USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 141

k návrhu shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací ČSSR na zproštění místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR a na volbu místopředsedy a soudců Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 264)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 24. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 1. března 1990 podle § 52 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění pozdějších novel

zprostilo

JUDr. Jaromíra Svobodu

z funkce místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR

a

podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění novel

zvolilo

JUDr. Bohumila Repíka. CSc.

místopředsedou a soudcem Nejvyššího soudu ČSSR,

pplk. JUDr. Jana Lansberga

mjr. JUDr. Jiřího Horáka

soudci Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

Kocinová v. r., Krátká v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP