USNESENÍ .FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 139

k návrhu shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací ČSSR na zproštění

z funkcí soudců z povolání vojenských soudů (tisk 263)

Federální shromáždění ČSSR na 24. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. února 1990 podle § 52 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., ve znění zákona č. 19/1990 Sb., o organizaci soudů a volbách soudců

zprostilo

plk. JUDr. Miroslava Bártka

plk. JUDr. Jiřího Prouzu

plk. Zdeňka Moutelíka

plk. JUDr. Emila Hudce

plk. JUDr. Stanislava Hulce

plk. JUDr. Zdeňka Škopka

z funkcí soudců z povolání.

Kocinová v. r., Krátká v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění




Přihlásit/registrovat se do ISP