USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 142

ke Zprávě o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled

na vyšetření události ze 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 276)

Federální shromáždění ČSSR na 24. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 1. března 1990 projednalo Zprávu o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze dne 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 276).

Federální shromáždění Československé socialistické republiky bere na vědomí Zprávu o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze 17. listopadu 1989 v Praze.

Kocinová v. r., Krátká v. r
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP