USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 132

k odpovědi místopředsedy vlády ČSSR akad. Milana Čiče na interpelaci skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky projednalo na 23. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. ledna 1990 odpověď místopředsedy vlády ČSSR akad. Milana Čiče na interpelaci skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky bere na vědomí odpověď místopředsedy vlády ČSSR akad. Milana Čiče na interpelaci poslanců Sněmovny lidu Kalmárové Magdalény, Kuljovského Rudolfa, Madarásze Alexandra a poslanců Sněmovny národů Liščáka Vladislava, Medeho Gejzy, Pampúcha Jána a Štancela Miloslava.

Kocinová v. r., Krátká v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP