FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1990

Sněmovna lidu

V. volební období

260

NÁVRH

na

- volbu nových poslanců Sněmovny lidu (příloha 1)

- uvolnění poslanců z výborů Sněmovny lidu (příloha 2)

- volbu poslanců do výborů Sněmovny lidu (příloha 3)

- volbu člena předsednictva Federálního shromáždění (příloha 4)

- volbu místopředsedy Federálního shromáždění (příloha 5)

V Praze dne 22. února 1990

JUDr. Josef Bartončík, v. r.

předseda Sněmovny lidu


Příloha 1

Navrhuje se zvolit na uvolněné poslanecké mandáty ve Sněmovně lidu tyto poslance:

1)Ing. Božena Fuková v. o. 31 - Rakovník
nar. 15.1.1935
národnost slovenská
ekonomka TESLA - Vakuová technika Praha
bezpartijní
Severní 2914
141 00 Praha 4 - Spořilov II
2)MUDr. Jiří Maštálka v. o. 41 - Plzeň I
nar. 3.1.1956
národnost česká
samostatný lékař
člen KSČ
Žlutická 32
300 00 Plzeň
3)Jiří Haas v. o. 133 - Vsetín
nar. 11.8.1946
národnost česká
ředitel Hvězdárny
Podsedky 933
755 01 Vsetín
člen KSČ
4)JUDr. Imrich Takacz v. o. 142 - Dunajská Streda
nar. 19.4.1940
národnost maďarská
obch. náměstek OSP Dunajská Streda
člen KSČ
Velkoblahovská 40
929 01 Dunajská Streda
5)Ing. Karol Gémesi v. o. 151 - Dvory nad Žitavou
nar. 2.10.1943
národnost maďarská
ředitel odboru Výzkumného ústavu nářadí
bezpartijní
ul. ČA 55
940 72 Nové Zámky
6)Doc.PhDr. Ivan Laluha, CSc. v. o. 195 - Krompachy
nar. 20.11.1932
národnost slovenská
historik
bezpartijní
Nábřeží gen. Svobody 20
811 02 Bratislava
7)Prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. v. o. 199 - Trebišov
nar. 1.12.1931
národnost slovenská
rektor University Komenského v Bratislavě
bezpartijní
Slovackého 21
821 04 Bratislava

Příloha 2

Navrhuje se uvolnit z výborů Sněmovny lidu tyto poslance:

1) posl. Věroslava Slámu z výboru pro kulturu a výchovu
2) posl. RSDr. Vladimíra Kolmistra z výboru pro průmysl, dopravu a obchod
3) posl. Ing. Konstantina Viktorína;CSc. z výboru pro kulturu a výchovu
4) posl. Jozefa Jankoviče uvolnit z funkce předsedy výboru pro kulturu a výchovu

Příloha 3

Navrhuje se zvolit tyto poslance do výborů Sněmovny lidu

1)posl. PhDr.Milana Šůtovce, CSc. předsedu výboru pro kulturu a výchovu
2)posl. Věroslava Slámu do výboru pro zemědělství a výživu
3)posl. Prof. Ing. Věňka Šilhána, CSc. do výboru pro plán a rozpočet
4)posl. RSDr. Vladimíra Kolmistra do výboru branného a bezpečnostního
5)posl. Ing. Bohumila Urbana do výboru pro plán a rozpočet
6)posl. Ing. Jaromíra Žáka do výboru pro plán a rozpočet
7)posl. Ing. Františka Pitr u do výboru pro zemědělství a výživu
8)posl. Ing. Boženu Fukovou do výboru pro průmysl, dopravu a obchod
do výboru mandátového a imunitního
9)posl. MUDr. Jiřího Maštálka do výboru pro sociální politiku
10)posl. Jiřího Haase o výboru pro sociální politiku
11)posl. Ing. Konstantina Viktorína, CSc. do výboru zahraničního a výboru pro plán a rozpočet
12)posl. MUDr. Miroslava Bartoše, CSc. do výboru zahraničního
13)posl. Prof. PhDr. Miroslava Kusého, CSc. do výboru pro kulturu a výchovu
14)posl. Doc. PhDr. Ivana Laluhu, CSc. do výboru pro kulturu a výchovu
15)posl. Ing. Karola Gémesiho do výboru pro průmysl, dopravu a obchod
16)posl. JUDr. Imricha Takacze do výboru pro plán a rozpočet
17)posl. Janu Petrovou do výboru branného a bezpečnostního

Příloha 4

Člen předsednictva Federálního shromáždění

Posl. Prof. Ing. Věněk Šilhán, CSc.

nar. 12.2.1927

národnost česká

rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

bezpartijní

Příloha 5

Místopředseda Federálního shromáždění

Posl. SN MUDr. Igor Mičieta

nar. 7.6.1939

národnost slovenská

lékař-odborný asistent

Institut lékařů a farmaceutů

Bratislava 841 02

Ožvoldikova 8

Strana slobody


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP