USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 190

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k souhlasu:

a) návrh na přístup České a Slovenské Federativní Republiky k Vídeňské úmluvě o právu smluv mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezi mezinárodními organizacemi, přijaté ve Vídeňské úmluvě o právu smluv mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezi mezinárodními organizacemi, přijaté ve Vídni dne 21. března 1986;

b) návrh na odvolání výhrady k článku 66 Vídeňské úmluvy o smluvním právu ze dne 23. května 1969, ke které přistoupila Československá socialistická republika dne 29. července 1987.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 28. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 7. května 1990 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí

a) s přístupem České a Slovenské Federativní Republiky k Vídeňské úmluvě o právu smluv mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezi mezinárodními organizacemi, přijaté ve Vídni dne 21. března 1986;

b) s odvoláním výhrady k článku 66 Vídeňské úmluvy o smluvním právu ze dne 23. května 1969, ke které přistoupila Československá socialistická republika dne 29. července 1967.

Ládr v. r., Janočko v. r.
v. z. Kukrál v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP