USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 189

k žádosti předsedy vlády ČSFR ze dne 27. března 1990 o prodloužení termínu pro předložení informace Federálnímu shromáždění o harmonogramu jednotlivých reformních kroků vlády, včetně postupu změn vlastnických forem a podmínek pro podnikatelské aktivity, do konce dubna 1990.

Federální shromáždění ČSFR na 27. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. dubna 1990 projednalo žádost předsedy vlády ČSFR ze dne 27. března 1990 o prodloužení termínu pro předložení informace Federálnímu shromáždění o harmonogramu jednotlivých reformních kroků vlády, včetně postupu změn vlastnických forem a podmínek pro podnikatelské aktivity, do konce dubna 1990.

Federální shromáždění

bere na vědomí žádost předsedy vlády ČSFR ze dne 27. března 1990 o prodloužení termínu pro předložení informace Federálnímu shromáždění o harmonogramu jednotlivých reformních kroků vlády, včetně postupu změn vlastnických forem a podmínek pro podnikatelské aktivity, do konce dubna 1990.

Krátká v. r., Kocinová v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP