Středa 19. září 1990

Život je nejvyšší hodnotou a investice do této hodnoty se nepochybně vyplatí. Myslím, že bychom měli investice do oblasti bezpečnosti zvýšit a udělat výjimku v restriktivní politice našeho státu tak, aby jistoty našeho obyvatelstva byly zajištěny. Chtěl bych osobně na této půdě tlumočit požadavek mých voličů. Vím, že neřeknu věc, která by byla populární, ale protože se cítím zavázán svým voličům, musím tento požadavek z tohoto místa vyslovit: Federální shromáždění by mělo přehodnotit tváří v tvář dnešní napjaté bezpečnostní situaci svůj postoj k trestu smrti.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Slovo má poslanec Kostya.

Poslanec SN L. Kostya: Pane předsedající, dámy a pánové, slyšeli jsme tady v řadě vystoupení vážná kritická slova na adresu Státní bezpečnosti a na její fungování. Je to důležitý úkol, kterým se musí toto Federální shromáždění zabývat, musí tuto situaci vyřešit.

Já bych ale chtěl obrátit vaši pozornost na druhou stránku této věci. Neméně důležitým úkolem Federálního shromáždění, z hlediska jeho zákonodárné funkce, je nejen obracení se dozadu, ale také pohled kupředu. Pokud mohu za nástupnickou organizaci považovat Úřad na ochranu ústavy a demokracie, tak v této souvislosti mám určité pochybnosti, protože tento Úřad existuje už několik měsíců, probíhá jeho organizační a kádrová výstavba. Chtěl bych upozornit na diskusi u příležitosti projednávání programového prohlášení, a na to, že jsme přijali usnesení, že od federálního ministra vnitra požadujeme ucelenou bezpečnostní doktrínu tak, abychom byli schopni, jako Federální shromáždění, odpovědně přistupovat k posuzování a schvalování jednotlivých zákonů, jak tu byly dnes jmenovány. Těch nejdůležitějších je asi sedm. V branném a bezpečnostním výboru jsem dvakrát vznesl dotaz na ministra v tom smyslu, že se domnívám, že termín, který byl stanoven v usnesení k programovému prohlášení (do konce roku) nevytváří podklady k tomu, abychom mohli v průběhu září až prosince odpovědně k jednotlivým zákonům přistupovat, aniž bychom znali celkový rámec, to je bezpečnostní doktrínu. Nelze přece začít stavět základy domu, aniž bych věděl, jaký je celkový plán a představa o tom, jak tento dům má vypadat. Proto mě velmi zaujala věta pana ministra v dnešní zprávě, v níž uvedl, že "byla předložena ucelená koncepce bezpečnostní politiky na celé funkční období federální vlády, a vláda ji schválila."

Ptám se vás, páni poslanci a paní poslankyně, kdo z vás ví alespoň něco o tom, co je v této ucelené koncepci, proč byla zpracována, proč byla schválena, aniž by se tento nejvyšší zákonodárný sbor mohl se zásadami této koncepce, ve jménu které budeme zanedlouho schvalovat jmenované zákony, seznámit?

Opět, už potřetí, požaduji, abychom my, poslanci, byli seznámeni alespoň se zásadami této koncepce, se zásadami tvoření bezpečnostní doktríny. Zazněla tu například řada slov o placených agentech. Já jsem si prostudoval návrh zákona na zřízení federálního Úřadu na ochranu ústavy a demokracie a velmi jsem se podivil nad zněním § 3 a 28, kde se opět mluví o placených agentech a přiměřených úhradách. Obávám se, abychom tady nebudovali opět něco takového, co bychom později kritizovali, jako dnes kritizujeme StB. Naše odpovědnost nám velí, abychom v této situaci věděli, co se v posledních měsících organizačně, kádrově a strukturálně vytváří, a to bez znalosti zásadních koncepcí bezpečnostní doktríny nemáme možnost. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Ďalej sa prihlásil poslanec Sacher.

Poslanec SL R. Sacher: Dámy a pánové, dovolte mi, abych řekl pár slov. Budou se týkat budovaného Úřadu na ochranu ústavy a demokracie. Přečetl jsem si v minulém týdnu ze zprávy ČTK prohlášení ředitele tohoto ústavu pana Müllera. Není to však taková idylka, jak se nám tu představuje.

Byl jsem za svou činnost kritizován velmi silně na půdě tohoto parlamentu, a tuto kritiku jsem bral a dílem jsem ji vyvrátil. V žádném případě však prověření příslušníci StB neměli být zařazováni do Úřadu na ochranu ústavy a demokracie. Měla jim být dána možnost pracovat tak, aby je bylo vidět, to je v uniformách, jako příslušníky Veřejné bezpečnosti.

Proč by neměli pracovat v Úřadu na ochranu ústavy a demokracie? Bylo tady zmíněno, že StB a cizí služby (chcete-li KGB) byly v úzkém spojení.Tím pádem tento nový Úřad, okamžitě kontaminovaný těmito lidmi, umožňuje vhled cizí mocnosti do těchto struktur, které si každý stát uchovává v co největší tajnosti.

Dále si myslím, že tento způsob přístupu k budovám Úřadu, jak to dělá pan Müller, nebude zakládat příliš velkou důvěru k našim zahraničním partnerům, kteří by rádi s našimi bezpečnostními službami spolupracovali.

Potom další, co bych měl, je to, že dochází k tak silné koncentraci moci, k jaké nedocházelo ani za bývalé Státní bezpečnosti. V Úřadu na ochranu ústavy a demokracie se koncentrují operativní pracovníci, sledování, zpravodajská technika, a to vše pod vedením jedné osoby. Já jsem navrhoval v branném a bezpečnostním výboru a navrhuji to i nyní, aby okamžitě parlament vytvořil permanentně fungující parlamentní skupinu, která bude v tomto Úřadě na ochranu ústavy a demokracie pracovat. Měl bych potom k panu Millerovi několik dotazů. Kolik příslušníků Státní bezpečnosti v Úřadě pracuje, kolik lidí z nově přijatých má alespoň právnické vzdělání, v kolika případech bylo už instalováno nové odposlouchávací zařízení a kolik lidí je sledováno? Tímto svým výčtem nikterak nechci útočit proti panu ministru vnitra, panu Langošovi. Vytvořil mnoho dobrého a pokusil se vytvořit mnoho dobrého a myslím si, že je třeba mu dát další prostor k tomu, aby měl možnost koncepce, které má realizovat. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem, ďalej sa prihlásil poslanec Žáček.

Poslanec SL L. Žáček: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové. Pane ministře, přes vaše vysvětlení ve věci vaší omluvy propuštěným příslušníkům StB, kteří nebyli prověřeni a jejich znovuzapojení do aktivní služby k tomu, jménem svých voličů, prohlašuji, že národy naší země jsou hluboce zklamány tímto činem federálního ministerstva vnitra. Tito lidé, kteří se prohřešili na lidu vlastní země, jsou znovu ozbrojováni, znovu mají výkonnou moc. Důrazně proti tomuto opatření federálního ministerstva vnitra protestuji. Zároveň navrhuji, konečně vrátit vnitřní bezpečnosti původní název policie. Při této příležitosti bych se chtěl několika slovy zmínit o naší benevolenci, která snad ani benevolencí není, ale také by se to dalo nazvat slovem, které začíná na "b". Jedná se mi o velkou, řekl bych, až mateřskou péči, s kterou se staráme o důstojnický sbor okupačních vojsk. Myslím tím to, že do Sovětského svazu důstojníkům dodáváme rodinné domky. To není humanita, to je ponížení národa. Nemáme Sovětům za okupaci naší země ještě poděkovat? Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Teraz bysme přerušili rokovanie, je obedniajšia prestávka do 13.30 hodin. Technická poznámka. Nech sa páčí.

Poslanec SN P. Kulan: Pán kolega, prosím vás pekne, mohl byste mi vysvetliť, kde ste prišel na to, že naše národy sú pobúrené? Alebo ako ste to zjistil, že naše národy sú pobúrené? Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďalšia technická poznámka.

Poslanec SN V. Valtr: Na dotaz ohledně trestné činnosti Romů bych chtěl zpřesnit to, co jsem řekl, že zjištěná trestní činnost Romů je desetinásobně vyšší než ostatních etnik. Děkuji.

(Hlas z pléna: Prepáčte pán kolega, ja som sa nepýtala na to, či sa podiežajú Rómovia na zločinnosti, ja som sa pýtala na kategóriu rómská zločinnosť. Ďakujem.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Prosím vás, tak teraz už zahájime tu poledniajšiu prestávku do 13.30 hodin.

Poslanecký klub VPN teraz hneď sa zíde na krátku poradu v místnosti 209.

(Jednání přerušeno v 11.55 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 13.33 hodin.)

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SN M. Šútovec.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené Federálne zhromaždenie, otváram odpoludňajšiu časť nášho rokovania. Budeme pokračovať v rozprave k vystúpeniu federálneho ministra vnútra.

S technickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Kostya.

Poslanec SN L. Kostya: Pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že předbíhám kolegyně poslankyně a kolegy poslance, ale domnívám se, že to, co vám chci říci, je tak závažné, že bych tak měl učinit hned na zahájení dnešního odpoledního zasedání.

O polední přestávce jsem si koupil dnešní časopis Annonce. Jsou tam dva články, které považuji za tak důležité, že bych vás rád s nimi seznámil. Uprostřed listu je kreslený vtip, který je hrubou urážkou hlavy státu, pana prezidenta Havla. Protože jde o malý obrázek, rád bych vám ho popsal. Sedí na něm rodina u televize, před nimi stojí malý kluk s vyplazeným jazykem, na zdi visí portrét pana prezidenta Havla opět s vyplazeným jazykem. Text k tomuto kreslenému vtipu je tento: "Kolikrát mi tak napadne, mámo, po kom ten náš blbec vlastně je."

Považuji tento kreslený vtip za hrubou urážku hlavy státu a ptám se, kde je hranice demokracie a kde je hranice nezávislosti našeho tisku?

Ve stejných novinách, na poslední stránce, je pak formou inzerátu zveřejněna tato krátká výzva. Dovolte, abych ji přečetl.

"Oznámení. Vzhledem k tomu, že dosud se v naší zemi vlastně nic nezměnilo, komunisté ovládají stále všechna klíčová místa, včetně všech ekonomických nástrojů, vytvářejí různé akciové společnosti, vypírají si své špinavé peníze a škodí dál všem svým politickým protivníkům, vyhlašujeme teroristickou gerilu vůči všem komunistům! Všechny akce začneme provádět od 1. 10. 1990. Jejich obchody, movitý i nemovitý majetek bude plánovitě ničen tak, jako oni ničili nás. Vyhrazujeme si právo sami rozhodnout, kdy a který majetek vyhodíme do povětří, či vypálíme. K tomu všemu nás vede bezbřehá politická naivita našich představitelů, kteří samet proměnili na kolaboraci s naším nepřítelem - komunismem, a kteří místo potlačování všeho komunistického, se s nimi paktují, a vedou tím nás všechny do politické i ekonomické katastrofy. Výměnou jednoho ministra se nezmění naše hospodářství, když ostatní komunisté a jejich přisluhovači zůstanou dál sedět na svých místech a provádět dál svou špinavou politiku, zřizovat nová místa pro své přátele a dál rozkrádat to málo, které ještě zůstalo po jejich hospodaření. Tento dopis je odeslán všem významnějším novinám, včetně našeho samolibého parlamentu.

Vyhrazujeme si právo sami rozhodnout, kdy budeme považovat svůj úkol za splněný. Odmítáme jakékoliv vyjednávání a jen pouze zákon, vydaný na komunistický majetek, nás může zastavit. Jen zákon, vydaný proti komunistickým bratrům, který v plné šíři jim odebere protiprávně nabytý a nakradený majetek, který je nebude preferovat na vedoucích pozicích v závodech, v podnicích, na úřadech, ministerstvech a podobně. Na těchto místech musí být lidé nesvázaní s komunistickou minulostí, kteří odhozením svého stranického průkazu se nyní snaží dokázat, že jsou jiní, ale vlk se nikdy nestane beránkem.Tito lidé stále číhají na svou příležitost k znovuuchopení moci jak politické, tak ekonomické. A toto již nesmíme připustit.

Fidel Castro řekl: "Komunismus nebo smrt!" My říkáme: "Raději smrt komunistů, než komunismus!" Nepřátelé všeho komunistického."

Považuji oba tyto příspěvky, z nichž jeden je hrubou urážkou hlavy státu a druhý je otevřenou výzvou k terorismu, za porušení ústavy a trestního řádu. (Potlesk.) A chci využít přítomnosti pana ministra vnitra i náměstka generálního prokurátora k tomu, aby bylo zahájeno trestní řízení proti redakci časopisu Annonce za urážky hlavy státu a za veřejné propagování terorismu.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pretože ide o velmi vážnu vec, prosil by som vás, abyste ešte prečítali redakčný komentár k tomu.

Poslanec SN L. Kostya: Přečtu komentář vlastní redakce:

"Milí nepřátelé všeho komunistického! Těší nás, že nás považujete za významnější novinu a jako na takovou, že jste se na nás obrátili. Ale hned na ně s dynamitem? Rudé bratrstvo nám také leží v žaludku. Zřekli se sice článku o vedoucí úloze KSČ, ale to je asi tak všechno co se od listopadu změnilo. Úplně nahoře ve vládě je sice už čisto, ale na všech významných místech národních výborů a podobných dubiózních institucích sedí - dnes většinou bez legitimace - dál a cílevědomě likvidují všechny, kteří mají chuť rozhýbat naši apatickou zemi, bez rozdílu toho, jsou-li zdejší nebo přicházejí z venku. Volejme raději společně důrazně k odpovědnosti vítěze voleb, kterého jsme zvolili právě především proto, že slíbil učinit tomuto přítrž a udělat z nás zase Evropu. Musí prostě konečně začít vládnout!"

Já se domnívám, že i přes toto stanovisko je zveřejnění této výzvy propagací k terorismu a urážka hlavy státu zůstane urážkou hlavy státu.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem vám. Myslím, že ste vyslovili požiadavku, adresovanú ministrovi vnútra, prípadne generálnej prokuratúre, nie je teda potreba túto požiadavku opakovať a v tejto fázi bysme pokladali vec za rozbehnutú. Ďakujem. Pokračujeme v diskusii. Prosím pán poslanca Gürtlera.

(Technická poznámka: Možná špatně vidím, ale chci se zeptat pana poslance, co ho vedlo k tomu, že uváděl, že oba příspěvky jsou z jedněch novin, když citoval dvoje různé noviny.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: To bola jedna Annonce s prílohou. Tá poznámka je irelevantná.

Poslanec SL Š. Gürtler: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, dovolil jsem si vystoupit také k otázce, která je od rána projednávána, to je k bezpečnosti země, k pocitu, který každý občan v této zemi má. Není to samozřejmě jen otázka mojí bezpečnosti. Jakékoli výtky, které jsou činěny na adresu bezpečnosti, nejsou činěny mými voliči na mne, já nevztahuji jakékoli výtky na kteréhokoli poslance od jeho voličů, že je to jen záležitost jeho, cítím se za to také spoluzodpovědný a předpokládám, že většina členů tohoto sboru také. Můžeme se na věc dívat z kterékoliv strany. Vždycky dojdeme k výsledku, že bezpečnostní situace v zemi a každého v této společnosti, není dobrá, že se lidé necítí bezpeční. Příslušníci Státní bezpečnosti byli 6 měsíců na dovolené a společnost to stálo přibližně 250 mil. Kčs. Zjistilo se, že to byl v podstatě omyl, že následné propuštění neodpovídalo zákonu a tento omyl ve výkladu zákona bude stát společnost další a další milióny, zase nejméně 100 mil. Kčs. Čím to vzniká pane ministře, že ten, kdo v tomto nezákonném jednání utrpí škodu, je vždycky lid? Ten, kdo v tomto sporu nebo nezodpovědném výkladu zákona má zisk, jsou ti, proti kterým tato společnost je a věřím, že většina tohoto parlamentu také. Nedomnívám se, že je to náhoda. Na nové příslušníky peníze jsou těžko k mání. Pro bývalé příslušníky, kteří se nezapsali dobrým jménem na minulosti, peníze jsou. Proti těm, co zákon nikdy nectili je třeba postupovat podle zákona, abychom prý nebyli jako oni. Návrat bývalých příslušníků Státní bezpečnosti snad nesmí být. Omluvný dopis, který jste napsal, není jen otázka zákona. My se nesmíme uchýlit k tomu, že bychom dali pouze zákon a nic než zákon, když víme, že morální názor a myšlení společnosti hluboce tuto společnost ovlivňují a zpětně musí ovlivnit i nás.

Spravedlnost je vzácná věc, ale za předpokladu, že ji dodržují obě strany. V opačném případě, je to vzdáleno rozumu. To není jen můj výklad. Naprostá většina bývalých příslušníků StB vytváří různé soukromé detektivní kanceláře. Tato služba je podmíněna držením zbraní. Toto držení zbraní "soukromníků", přesněji řečeno bývalých příslušníků StB, je, pane ministře, nebezpečnější, než kdyby byli všichni u ministerstva vnitra zůstali. Jejich láska ke zbraním je nebezpečný jev. Mluví se o tom, že sovětští důstojníci a vojáci hlavně v posledním období u nás prodali asi 50 tisíc samopalů a různých střelných zbraní. Byla zřejmě velká chyba podceňovat jejich obchodního ducha. Byli bychom rádi, kdybyste se k tomu také mohl vyjádřit. Kdo tyto zbraně vlastní, kdo k nim tíhnul? Navrhuji, aby všichni propuštění příslušníci ministerstva vnitra a důstojníci ministerstva obrany, dále pomocné stráže VB a všichni bývalí příslušníci Lidových milicí po dobu 10 let nevlastnili vůbec žádné zbraně, a to ani myslivecké. Doufám, že většina našich lidí to pochopí a vyzývám členy tohoto sboru, jakož i ČNR a SNR, aby tento požadavek podpořil.

Tak velké vlastnictví zbraní znamená výrazné zvýšení nebezpečí a strachu. Je dojemná starost pana ministra vnitra a jeho rádců o materiální a životní peripetie chronických porušovatelů zákona. Současně je doslova tragédie, že totéž ministerstvo nejeví sebemenší zájem o osudy a životní tragiku jejich obětí. Starost několika tisíc, nebo desetitisíc starých, nemocných, opuštěných a bezmezně nešťastných lidí nad tím, co vykonavatelé násilí na jedné a bezmezná lhostejnost společnosti na druhé straně jim ze života udělaly. Teď je péče o ně předávána jiným a pak že u nás neexistuje dělba práce.

Konfederace politických vězňů potřebuje pomoc společnosti. Ta je jim mnoho a mnoho dlužna. Prosím, nepočítejte, na kolik to přijde. Zdraví a životy lidi se nedají vyčíslit, co za "péče" ministerstva vnitra způsobila.

FS si uvědomuje potřebu řešit, všestranně podpořit a posílit bezpečnostní složky, které ale nikdy nesmějí být zneužity proti lidu, nýbrž jsou na jeho ochranu. Mnohdy tomu tak není. Nebráníme bezpečnosti plnit povinnosti, které lidé žádají. Naopak, žádáme pana ministra, aby zlikvidoval zločinnost a zajistil obecnou bezpečnost.

V této souvislosti je s podivem, že když se dovoláváme zákonnosti, jsou takovým až podivným způsobem opomíjeni ti, kteří způsobili, a nebo spoluzpůsobili okupaci této země v roce 1968. Domnívám se - a není to jen můj názor, že by lidé, kteří po roce 1970 zůstali ve straně v období, kdy bylo přijato pověstné Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu, kteří v ní setrvali nebo do této strany vstoupili, se všichni dopustili porušení zákona č. 91, to je vlastizrada, aby proti nim bylo v tomto smyslu i postupováno. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánu poslancovi. Predpokladám, že pán minister vnútra sa vzdialil v súvislosti s technickou poznámkou, ktorá tu bola prednesená, pretože nemohol vypočuť príspevok pána poslanca. Operatívne zmením poradie a prosím poslankyňu Novákovú o chvížku strpenia. Žiadam poslanca Adama, aby teraz predniesol svoj príspevok, o ktorom nepredpokladám, že by bol adresovaný priamo ministrovi.

Poslanec SL G. Adam: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážení poslanci a vážené poslankyne, k môjmu vystúpeniu ma motivovalo vystúpenie pani poslankyne Šándorovej, ktorá sa zmieňovala o tom, že sa vyčísžuje kriminalita Rómov. Myslím, že jej vystúpenie bolo oprávnené, pretože svodky VB diferencujú, čo je kriminalita Rómov a čo je ostatná kriminalita.

Nechcem zastávať Rómov. Som proti akejkožvek kriminalite, či už sa na nej podiežajú Rómovia alebo niekto iný. Protestujem proti tomu, aby sa uvádzaním štatistík a diferencovaním kriminality či menšín alebo etnických skupín umelo navodzovala verejná mienka proti uvedeným menšinám alebo etnickým skupinám. Myslím si, že by sme nemali kriminalitu iba vyčísžovať, ale podiežať sa na jej odstraňovaní.

Preto Rómska občianska iniciatíva navrhuje, aby z radov Rómov boli prijatí do novoformovanej polície jednotlivci, ktorí budú mať patričné vzdelanie a ktorí sa vlastne tiež budú podiežať na odstraňovaní tejto kriminality.

Chcel by som na margo povedať jedno - že kriminalita je závažným celospoločenským problémom. Keď sa všetci nezamyslíme nad tým, ako ju odstraňovať, každý, či už pôsobíme v akejkožvek strane alebo sme tu nezávislí poslanci, neurobíme niečo pre to, aby sa posilnila právomoc novoformujúcej sa polície, nebudeme kžudne žiť v tomto našom štáte. Ďakujem vám. (Potlesk.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP