FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

Sněmovna národů

V. v. o.

261

NÁVRH

na volbu nových poslanců, nových členů předsednictva Federálního shromáždění, místopředsedy FS a na uvolnění a volbu členů výborů Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR

Navrhuje se, aby Sněmovna národů Federálního shromáždění ČSSR

I. zvolila za poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR

1. na uvolněné funkce poslanců v ČSR

-Tomáše Ctibora, v. o. 32 - Chomutov - Louny
nar. 11. 5. 1963
národnost česká
student VŠUP Praha
bez stranické příslušnosti
adr.: Kl. Gottwalda 265
434 00 Most
-Ing. Jaroslava Kosa, v. o. 68 - Havířov
nar. 11. 10. 1950
národnost česká
vedoucí odboru investic
člen KSČ
adr.: Nedbalova 13/2410
735 06 Karviná-Nové Město

2. na uvolněné funkce poslanců v SSR

-Prof. Ing. Hvezdoně Kočtucha, DrSc., v. o. 84 - Dunajská Streda
nar. 31. 3. 1929
národnost slovenská
vedoucí katedry na VŠE Bratislava
adr.: Fučíkova 7
800 00 Bratislava
-Ing. Petra Gecko, v. o. 138 - Sobrance
nar. 4. 7. 1943
národnost
pracovník ONV Michalovce
bez stranické příslušnosti
adr.:
-Michala Sýkoru, v. o. 140 - Poprad
nar. 5. 4. 1953
národnost slovenská
předseda MNV
člen KSČ
adr.: ul. SNP 335/37
059 38 Štrba

II. zvolila za členy předsednictva Federálního shromáždění poslance

Němcovou Danu

Zemana Miloše

III. zvolila za místopředsedu Federálního shromáždění poslance

Mičietu Egora

IV. uvolnila z členství ve výborech Sněmovny národů poslance

Pitharta Petra z výboru ústavně právního

Fabiána Josefa z výboru pro kulturu a výchovu

Kučeráka Jozefa z výboru pro sociální politiku

V. zvolila za členy výborů Sněmovny národů poslance

Tomana Miroslava za člena výboru pro plán a rozpočet

Ctibora Tomáše za člena výboru ústavně právního

Kosa Jaroslava za člena výboru pro průmysl, dopravu a obchod

Gecko Petra za člena pro kulturu a výchovu

Kočtucha Hvezdoně za člena výboru pro plán a rozpočet

Sýkoru Michala za člena výboru pro zemědělství a výživu

V Praze dne 27. února 1990
Ing. Jozef Stank, CSc. v. r.
předseda Sněmovny národů FS
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP