Pondělí 17. září 1990

Nyní bych doporučoval, abychom to přijali opravdu jen s minimálními změnami, protože jinak bychom se dostali do velmi složité situace, která je zbytečná, protože toto usnesení nemá právní význam v tom smyslu, že bychom se my usnášeli na nějakém zákoně. Je to naše politické stanovisko, kterým bereme scénář na vědomí a své ústavně právní stanovisko vyjádříme, až nám vláda předloží zákony, které ze scénáře vyplývají, a které budeme projednávat. Budeme-li je považovat za správné, schválíme je, a pokud je nebudeme považovat za správné nebo vyhovující, vrátíme je, odložíme atd. Já bych doporučoval - aniž chci kohokoliv omezovat v jeho poslaneckých právech - abychom nepřeceňovali význam detailů ve formulacích. Kdo se dále hlásí o slovo?

(Připomínka poslance ze sálu: Byl jsem požádán zástupci Sdružení politických stran a hnutí ČSFR, abych na zasedání Federálního shromáždění v případě, že usnesení Federálního shromáždění k otázkám scénáře ekonomické reformy nebude tyto body obsahovat, uplatnil návrh na doplnění usnesení ve dvou následných směrech. Poznamenávám přitom, že se s návrhy plně osobně ztotožňuji. Jedná se o bod č. 2 na str. 2, odrážka první, kterou navrhuji změnit takto: "demokratické formy odstátnění a privatizace uplatňovat jako formy přednostní před jinými metodami. Přitom zdůraznit, že se nejedná jen o standardní metodu preferenčního prodeje majetkových podílů zaměstnancům podniků, ale o demokratický způsob privatizace, kdy se subjektem privatizace stávají českoslovenští občané a objektem nejsou administrativně ustavené státní akciové podniky, ale národní majetek."

Jako druhý bod navrhuji toto znění: "Zřídit fond národního jmění, o kterém hovořilo usnesení Federálního shromáždění (tisk 33) místo zúženého pojetí fondu státního majetku. Fond národního jmění jako samostatný ekonomický i právní subjekt, který by byl stratifikován na úroveň obcí, republik a federace tak, aby se celý proces privatizace stal průhledným, demokraticky spravovaným a kontrolovaným z pověření zastupitelských sborů."

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Prosím vás, nyní zde vzniká dost složitá situace. Diskuse byla ukončena a tyto návrhy v diskusi vůbec nebyly vzneseny. Čili je dost těžké teď je činit návrhy doplňovacími k usnesením. Já panu poslanci nemohu zabránit, aby tento návrh tady vznesl, ale myslím, že to skutečně neodpovídá průběhu jednání a v rozpravě nebyly tyto návrhy vzneseny a odůvodněny. (Potlesk.) Čili ptám se pana poslance, zda i nyní trvá na tom, aby se o těchto doplňujících návrzích hlasovalo.

(Hlas z pléna: Ano.)

Ptám se pana poslance Šedoviče, zda trvá na tom, aby se hlasovalo o jeho pozměňujících návrzích po vysvětlení, které jsem podal.

(Hlas z pléna - mimo mikrofon, není rozumět.) Mohl byste ten návrh ještě přesněji formulovat?

(Hlas z pléna: Bod tri žiada, aby pri realizácii ekonomickej reformy federálna vláda trvale spolupracovala s vládami obidvoch republík a dôsledne rešpektovala dohody o vzájomnom vymedzení kompetencií. To znamená i dohody, ktoré boli doteraz uzavreté.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Prosím vás, ne- zlobte se, já myslím, že o tomto návrhu nemůžeme odpovědně hlasovat, protože bychom vyzývali vládu, aby nerespektovala zákony. Já myslím, že prostě Federální shromáždění takové usnesení přijmout nemůže a nesmí. Dohody se týkají toho, že vlády budou spolupracovat a společně vypracují návrh na nové vymezení kompetencí v těch deseti nebo jedenácti oblastech. Ty komise byly uvedeny. Zatím prostě platí právní stav a jakmile ty komise skončí práci, potom jejich návrhy budou předmětem legislativní úpravy, které budeme projednávat, tyto nové návrhy. Ty dohody mají význam snahy o dosažení konsensu ke změně, ale nemůžeme prostě teď tyto dohody prohlašovat za něco, co právně platí.

Poslanec Ruml.

Poslanec SL J. Ruml: Vzhledem k tomu, že v rozpravě nezazněly tyto poslední dva návrhy, a myslím, že ani v návrhové komisi příslušné strany neuplatnily tyto požadavky, dávám návrh, aby se hlasovalo o původním znění návrhové komise.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Poslanec Suchán se hlásí, prosím.

Poslanec SN P. Suchán: Ja som len prekvapený stanoviskom kolegu zo Slovenskej národnej strany, že sa vehementne dovoláva stanoviska slovenskej vlády, pretože ich strana, ako vieme, striktne závery z rokovania troch vlád odmietla. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Poslanec Ransdorf se hlásil.

Poslanec SN M. Ransdorf: Pane předsedo, není tak úplně pravda, že by se o fondu národního jmění nehovořilo v dnešní rozpravě. Já jsem ve svém vystoupení se pozastavoval

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pane poslanče, o fondu ano, ale o těch ostatních věcech nikoliv, které uváděl poslanec Svoboda jako návrhy politických stran a organizací)... ale materiál Sdružení politických stran byl poslancům Federálního shromáždění rozeslán. Takže si myslím, že je to legitimním předmětem našeho jednání.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pane poslanče, nezlobte se ten materiál rozeslán byl, poslanci dostali i jiné materiály, ale ty nebyly předmětem jednání. To, že jsme dostali různé materiály od různých organizací a stran, neznamená, že je musíme učinit předmětem jednání, pokud někdo z poslanců je jako materiály, na základě kterých by uplatňoval ty či ony návrhy, nevznesl. A to se nestalo. Až na ten fond národního jmění. Prosím, poslanec Pohanka.

Poslanec SL M. Pohanka: Já bych rád k tomu jen poznamenal, že kdybychom teď uložili vládě respektovat nějaké dříve uzavřené dohody, že bychom ty dohody vlastně schválili, ačkoliv ani pořádně nevíme, jaké to dohody jsou. A jejich obsah jsme neprojednávali. Ale mám drobný návrh na jazykovou úpravu na první straně druhý řádek zespoda vypustit slovo "politiky". Čili zůstalo by "jsou průvodním jevem nápravy tohoto stavu".

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Poslanec Zelenay k faktické poznámce, potom poslanec Lux.

Poslanec SN R. Zelenay: Ja sa ospravedlňujem kolegyniam a kolegom, že zaberám čas, ale chcel som upozorniť na jednu vec. Vzhžadom na to, že už tretíkrát som zistil cudzie osoby, ktoré nie sú poslancami, že sedeli na poslaneckých miestach, prosil by som predsedníctvo, aby zabezpečilo, aby sa niečo také už neopakovalo. Lebo to nám mohlo spôsobovať i tie zmätky v hlasovaní. Skutočne, už to bolo po tretíkrát a sedelo tu päť úplne cudzích osôb, ktorí nie sú poslancami.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Prosil bych vás, aby příště, když takový jev zjistíte, abyste na něj upozornil hned, protože nejsme všichni tak známi, aby předsedající schůze si toho mohl všimnout. Ale děkuji za upozornění. Je to samozřejmě nepřípustné, pokud za vámi někdo chodí, upozorněte ho, že nemá v této síni co dělat. Poslanec Lux.

Poslanec SN J. Lux: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, domnívám se, že ztrácíme v tuto chvíli čas, protože je tady určitý návrh usnesení. Domnívám se, že každý poslanec má právo vyslovit doplňující návrh, nechť se tak stane a hlasujme o něm. (Hlas z pléna: Pane předsedající, upozorňuji, že jsem ve svém vystoupení měl připomínku demokratické cesty privatizace.)

Prosím, poslanec Vrchovský.

Poslanec SL L. Vrchovský: Navrhuji, abychom hlasovali o ukončení rozpravy nad textem usnesení.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Má z poslanců ještě někdo něco?

Poslanec SN J. Klokner: Ja by som chcel v treťom bode, na základe diskusie, ktorá tu bola, aby sa tretí bod takto upravil. Teda, aby tam bolo: "žiada, aby pri realizácii ekonomickej reformy federálna vláda" a teraz by bola odrážka, "trvale spolupracovala s vládami obidvoch republík", a druhá odrážka, "prijala opatrenia zamedzujúce rozširovaniu tienovej ekonomiky". To tu bolo v rámci diskusie prednesené. Neviem, či si to tá komisia nevšimla, alebo nepovažovala to za vhodné, nech to prípadne vysvetlí.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Jsou nějaké další doplňky a připomínky? Není tomu tak, mohu tedy považovat diskusi k tomu za skončenou. Prosím poslance Kroupu, aby k tomu zaujal stanovisko.

Předseda návrhové komise poslanec SL D. Kroupa: V zájmu pravdy bych chtěl poznamenat, že pan poslanec ze Slovenské národní strany opravdu v komisi navrhoval, abychom rozšířili ten třetí bod. Komise mu odpověděla podobně jako pan místopředseda Federálního shromáždění, a hlavně bych k tomu rád poznamenal, že toto Federální shromáždění není nástrojem nějaké vlády, že toto Federální shromáždění dostalo mandát k rozhodování, a proto si myslím, že by bylo nevhodné, aby bylo předem zavazováno, aby něco přijalo, či nepřijalo, zvláště když s obsahem nebylo seznámeno. Pokud se týče těch dalších návrhů, domnívám se, že jediné řešení je o nich hlasovat.

(Faktická poznámka: Síce som v prvom návrhu povedal, že pokladám za zbytočné zastieňovať rokovanie v Trenčianskych Tepliciach atď., ale žiadam tam túto zmenu hlavne kvôli listu pána Kučeráka, ktorý hovorí: v inštitucionálnych aspektoch reformy, ale ani k dosiahnutým dohodám, to znamená dohody, ktoré presúvali kompetenciu strojárstva a elektrotechniky pod správu slovenskej vlády. To boli dohody, ktoré už pri programovom vyhlásení vlády vymedzovali kompetencie z federácie na republiky.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Tyto dohody byly realizovány formou zákonů, které Federální shromáždění přijalo. Zákony jsou závazné jak pro federální vládu, tak pro vlády republikové. Myslím, že hlasování, které budeme v této věci podstupovat, je zbytečné, ale prosím, budeme hlasovat o tomto pozměňujícím návrhu. Pane poslanče, kolik je tedy pozměňujících návrhů.

Předseda návrhové komise poslanec SL D. Kroupa: Jsou to tyto návrhy: Pozměňující návrh, který se týká opatření k rozšíření stínové ekonomiky, a další návrh, který byl předložen jménem sdružení politických stran. Bohužel, jeho znění jsem nezachytil, takže předpokládám, že v případě, že by byl schválen, ho pan poslanec doplní.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Je třeba, abychom hlasovali tak, že budeme vědět, o čem se hlasuje. Doporučuji, aby pan poslanec Kroupa přečetl formulační změny, které jsou obecně přijatelné, abyste to věděli. Potom bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu poslance Svobody, dále o pozměňujícím návrhu poslance Šedoviče a návrhu poslance Kloknera. Jsou tedy tři návrhy. Znovu poslancům připomínám, abychom nepřeceňovali význam tohoto usnesení, protože to není zákon, ani žádný právní předpis.

Předseda návrhové komise poslanec SL D. Kroupa: Federální shromáždění ČSFR na společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR dne 17. 9. 1990 projednalo scénář ekonomické reformy předložený vládou ČSFR 30. 8. 1990. Toto je znění první věty.

Dále byla navržena úprava: Federální shromáždění

  1. konstatuje, že za více než čtyři desetiletí bylo naše hospodářství dovedeno k naprosté destrukci.

Další změna zní: Většina nesnází, které nás očekávají, je průvodním jevem nápravy tohoto stavu. To jsou všechny stylistické návrhy.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Doporučuji v první větě upřesnit "na šesté společné schůzi". Nyní prosím poslance Svobodu, aby přečetl svůj pozměňující návrh, abychom o něm hned hlasovali.

Poslanec SN J. Svoboda: V prvním odstavci bodu 2, první odrážku přeformulovat takto: "demokratické formy odstátnění a privatizace metodou preferenčního prodeje majetkových podílů zaměstnancům podniků uplatňovat jako přednostní před jinými metodami." Dále za to vložit druhou odrážku: "zřídit fond národního jmění, o kterém hovořilo usnesení Federálního shromáždění, tisk číslo 33," na místo zúženého pojetí fondu státního majetku.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: To jsou vlastně dva návrhy. Musíme hlasovat o každém odděleně. Budeme tedy hlasovat o prvním návrhu. Hlasovat bude nejprve Sněmovna národů.

Prosím poslance Sněmovny národů, kteří souhlasí s prvním pozměňujícím návrhem, aby zvedli ruku. (Hlasuje se) (Dvacet sedm.) Dvacet sedm.

Kdo je proti? (Osmdesát.) Osmdesát.

Zdržel se hlasování? (Patnáct.) Děkuji. Pozměňující návrh nebyl přijat.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu. Ptám se poslanců Sněmovny lidu, kdo je pro tento první pozměňující návrh. (Hlasuje se) (Dvacet sedm.) Děkuji.

Kdo je proti? (Osmdesát čtyři.) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Devět.) Děkuji. Ani Sněmovna lidu tento první pozměňující návrh nepřijala.

Budeme hlasovat o druhém pozměňujícím návrhu. Nejprve bude hlasovat Sněmovna národů. Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo souhlasí s druhým pozměňujícím návrhem, jak jej přednesl poslanec Svoboda, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se) - (Třicet čtyři.) Děkuji.

Kdo je proti? (Šedesát jeden.) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Dvacet sedm.) Děkuji. Ani tento druhý pozměňující návrh Sněmovna národů nepřijala.

O tomto návrhu bude nyní hlasovat Sněmovna lidu. Ptám se poslanců zvolených ve Sněmovně lidu, kdo souhlasí s druhým pozměňujícím návrhem poslance Svobody, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se) (Dvacet čtyři.) Děkuji.

Kdo je proti? (Osmdesát dva.) Děkuji.

Zdržel se hlasování? (Třináct.) Děkuji. Ani tento druhý pozměňující návrh nebyl přijat.

Prosím poslance Kroupu, aby přišel k mikrofonu.

Předseda návrhové komise poslanec SL D. Kroupa: Další pozměňující návrh: "žádá, aby při realizaci ekonomické reformy federální vláda přijala opatření zamezující rozšiřování stínové ekonomiky."

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Slovo má poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Faktickou poznámku. Pane předsedající, omlouvám se, že zdržuji, ale chci upozornit, zatím to sice nehrálo žádnou roli, protože rozdíly v hlasování byly pronikavé, ale doposud se výpočetnímu zařízení toliko v jediném případě podařilo jednu sněmovnu spočítat správně... Diference jsou poměrně velké. Jakmile by došlo k hlasování, kde by rozdíl byl nevýrazný, bude nutno povolat skrutátory a postupovat standartním způsobem.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Ano, pane poslanče, ale myslím si, že rozdíly byly toho druhu, že nebylo třeba ověřovat...

Poslanec SN P. Suchán: Využijem svoju minulú profesiu. Konzultoval som tento problém s programátormi - autormi tohto programu. Je to zadané tak, že to nemusí sedieť, pretože v iných parlamentoch existuje i štvrtý stĺpec kto ignoruje hlasovanie. A tých poslancov my nikde neidentifikujeme. Znamená to, že vždy môže byť taká situácia, že súčet pre, proti a zdržal sa hlasovania je menší než prepočet prítomných. Tak je to naprogramované. Tak je to správne.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Nechci tento problém řešit, protože bychom tím zkomplikovali naše jednání. Zatím tato otázka neměla vliv na výsledky hlasování.

Hlasujeme tedy ve Sněmovně národů otázce doplňku o stínovou ekonomiku (abychom věděli, co je předmětem hlasování).

Hlasují poslanci Sněmovny národů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku! (Čtyřicet šest.) Děkuji

Kdo je proti? (Padesát pět.) Děkuji.

Zdržel se hlasování? (Dvacet šest.) Děkuji.

Sněmovna národů pozměňovací návrh nepřijala.

Bude hlasovat Sněmovna lidu. Ptám se poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí s tímto pozměňujícím návrhem, nechť zvedne ruku! (Třicet pět.) Děkuji.

Kdo je proti? (Šedesát tři.) Děkuji.

Zdržel se hlasování? (Dvacet dva.) Děkuji.

Ani Sněmovna lidu tento pozměňovací návrh nepřijala.

Je zde ještě pozměňovací návrh poslance Šedoviče. Ptám se, zda po vysvětlení trvá pan poslanec na svém pozměňujícím návrhu. (Ano.)

Bude hlasovat opět Sněmovna národů. Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo je pro tento pozměňující návrh, nechť zvedne ruku! (Dva.) Děkuji.

Kdo je proti? (Jedno sto pět.) Děkuji.

Zdržel se hlasování? (Šestnáct.) Děkuji.

Sněmovna národů pozměňující návrh nepřijala.

Nyní bude hlasovat Sněmovna lidu. Ptám se, kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, nechť zdvihne ruku! (Tři.) Děkuji.

Kdo je proti? (Jedno sto jeden.) Děkuji.

Zdržel se hlasování? (Čtrnáct.) Děkuji.

Ani tento pozměňující návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali pozměňující návrhy a můžeme nyní hlasovat o návrhu, jak byl předložen návrhovou komisí složenou ze zástupců všech poslaneckých klubů s formulačními úpravami, které přečetl předseda návrhové komise poslanec Kroupa.

Dodržíme pravidlo, že nejprve hlasuje Sněmovna národů. Kdo souhlasí s tímto předloženým návrhem, nechť zdvihne ruku! (Devadesát čtyři.) Děkuji.

Kdo je proti? (Osmnáct.) Děkuji.

Zdržel se hlasování? (Šestnáct.) Děkuji.

Sněmovna národů předložený návrh usnesení schválila.

Nyní bude hlasovat Sněmovna lidu. Ptám se poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení, nechť, zvedne ruku! (Osmdesát osm.) Děkuji.

Kdo je proti? (Devět.) Děkuji.

Zdržel se hlasování? (Dvacet tři.) Děkuji.

Také Sněmovna lidu tento návrh schválila. Konstatuji, že obě sněmovny návrh usnesení schválily. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 20, SL č. 46, SN č. 47)

Vážené poslankyně, vážení poslanci, program dnešní schůze byl vyčerpán. Upozorňuji poslance - členy výborů sociálních a kulturních a ústavně právních, že se sejdou 45 minut po skončení této schůze v místnosti č. 209.

Zítřejší schůzi zahájíme v 8.30 hodin. Prosím o přesnost. Upozorňuji ještě poslance KDU, že se poslanecký klub sejde zítra v 7.30 hodin v místnosti 534. Ještě upozorňuji, že zítra ráno asi okolo 9.00 hodin vystoupí paní Thatcherová. Potom budeme pokračovat v normálním programu schůze.

(Schůze přerušena v 18.57 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP