol predseda komisie a ktoré vytvárajú istú odchyžku oproti vytlačenému textu. Šlo o prečíslovanie niektorých paragrafov.

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil: Vrátíme se k původnímu číslování. Body a), b) a c) budou: žádají vládu ČSFR, aby… a další body budou od d) po j), případně i další, které by se schválily, protože byl navržen ještě jeden, ale o tom se musí hlasovat. Ty by byly určeny ministrovi vnitra. Jde o bod 5 - kde je: doporučují vládě ČSFR uvolnit z rezerv státního rozpočtu nebo převést z rozpočtu na obranu potřebné prostředky k okamžitému řešení atd.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Budeme hlasovať o súbore malých zmien. Najprv v Snemovni národov. Prítomných je 104 poslancov. Kto súhlasí so zmenou oproti vytlačenému textu, ako bola navrhnutá poslancom Pospíšilom, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko. (Devadesát dva.)

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Čtyři.).

Bude hlasovať Snemovňa žudu. Kto je za tieto pozmeňovacie návrhy? (Jednostojeden.) Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Dva.) Ďakujem.

Konštatujem, že zmeny boli v obidvoch snemovniach schválené.

Teraz prosím pán Pospíšila, aby predniesol ďalšie doplnky.

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil: Pak je návrh poslance Kříže na doplnění bodu 3, písm. g) předložil statut občanských komisí a vymezil v nich statut Konfederace politických vězňů.

Já se domnívám, že bychom to neměli schvalovat, protože ti tam budou členové a budou řádní členové se všemi právy jako ostatní. Ale je to návrh a mělo by se o něm hlasovat.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Trvá navrhovatež na svojom návrhu? (Vzdal se.)

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil: A potom přidat od k) urychleně vyřešit otázku propuštění bývalých příslušníků StB ze služby.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím celé znenie prečítať.

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil: Urychleně vyřešit otázku propuštění příslušníků bývalé StB ze Sboru národní bezpečnosti.

Poslanec SL E. Šimko: Snad je to iba moja neznalosť českého jazyka, ale neviem presne co znamená "urychleně řešit". Tedy "propustit je"?

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím, pán poslanec, vyjasnete, co ste chcel povedať.

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil: V podstatě se jedná o to, že občanskými komisemi část příslušníků StB prošla a část neprošla Museli bychom tedy specifikovat v tomto případě: urychleně propustit příslušníky StB, kteří neprošli občanskou komisí. Ale to by došlo potom ke zmatkům, takže v tomto případě urychleně řešit otázku, necháme na řešení občanských komisí a dalších orgánů.

Poslanec SN K. Stome: Já jsem chtěl upozornit, že máme tady návrh, pokud jde o Úřad na ochranu ústavy a demokracie, pana poslance Sachera, který se zabývá také otázkou prověřených příslušníků StB, kterým dává možnost - tento návrh - aby byli zaměstnáni v uniformovaných útvarech SNB.

Teď tady máme návrh poměrně obtížně formulovatelný, vyřešit propuštění příslušníků bývalé StB, takže by bylo třeba vzít v úvahu jednak vzájemnou souvislost těchto dvou návrhů - to říkám proto, jestli bychom se neměli zabývat pořadím, jak o nich budeme mluvit - jednak oblasti, odkud příslušníci StB mají být propouštěni. Pokud jde o současné zařazení a pokud jde o současnou strukturu bezpečnostních sborů, která je samozřejmě jiná, než bývalá Státní a Veřejná bezpečnost. Takže bych prosil, aby páni poslanci toto vzali na vědomí.

Poslanec SL L. Vrchovský: Měl jsem poznámku k návrhu kolegy Kříže, aby to bylo formulováno takto: "Postupně řešit propuštění bývalých členů StB a nahrazovat je osobami odborně, fyzicky, psychicky a morálně způsobilými."

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím předsedu návrhové komise, aby se k tomu vyjádřil, a potom pan zpravodaj Lis.

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil: To je právně naprosto neprůchodné. To může znamenat, že budou postupně propouštěni, jak půjdou do důchodu. To je tak obecně řečeno, že to prostě nejde.

Poslanec SL L. Vrchovský: Dá se tam dát termín do kdy; potřebujeme tam lidi vyměnit osobami čistými, ale nemůžeme destruovat bezpečnostní aparát.

Poslanec SN L. Lis: Já jsem chtěl jen upozornit na usnesení branných a bezpečnostních výborů, které v bodě b) odst. 3, doporučuje: vzhledem k nedůsledné realizaci novely zákona 100 z r. 1974 Sb. provést urychleně evidenci činných záloh na všech stupních resortu ministerstva vnitra a jejich postavení řešit v souladu s tímto zákonem.

Když tady přijmeme nějaké obecné usnesení, tak musí být stejně řešeno v souladu s tímto zákonem, tudíž spojit nějak dohromady tyto dva návrhy, a to je důležité.

Poslanec SL M. Pohanka: Jestli jsem dobře rozuměl panu ministrovi, tak má problémy právě se skupinou bývalých příslušníků StB, kteří byli již jednou propuštěni a jejichž propuštění zrušil. Zmiňoval se o tom, že má komisi expertů, která mu pomáhá tento problém řešit, a jestli jsem nepřeslechl, tak naznačil, že by uvítal pomoc ústavně právních výborů. To by se snad tato choulostivá situace, podle zákoníku práce nebo zákonu o SNB těžko řešitelná, dala zvládnout mimořádným způsobem a v tom případě by snad šlo do usnesení vložit ještě bod, který by uložil, nevím komu, asi právě ministru vnitra, aby využil svých expertů a připravil vhodný legislativní návrh.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec Stome má námitky proti tomuto rešeniu?

Poslanec SN K. Stome: Já to věcně nechci komentovat. Tyto návrhy, které teď odezněly, ale uvědomme si v jakém jsme postavení. My tady máme formulovat návrhy v usnesení teď a ono se nám to dostává zase do pozice ještě předrozpravové, takže pokud někdo je schopen formulovat tuto myšlenku, která zde odezněla z několika úst, o které já se domnívám, že současným právním aparátem dost dobře průchodná není a že si musíme vsadit na důvěru ve vládu, a na to, co tady akcentoval pan poslanec Lis, tak prosím, proto, pokud někdo nemá nějakou formulaci, na kterou bychom snad všichni zapomněli a nebyli schopni ji dát dohromady, aby ji jasně a stručně přednesl. Ale já upozorňuji na to, že se mi zdá, že současně do právního řádu tak, jak je tato myšlenka zavěsitelná expressis verdis, tak jak odezněla, není.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem za toto právnické vysvetlenie situácie. Zdá sa mi, že jsme v analogickej situácii ako včera, že si totiž neuvedomujeme, že neschvalujeme uznesenie, ktoré nemá sílu zákona.

Poslanec SN K. Stome: Přednesl bych druhou část návrhu poslance Sachera: "aby z Úřadu na ochranu ústavy a demokracie byli okamžitě odvoláni bývalí prověření příslušníci StB a aby jim byla poskytnuta možnost zaměstnání v uniformovaných útvarech SNB u VB".

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil: Jsou dva návrhy: první návrh je výzva k tomu, aby v Úřadu na ochranu ústavy a demokracie byli zaměstnávány osoby odborně, fyzicky a psychicky způsobilé. Druhý návrh je ten, který právě přednesl poslanec Stome. Nejprve by se mělo hlasovat o návrhu prvním.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec SN L. Lis: Byl tu návrh poslance Černého, abychom v těchto otázkách vyčkali konzultace s ním.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: To byl vlastne protinávrh k návrhu, takže o protinávrhu dáme hlasovať. Hlási sa poslankyňa Petrová.

Poslankyně SN J. Petrová: Chtěla bych se vyjádřit k otázkám týkajícím se StB, k vyloučení všech prověřených pracovníků. Pochopitelně, nikdo z nás nehce, aby v tomto Úřadu byli příslušníci StB, ale chci upozornit na jednu věc. Jestliže to schválíme; nemá to formu zákona, který by měl takový dosah, tím vlastně zpochybníme všechny prověrky. V usnesení, které budeme schvalovat je doporučeno zřídit komisi, která by tento Úřad kontrolovala. Šlo by o komisi FS. To by ztratilo smysl. Také by ztratily smysl závěry branného a bezpečnostmního výboru, nehledě na to, že pan ministr vnitra naznačil složení StB. My bychom tu opravdu jedním hlasováním věc poškodili. (Předsedající: Upozorňujem, že rozprava bola ukončená.) Můj protinávrh je, aby to tam nebylo zařazeno, ale zdůvodňuji to. Apeluji na ostatní poslance, kteří možná tuto problematiku tolik neznají. Jedním hlasováním bychom uškodili více, než si možná dokážeme uvědomit. (Předsedající: Navrhujete poslancom, aby neschválili návrh poslanca Sachera.) Navrhuji, aby tam nebyl zařazen návrh, aby v Úřadu pro ochranu Ústavy a demokracie nebyli zařazeni pracovníci atd.

Predseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil: Tvůj návrh je návratem k původnímu textu.

Poslankyně SN J. Petrová: Ano, aby to tam nebylo. Je však třeba to odůvodnit.

Předseda návrhové komise poslanec SL J. Pospíšil: Ty se tedy přimlouváš za to, aby nebyl schválen návrh poslance Sachera. Já s tebou souhlasím. Poslanec Černý také, ale to je rozprava, to už nejsou formulační změny.

Predsedající předseda SN M. Šútovec: Prijali sme sumu návrhov a formulacií. S technickou poznámkou sa hlási poslanec Blažek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP