USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 158

k odpovědi ministra národní obrany ČSSR generálplukovníka Miroslava Vacka na interpelaci poslanců Federálního shromáždění Michala Dymáčka, Ladislava Lise a Martina Palouše (tisk 330)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 26. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 2. března 1990 projednalo odpověď ministra národní obrany ČSSR generálplukovníka M. Vacka na interpelaci poslanců Federálního shromáždění Michala Dymáčka, Ladislava Lise a Martina Palouše.

Federální shromáždění

bere na vědomí odpověď ministra národní obrany ČSSR generálplukovníka M. Vacka na interpelaci poslanců Federálního shromáždění Michala Dymáčka, Ladislava Lise a Martina Palouše.

Kocinová v. r., Kubeš v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP