Úterý 18. září 1990

Předseda FS A. Dubček: Nevedel som, že sa takýto iniciatívny návrh spracováva. Dostal som ho v piatok a pýtal som sa, prečo. Nemôžem ho zadržať u seba, musel som ho postúpiť. Napísal som obom predsedom, vzhžadom na to, že minulý týždeň sa iniciatívny návrh len dopracovával, a dostal som ho na poslednú chvížu, že to neodporúčam teraz zaraďovať, pretože to nie je dostatočne spracované ani vo výboroch, ani v národných radách. Podža toho, ako mi bolo vysvetlené, je treba, aby tento zákon predchádzal malej privatizácii, a tým sa dostal na rokovanie. Ja to zadržať nemôžem. Ak to poslanci spracujú, musím to postúpiť v takom stave, v akom to je. Iná vec je, či to výbory spracujú a budú schopné to urobiť alebo nie. Ak to dnes poslanci iniciátori odporúčajú urýchlene prerokovať, aby sa skrátila doba, je to predovšetkým preto, že ak sa zosumarizuje majetkový stav tým, ktorým sa to má vrátiť, je len logické, že je to čistejší stôl pre malú privatizáciu. Toto je dôležité, prečo sa prikročilo k tomu, aby sa veci spracovali vo výboroch. Takéto stanovisko som k tomu zaujal, ale zastaviť to nemôžem.

Poslanec SN L. Kostya: Pane předsedající, dámy a pánové, o polední přestávce jsme obdrželi do lavic čtyři stránky stanovisek. Jde o stanoviska federální vlády, ČNR a SNR. Pravděpodobně řada z vás to neměla možnost ani prolistovat. Prošel jsem to velmi zběžně. Jsou tam více než dvě desítky zásadních připomínek, navíc rozporuplných. Obávám se, že až to budou všechny naše výbory projednávat, už vůbec nebudeme projednávat tisk 88, který na základě těchto připomínek jistě dozná zásadních změn.

Domnívám se, že nejdříve by se měly tyto připomínky a stanoviska federální vlády, ČNR a SNR iniciativní skupinou projednat, měl by se vydat nový tisk, který by nahradil tisk 88. Potom teprve můžeme odpovědně o něčem rokovat. Jinak z těchto 25 připomínek bude dalších 100 jiných názorů a stanovisek, a stejně nedospějeme k žádnému závěru. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: To sa deje. Zajtra bude nová tlač k dispozícii. Hlási sa pán Fišera.

Poslanec SL J. Fišera: Pane předsedo, pane předsedající, dovolte mi, abych se pokusil tuto naši diskusi přece jen zařadit do širšího rámce. Nechtěl jsem k této věci vystupovat, ale chtěl bych upozornit, že jsme schválili scénář ekonomické reformy, což nás staví před vážnou zodpovědnost. Od 1. 1. vstupujeme do situace značné liberalizace cen a přechodu k tržní - v podstatě konvertibilní měně pro podniky. Znamená to, že budoucnost této země bude záviset na tom jak rychle a dobře se nám podaří vytvořit v kriticky velmi krátké době kvalifikované podnikatelské subjekty. Osobně považuji tento problém za prioritní. V těchto podmínkách také stojíme před zásadní otázkou - jak začít postupovat v oblasti privatizace a tudíž i reprivatizace. Můžeme nyní diskutovat o formálních předpokladech pro to, zda máme jednat o den dříve, o den později nebo o měsíc. Uvědomme si, že v sázce je velmi mnoho. Tím, že projednáme tento návrh co nejdříve, myslím si, že se nám podaří posunout řešení celého problému o značný krok kupředu. Mimo jiné právě proto, že odráží velmi složitou a komplikovanou realitu. Připomínky, které k tomu jsou, odrážejí problematičnost celé věci. Musíme mít odvahu se tímto problémem prokousat. Musíme k tomu mít i značnou trpělivost. Nepomohou nám připomínky jednotlivých voličů. Musíme být schopni na sebe vzít odpovědnost za svá rozhodnutí. Nedá se nic dělat, měli bychom uvažovat v našem jednacím řádu o určitých prioritách. Kterým zákonům ve kterých výborech dáme přednost a které odsuneme případně na pozdější dobu.

Zda někdo dostane vyznamenání, to či ono, nepovažuji v této chvíli za tak důležité... (Potlesk.)

Považuji za velmi důležité, zda se nám podaří co nejdříve vytvořit podmínky k tomu, abychom měli odpovědné, aktivní podnikatelské subjekty soukromého i nesoukromého charakteru, které se budou chovat odpovědně k tržním podmínkám, které pro ně musíme od 1. 1. 1991 vytvořit. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Ešte sa hlási poslanec Němec.

Poslanec SN I. Němec: Promiňte, vážený pane předsedo, ale vy jste mi neodpověděl. Vím, že tento návrh zákona ležel v některé kanceláři přes týden. Když jsem se na to ptal ve výboru, bylo mi řečeno, že je to vlivem technického nedopatření. Proto žádám, aby bylo známo, dáno na vědomí, ve které kanceláři tento zákon ležel.

Poslanec SL J. Pospíšil: Celá debata začala poněkud nekorektně. Pan poslanec Zelenay se přihlásil s připomínkou proti schválenému programu na základě neschváleného dokumentu. Dovolává se na něho vehementně, že si domluvil podle neschváleného dokumentu schůzky. Nyní, myslím si, bychom se mohli bavit už jen o tom, zda se podaří najít jiný termín, ve kterém pan poslanec Zelenay nemá domluvené schůzky...

Předseda FS A. Dubček: Ako člen Predsedníctva využívam svojho práva a odporúčam, aby sme pokračovali v rokovaní podža programu. Už tri štvrte hodiny rokujeme vlastne o ničom. Pokiaž to budeme stačiť, prerokujeme to, ale teraz pokračujme podža programu...

Poslanec SL B. Hubálek: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte, abych na základě řečeného vás vyzval, abychom se vyjádřili k návrhu poslance Šimka.

Vzhledem k tomu, že budou některé dodatky, že tisk dostaneme až zítra a kolegové ze Slovenska, nebo mimopražští mají daleko větší potíže se zajišťováním voličů než my, Pražáci, chtěl bych, abychom se k návrhu pana poslance Šimka vyjádřili zde, namístě. Týden odsunutí by věci neuškodilo, spíše prospělo.

Předsedající místopředseda FS J.Stank: Ďakujem. Prihlásil sa poslanec Zelenay.

Poslanec SN R. Zelenay: V zmysle parlamentnej korektnosti je zásadným pravidlom každého parlamentu na svete, že keď sa na niekoho replikuje, tak sa odcituje presne to, čo povedala dotyčná osoba. Ďalšou zásadou slušnosti parlamentného chovania je to, že nie sú spôsobné útoky, keď niekoho nepochopím.

Môžem len povedať, že som navrhol, aby sme prerokovali rokovací poriadok, ktorý sme obdržali, na zásade právoplatne predloženého návrhu iniciatívnej skupiny poslancov, ktorých bolo 210. Nič viac som nepovedal, ale v súvislosti s tým, že sa to týkalo záležitosti, o ktorej sme hovorili (o určitých presunoch), povedal som, aby sa výnimka nestala pravidlom. Prosil by som teda kolegov v zmysle korektného chovania, aby sa citovalo to, čo rečník povedal, a nie niečo opačného. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem, prosím pán poslanec Wagner.

Poslanec SL J. Wagner: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, nechci zdržovat. Dlouho jsem přemýšlel, jakým způsobem, formálně správně podle jednacího řádu, debatu, která vlastně formálně nebyla zahájena, ukončit. Domnívám se, že mnozí kolegové se příliš vehementně ucházejí o práva, která ústavní zákon a zákon o jednacím řádu jednoznačně přikazuje předsednictvu Federálního shromáždění.

Domnívám se, že bychom měli vzít pouze na vědomí, že 6. společná schůze neskončí v pátek, že bude pokračovat, že bude svolána až k tomu budou vhodné okolnosti. S ohledem na to, že si nejsem zcela jist, zda toto konstatování stačí pro to, aby zbytečná rozprava byla skončena, podávám formální návrh k hlasování, který je jinak zbytečný, protože ústavní zákon i zákon o jednacím řádu tuto kompetenci dávají předsednictvu, že sněmovny berou na vědomí, že tato otázka bude předsednictvem rozhodnuta. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Ešte sa niekto hlási o slovo?

Poslanec SN M. Ransdorf: Program, který jsme si schválili a byl rovněž uveden v příslušném tisku, uvádí také den, kdy končí zasedání Federálního shromáždění. Je tam uvedeno datum 20. Pan poslanec Fišera hovořil o odpovědnosti, kterou na sobě máme. Tuto odpovědnost ovšem nemají jenom ti, kteří zasedají ve Federálním shromáždění, ale také ta iniciativní skupina, která podle mého názoru předložila legislativní podklad, který je neúnosný. Takže, jestliže se hovoří o odpovědnosti, berme si každý svůj díl.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Ukončíme diskusiu bez hlasovania, a budeme pokračovať s tým, že budeme postupovať ako on v úvode oznámil, pokiaž ide o časový program 6. spoločnej schôdze. Prosil by som teraz, aby vládny návrh, ktorý som uviedol, odôvodnil podpredseda vlády pán Rychetský.

15

Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k souhlasu Smlouva mezi ČSFR a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních, podepsaná ve Vídni dne 20. 5. 1990 (tisk 12)

Místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové poslanci, 20. května byla ve Vídni uzavřena mezi ministry zahraničních věcí ČSFR a Rakouské republiky mezinárodní smlouva - je to Smlouva o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních. Je to první smlouva tohoto druhu uzavřená naším státem a náš právní řád vyžaduje k její platnosti ratifikaci Federálního shromáždění.

V daném případě vycházíme ze základní mezinárodní právní úpravy v oblasti výkonu trestních rozhodnutí, přičemž zcela respektujeme skutečnost, že rozhodování soudů a jiných justičních orgánů je projevem státní svrchovanosti, jehož účinky jsou vázány hranicemi vlastního státu. Nebývalý rozvoj mezinárodních styků ve všech oblastech společenského života - dvojnásob to platí mezi státem naším a sousedním Rakouskem - však s sebou objektivně přináší, jako jeden z negativních faktorů i zvýšení trestné činnosti občanů jednoho státu na území státu druhého. Vzniklá situace je obtížná jak pro osoby, vůči nimž je uplatňována spravedlnost, tak pro vězeňskou správu, která zajišťuje výkon ukládaných trestů. Navíc výkon ukládaných trestů na území jiného státu neslouží primárnímu účelu trestu, kterým je převýchova pachatele. V této situaci se státy snaží předejít mezinárodním smlouvám i takového druhu, jako je smlouva vám předložená.

Výrazně humanitární poslání smlouvy spočívá v jejím základním smyslu - umožnit odsouzeným, aby trest odnětí svobody, nebo ochranné opatření uložené jim v cizině, mohli vykonat v domácím zařízení. Podle článku 1 se smluvní státy zavázaly vykonat, za splnění smlouvou stanovených předpokladů, soudní rozhodnutí. Nemají a ani nemohou mít povinnost podávat návrhy na převzetí takového výkonu. Odsuzující stát má tedy vždy na

vybranou, zda vykoná svůj rozsudek sám nebo požádá svého smluvního partnera.

Mezi zmíněnými předpoklady výkonu rozhodnutí zaujímá zásadní místo souhlas odsouzeného. Jde o významný projev nyní již převažujícího názoru, že předání osoby není jen věcí států a jejich orgánů, ale i odsouzeného. Je tak respektována vůle člověka, který již není považován za pouhý objekt činnosti občanů. Cizí rozsudek se vykonává stejně, jako rozsudek domácí. V každém případě pak platí, že se nesmí zhoršit situace odsouzeného.

Vážené dámy a pánové poslanci, s ohledem na to, že návrh smlouvy byl již projednán bez připomínek ve všech výborech - zahraničních, branně bezpečnostních a ústavně právních i s ohledem na to, že smlouva je již uzavřena, a Federální shromáždění rozhoduje pouze o ratifikaci či o odmítnutí ratifikace smlouvy, považuji podaný výklad za dostatečný a žádám vás, abyste vyslovili s touto smlouvou souhlas.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánu podpredsedovi vlády Rychetskému. Ešte raz zdôrazňujem, že tento vládny návrh prerokovali výbory ústavno právne, zahraničné a branno bezpečnostné obidvoch snemovní.

Prosím poslanca Jaromíra Patočku, aby predniesol zpravodajskú správu výborov Snemovne národov.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Patočka: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vládní návrh na vyslovení souhlasu Federálním shromážděním se Smlouvou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou, vychází z nutnosti regulace vzájemných vztahů s Rakouskem i v této oblasti, neboť uvolnění cestovních styků a s tím souvisejícího vzrůstu počtu trestných činů, které spáchali občané jednoho ze smluvních států na území státu druhého, je i zvyšující se počet osob v nápravných zařízeních toho kterého státu.

Z denního tisku asi víte, že, bohužel, řada našich spoluobčanů se v sousedním Rakousku dopouští zejména krádeží v obchodech.

Předloženou smlouvou by byl umožněn výkon trestu na území toho smluvního státu, jehož je odsouzený občanem a bylo by tak daleko lépe dosaženo účelu sledovaného uloženým trestem, třeba z důvodů jazykových bariér.

Tento vládní návrh na vyslovení souhlasu se Smlouvou mezi ČSFR a Rakouskem projednaly výbory zahraniční a branně bezpečnostní bez jakýchkoliv připomínek nebo návrhů na doplnění a doporučily vyslovit s touto smlouvou souhlas. Chtěl bych jenom připomenout, že jde o první smlouvu tohoto druhu, která se dostane i do právních učebnic, protože tím vlastně dochází k realizaci evropské spolupráce i na tomto úseku.

Navrhuji proto, jako zpravodaj ústavně právního výboru Sněmovny národů, vyslovit s touto smlouvou souhlas. Je to v tisku 12, kde je návrh schvalovacího usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí se Smlouvou mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních, podepsanou ve Vídni dne 20. května 1990.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo spoločnému spravodajcovi Snemovne žudu Jaroslavovi Jenerálovi.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Jenerál: Pane předsedo, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, i výbory Sněmovny lidu, kterým byla Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních přikázána, se jí odpovědně zabývaly a k jejímu textu, jak je obsažen v parlamentním tisku č. 12, neměly připomínek. Proto se připojuji ke zpravodajské zprávě, přednesené poslancem Josefem Patočkou za výbory Sněmovny lidu a doporučuji s předloženou smlouvou vyslovit souhlas.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Písomné prihlášky do rozpravy nie sú. Pýtam sa, či chce niekto vystúpiť k tejto problematike? (Nikto sa nehlásil.) Nie sú teda potrebné ďalšie dodatky ani zo strany predkladatežov. Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu. Prítomnosť v zasadacej sieni je vidieť na displeyi, to znamená, že obidve snemovne sú uznášania schopné.

Hlasujeme o návrhu schvažovacieho usnesenia, ktoré je uvedené v parlamentnej tlači č. 12.

Prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku a stiskne tlačidlo. (Hlasuje se.)

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikdo.) Nikto. (Potlesk.)

Teraz prosím poslancov Snemovne žudu, kto je za tento zákon, nech zdvihne ruku a stiskne tlačidlo. (Hlasuje se.)

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne žudu takisto zákon schválili. Ďakujem spravodajcom.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí so Zmluvou medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o vzájomnom výkone súdnych rozhodnutí vo veciach trestných, podpísanou vo Viedni 20. mája 1990.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 28, SL č. 54, SN č. 55)

Prosím teraz spravodajcov k predchádzajúcemu zákonu, aby zaujali miesta pri predsedníckom stole. A prosím, keby spravodajcovia - neviem ako ste sa dohodli - predniesli spravodajské správy.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Farkaš: Vážený pán predseda, pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, po prerokovaní návrhu zákona o rodičovskom príspevku s členmi ústavnoprávneho, sociálneho a kultúrneho výboru a výboru pre plán a rozpočet, za účasti pána ministra Millera, námestníka prof. Tomeša a zástupcu riaditeža legislatívneho odboru dr. Přiba a navrhovatežov pripomienok, spravodajcovia navrhujú Federálnemu zhromaždeniu tieto ďalšie úpravy:

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP