USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 130

k návrhu shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě ČSSR na volbu soudce a předsedy Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 242)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. ledna 1990 podle § 43 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a volbách soudců, ve znění pozdějších novel

zvolilo

JUDr. Otakara Motejla

soudcem a předsedou Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

Šoltés v. r., Veselá v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP