USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 140

k návrhu Shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů (tisk 265)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 26. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. března 1990 podle § 40 odst. 1 a § 43 odst. 2 zák. č. 36/1964 Sb., doplněného zák. č. 19/1970 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců

zvolilo

soudci z povolání vojenských soudů

plk. JUDr. Jiřího Bernáta

vyššího vojenského soudu Tábor

plk. JUDr. Stanislava Hajička

vyššího vojenského soudu Trenčín

plk. JUDr. Milana Horkela

vojenského obvodového soudu Brno

plk. JUDr. Vladimíra Hudáka

vyššího vojenského soudu Trenčín

mjr. JUDr. Františka Kováče

vyššího vojenského soudu Trenčín

mjr. JUDr. Ondreje Samaše

vyššího vojenského soudu Trenčín

plk. JUDr. Jána Vorobela

vojenského obvodového soudu Prešov

plk. JUDr. Milana Zdražila

vojenského obvodového soudu Hradec Králové

Kocinová v. r., Šoltés v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP