USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 184

k návrhu výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na zrušení usnesení 8. schůze Sněmovny lidu a 7. schůze Sněmovny národů Federálního shromáždění ze dne 27. května 1970 (tisk 389)

Federální shromáždění Československé federativní republiky na 27. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. dubna 1990 projednalo návrh výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů a zrušuje usnesení 8. schůze Sněmovny lidu Federálního shromáždění a 7. schůze Sněmovny národů Federálního shromáždění ze dne 27. května 1970 o odvolání dr. Otakara Adamce, dr. Mileny Hoferové, dr. Júlia Lehotského, dr. Františka Palduse, dr. Josefa Šilínka a dr. Lubomíra Velety z funkcí soudců Nejvyššího soudu.

Kocinová v. r., Kubeš v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP