Úterý 18. září 1990

Ani Snemovňa žudu tento návrh neprijala. Návrh nebol prijatý ani jednou snemovňou.

Ďalej je tu pozmeňovací návrh poslanca Stomeho. Prosím, aby bol ešte raz prečítaný.

Poslanec SN K. Stome: Paragraf 27 by zněl v navrhovaném znění takto "Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky mohou nařízením osvobodit určité druhy příjmů od zdanění a povolit úlevu na dani poplatníkům, kteří mají příjmy z podnikatelské činnosti a ze zemědělské výroby a nebo povolit regionální úlevy, nebo úlevy pro poplatníky, kteří zaměstnávají pracovníky v období dvou let po vyučení nebo ukončení studie".

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Budeme hlasovať o tomto návrhu. Hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku! (35). Kto je proti? (13). Zdržal sa niekto hlasovania? (10).

Poslanec SL V. Benda: Upozorňuji sněmovny, že poprvé vznikla situace, kdy chybějící hlasy mohou rozhodnout o výsledku hlasování. Před chvílí chyběly tři hlasy. A stačily by navíc i dva hlasy.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Chýbajú tri hlasy.

Poslanec SL V. Benda: Beru svou poznámku zpět.

(Hlas z pléna: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, neviem, aká je situácia v Snemovni národov, ale viem, že v Snemovne žudu niektorí poslanci zložili mandát a ešte za nich nenastúpili ďalší. Ak je taká situácia i v Snemovni národov, tak je možné, že tam potom nie je treba 38 hlasov, ale nižší počet.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Práve som si to overoval, taký stav bol, v programe je ešte teraz 37, ale dnešný stav je plný, to znamená, že je treba 38 hlasov. Hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike. Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku. (Čtyřicet dva.) Kto je proti? (Devět.) Zdržal sa niekto hlasovania?

Teraz prosím poslancov Snemovne žudu. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku (Devadesát dva.) Je niekto proti? (Dvacet jedna.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Deset.)

Konštatujem, že v jednej časti Snemovne národov nebol návrh prijatý, takže Federálne zhromaždenie návrh neprijalo. (Protesty v sále, ozývají se hlasy, že Sněmovna lidu návrh přijala.)

(Faktická poznámka: Pán predsedajúci, poslanec Benda nás včera upozorňoval na to, že k tomu môže dojsť a že v tom prípade žiada, aby sa hlasy spočítali normálnym spôsobom. Kto nám zaručí, že v sčítacom zariadení Tesla nie je chyba? (Potlesk.))

(Faktická poznámka: Vzhžadom na to, že u mňa, ale i u ostatných poslancov vzbudilo hlasovanie pochybnosti, navrhujem, aby v českej časti SN bolo hlasovanie zopakované.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Za účasti skrutátorov? Prosím, aby sa dostavili skrutátori, budeme znovu hlasovať.

Verím, že v pamäti počítača je hlasovanie zapísané a budeme sa môcť hoci aj zajtra dozvedieť, ktorí poslanci eventuálne nehlasovali.

Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu poslanca Stomeho. Prosím, aby hlasovali poslanci SN zvolení v ČR.

Poslanec SN M. Ransdorf: Domnívám se, že opětovné hlasování je zbytečné. To je rozhodnutá věc.

Předseda SL R. Battěk: Dámy a pánové, domnívám se, že za daného stavu, jestliže jedna sněmovna návrh schválila a druhá neschválila, mělo by dojít k dohodovacímu řízení. Dohodovací řízení by mohlo být jen ve Sněmovně národů. Volba byla velmi těsná. Já tímto způsobem volím jakýsi zjednodušený způsob dohodovacího řízení a žádám poslance Sněmovny národů v české části, aby se pokusili na základě postojů ostatních poslanců přehodnotit svůj názor a volit znovu. (Protesty v sále.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Na začiatku svojho rokovania sme povedali celkom jasne, že zariadenie je v škúšobnej prevádzke a že sa môžu vyskytnúť chyby (tiež sa vo štvrtok vyskytli). Z toho dôvodu sme teraz prijali návrh, aby se hlasovalo znovu a aby sa hlasy sčítali za pomoci skrutátorov.

Ministr financí ČSFR V. Klaus: Jestliže přijmeme tuto zcela netradiční metodu, měli bychom ji přijmout s plným vědomím, že jde o totálně nové hlasování, aby to nebylo hlasování o důvěře v toto zařízení. Jestliže dva lidé změní svůj hlas, dojdeme k závěru, že všechno naše hlasování dnes možná nebylo správné. Nemáme šanci to ovlivnit. (Potlesk.) Já bohužel musím odejet do Washingtonu podepisovat Mezinárodní měnový fond, takže pro mne by bylo nedobré, abychom to prodlužovali. Já si však myslím, že by to bylo hlasování o důvěře v toto zařízení. Myslím si, že to je naprosto nefér.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: S tým rozdielom pán minister, že doteraz sa nevyskytla situácia, ktorá by mohla spochybňovať výsledky hlasovania. Hlasovanie nebolo nikdy tak tesné.

Poslanec SN L. Kostya: Já se připojuji k poslanci Klausovi v tom smyslu, že není vůbec žádná záruka, že poslanci budou hlasovat stejně jako předtím. Stačí, aby 2 hlasovali jinak než předtím a vlastně řekneme, že to bylo vinou zařízení, i když ve skutečnosti půjde o změnu postojů.

Poslanec SL M. Soldát: Jaký je problém udělat výpis z počítače a podle jmen zjistit, kdo jak hlasoval a pak je možné také zkontrolovat, jestli někdo změnil nebo nezměnil názor. Pokud ho změnil, došlo by k tomu asi po dohodovacím řízení. Pak bych se ptal, které hlasování bylo platné, jestli první nebo druhé. V počítači je podle jmen uloženo, jak kdo hlasoval, takže se dá udělat kontrola, jestli to bylo správné nebo ne.

Poslanec SL E. Mandler: Já myslím, že nejde jen o to, že to byla zkouška technického zařízení, ale o to, že nevíme, jaké hlasování bylo vcelku. Hlasovalo se poprvé, to bylo normální, a po druhé to bylo pod vlivem toho, co říkal kolega Battěk. Proti tomu bych nic neměl, ale myslím, že hlasování nelze opakovat. Jde o dvě různá hlasování. Protože se už hlasovalo, myslím, že musí být přijato to, co tam bylo.

Místopředseda SL E. Valko: Domnievam sa, že si bude treba určité veci objasniť. V prvom rade je jednoznačné, že už sme o tejto veci hlasovali. Je to rozhodnutá vec. Nie je možné dvakrát hlasovať o tej istej veci. To je prvá zásada.

Druhá zásada - pán predseda Battěk jednoznačne povedal, že § 26 zákona o rokovacom poriadku uvádza postupy, ktoré sú možné v prípade, že sa snemovne nezhodnú. Jednou z nich je dohodovacie konanie. Bolo tu navrhnuté dohodovacie konanie. V tom prípade je možné hlasovanie v snemovni považovať za výsledok dohodovacieho konanie. Neopakuje sa hlasovanie, ale ide o nové hlasovanie po dohodovacom konaní. (Potlesk.)

Předseda SN M. Šútovec: Ako predseda snemovne, v ktorej došlo k rozporu, sa prikláňam, aby sa konalo dohodovacie konanie a na jeho základe nové hlasovanie. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďalej prosím.

Poslanec SL K. Novosád: Já doporučuji za Sněmovnu lidu, aby Sněmovna národů přerušila jednání a udělala si dohodovací konání, zatím co Sněmovna lidu zákon dojedná a odhlasuje.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: To nejde.

Poslanec SL K. Novosád: To jde, ne že to nejde.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Prosím vás podža rokovacieho poriadku to nejde. Musia sa dohodnúť snemovne. Jedna snemovňa to neprijala a druhá to prijala, tento pozmeňovací návrh. Čiže my keby sme pristúpili ku klasickému dohodovaciemu konaniu, musíme zvoliť dohodovací výbor z jednej a druhej snemovne a na základe toho doporučenia alebo zasadnutia týchto výborov, tak budeme opätovne hlasovať prosím. Poslanec Huml.

Poslanec SL A. Huml: Já se chci jenom zeptat, jestli by nebylo možno použít analogického postupu, dvě varianty téhož návrhu. Neprošla varianta 2.000 Kčs tak já bych navrhl tentýž návrh s variantou 2.100,- Kčs.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Poslanec Fišera.

Poslanec SN I. Fišera: Dámy a pánové, my jsme v trapné situaci. Protože náš jednací řád nebyl upraven na techniku. Náš jednací řád odpovídá normálním pravidlům hlasování a předpokládal, že nedochází k chybě v hlasování. To je vážný problém a doporučuji, abychom opravdu vycházeli z toho, že mohlo dojít k technické chybě, a toto hlasování ověřili. Je to přirozenější, než všechny ostatní kličky, které se tu snažíme udělat.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Áno ďakujem. Pan poslanec Pospíšil.

Poslanec SL J. Pospíšil: Já bych si v tomto případě dával pozor, protože náš dosud platný jednací řád říká, že skrutátoři jsou poslanci a tím pádem všechna hlasování od začátku parlamentu by se dala zpochybnit.

(Hlas z pléna: Prosím vás, ať už to jednání dopadne jakkoliv, tak žádám, aby dokud nebude stoprocentně zřejmé, že buď máme plné spolehnutí na technické zařízení, nebo že dokonale ovládáme jeho obsluhu, aby všechna hlasování byla v přítomnosti skrutátorů, protože takto by bylo možno zpochybnit jakýkoli výsledek anebo zvrátit. Děkuji.)

(Hlas z pléna: Dámy a pánové mám prosbu, upozornil jsem před hlasováním, že problém je v jednacím řádu, v ničem jiném. Prosil bych, abychom vzali v úvahu, že jsme u posledního pozměňovacího návrhu tohoto zákona, že je to zákon, na který řada našich spoluobčanů čeká, aby byl na světě a že jsme v časové tísni též kvůli tomu, že u projednávání tohoto zákona je nezbytná přítomnost ministra financí a v případě, že tedy budeme toto prodlužovat, dospějeme pouze k tomu, že to nebude odloženo na zítra, to je vyloučeno, protože ministr financí nemůže být přítomen, ale eventuelně na příští týden, sejdeme-li se, anebo na 7. společnou schůzi. Z toho důvodu doporučuji: jsou dvě možnosti. Přerušit schůzi hned a pověřit předsednictva sněmoven, aby dohodla další postup, anebo je druhá varianta - hlasováním rozhodnout v české části Sněmovny národů, že považují hlasování za technickou chybu a hlasují znovu. Jsou jenom tyto dvě možnosti.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem, pán poslanec Kučera.

Poslanec SL P. Kučera: Pane předsedo, pane předsedající, já myslím, že tady jsme to zažili víckrát. Bude dohodovací řízení, já navrhuji, aby bylo rychle: za SL vybereme 4, za SN také 4 poslance. Dohodovací řízení proběhnou do půl hodiny nebo do čtvrt hodiny a můžeme opakovat, popřípadě hlasovat o novém návrhu.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Prosím pán poslanec Šútovec.

Předseda SN M. Šútovec: Opakujem svoj názor, v ktorom ma tu niektorí podporili, aby sa zišla komisia oboch snemovní, pričom členovia by tvorili predsedníctva snemovien. Vyzývam členov predsedníctva SN, aby sa sústredili v miestnosti č. 026. Tak prosím pána predsedajúceho, aby dal hlasovať o tomto mojom návrhu.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Tak, je tu návrh, aby dohodovací výbor tvorili predsedníctva snemovní, takže každá má 6 členov, pokiaž si dobre pamätám.

(Hlas z pléna.) "Nemusí, pokiaž sa snemovne nedohodnú ináč. A v tomto prípade, keď se takto dohodneme, tak budú mať po šiestich. Takže hlasujeme o dohodovacom výbore v Sź.

Kto z poslancov Sź súhlasí, aby bol dohodovací výbor a aby sa skladal z predsedníctva, nech zdvihne ruku! Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.)

Kto sa zdržel hlasovania? (Nikdo.)

Nyní hlasuje SN, kdo je pro to, aby dohodovací výbor byl totožný s předsednictvem? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji, takže byly schváleny dohodovací výbory. Přerušuji jednání na 15 minut.

(Jednání bylo přerušeno v 17.29 hodin.)

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 66, SN č. 66)

(Jednání opět zahájeno v 17.45 hodin.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Myslím, že zasadnutie sme neprerušili na večeru, ale len na prestávku, ktorá bola potrebná pre dohodovací výbor. Upozorňujem, že na prijatie uvedenej zmeny je potrebná nadpolovičná väčšina poslancov oboch častí Snemovne národov. Každý neprítomný poslanec akoby hlasoval proti.

Vážení poslanci a poslankyne, budeme pokračovať. S výsledkami rokovania dohodovacieho výboru nás zoznámi poslanec Čič.

Poslanec SL M. Čič: V dohodovacom riadení predsedníctiev sa všetci jednomysežne zhodli na tom, aby sa ďalej pokračovalo a aby sa hlasovalo o protinávrhu, ktorý tu bol. Vznikajú určité rozdielne názory na interpretáciu toho, ako sa má hlasovať. Rokovací poriadok nehovorí jednoznačne ako. Je možné, aby sa rokovalo len v tej časti, ktorá neodhlasovala návrh, alebo v celej snemovni, to znamená v časti českej i slovenskej. Tretí variant je, aby sa hlasovalo v oboch snemovniach. Odporúčam, aby nevznikli žiadne pochybnosti, či to bolo správne alebo nie, aby sa hlasovalo v Sź i SN.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Toto vystúpenie doplní predseda Snemovne národov pán poslanec Šútovec.

Předseda SN M. Šútovec: Chcem doplniť vyhlásenie pána poslanca Čiča o konštatovanie, že dohodovací výbor sa jednohlasne uzniesol odporučiť poslancom, aby kladne prijali návrh pána poslanca Stome.

(Faktická připomínka: Chci upozornit, co uděláte, když tento dodatek schválíte. Vydáte vládu napospas nejrůznějším politickým tlakům v budoucnu od nejrůznějších politických skupin, nejen studentů. Tím vlastně zodpovědnost za daňový systém přesuneme na vládu.)

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Wagner: Kdykoli se dá možnost, aby někdo mohl o cokoli žádat, je třeba úředníka, který to bude zajišťovat. Znamená to uvědomit si, zdali se nestane, že výnos z daně bude z velké části užit v neproduktivní věci. Uvažte to. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Zústáváme predovšetkým pritom, že dohodovacie výbory doporučujú všetkým bez ohledu na to ako sme doposial hlasovali, abysme prijali návrh pána poslanca Stome.

Poslanec SL V. Benda: Vážené předsednictvo, přesto opakuji svou žádost, aby se za několik minut neopakovala podobná situace jako před chvílí, aby byli povoláni skrutátoři a provedl se fyzický výpočet hlasů. Byla mi řečena námitka, co bude platné, kdyby se hlasování lišilo. Fyzické sečtení skrutátory je ve smyslu prohlášení předsednictva, že je provoz tohoto zařízení zkušební. Nemá závaznou platnost.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vzhžadom na tento charakter hlasovania vyzývam skrutátory, aby nastúpili pred SN a budeme hlasovať o návrhu pana poslanca Stome.

Hlasovať budú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto je za návrh pána poslanca Stomeho, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Za je 30 poslancov.

Kto je proti? (Dvacet šest.) Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Čtyři.)

Konštatujem, že tento pozmeňující návrh nebol v českej časti Snemovne národov prijatý.

Hlasovať budú poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Za je tridcať.

Kto je proti? (Jedenáct.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet dva.)

Snemovňa národov tento pozmeňující návrh neprijala. Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto je za tento pozmeňujúcí návrh, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) - (40)

Znamená to, že ďalej nemusíme hlasovať, pretože ani Snemovňa žudu nepriojalka tento návrh. (Potlesk.)

Budeme pokračovať v ďalšom rokovaní, a to hlasovaním o pripomienke pána poslanca Kováča. Prosím, aby ste formulovali vašu pripomienku alebo pozmeňující návrh.

Poslanec SN M. Kováč: Chcel by som požiadať poslancov, aby sa zamysleli nad tým slovíčkom. § 17 ods. 8 - malo by sa vypustiť v predposlednom riadku slovo "môže" správca dane stanoviť podža podkladov, ktoré si sám opatrí. Keď slovíčko "môže" vypustíme, bude veta znieť: Správca dane stanoví daň podža podkladov, ktoré si sám opatril."

Myslím si, že je to dôležité kvôli tomu, aby sme odbúravali nekalé spôsoby, ktoré boli predtým.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Hlási sa ešte poslanec Klaus.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP