USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 186

k návrhu Shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací Československé federativní republiky na volbu soudce z povolání vojenského soudu (tisk 387)

Federální shromáždění Československé federativní republiky na 27. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. dubna 1990 podle § 40 odst. 1 a § 43 odst. 2 zák. č. 36/1964 Sb., doplněného zák. č. 19/1970 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců

zvolilo

mjr. JUDr. Jiřího Rybáře

soudcem z povolání vojenského soudu.

Krátká v. r., Kocinová v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP