USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 185

k návrhu Shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací Československé federativní republiky na volbu a zproštění soudců Nejvyššího soudu Československé federativní republiky (tisk 372)

Federální shromáždění Československé federativní republiky na 27. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. dubna 1990 podle § 52 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění pozdějších novel

zvolilo

JUDr. Františka Palduse

JUDr. Milana Pokorného, CSc.

JUDr. Josefa Dudka

JUDr. Ladislava Červenku, CSc.

JUDr. Júlii Muránskou

kpt. JUDr. Františka Púru

pplk. Josefa Hendrycha

pplk. JUDr. Juraje Malika

soudci Nejvyššího soudu Československé federativní republiky.

Zprostilo

JUDr. Miroslava Vavrečku

pplk. JUDr. Josefa Hrabovského

z funkcí soudců Nejvyššího soudu Československé federativní republiky.

Krátká v. r., Kocinová v. r.
Dubček v. r.,
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP