USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 129

k návrhu shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě ČSSR na zproštění z funkce předsedy Nejvyššího soudu ČSSR a soudců Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 237)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. ledna 1990 podle § 52 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění pozdějších novel

zprostilo

doc. JUDr. Josefa Ondřeje, CSc.

plk. JUDr. Václava Horáka

plk. JUDr. Oldřicha Fuksu

plk. JUDr. Jiřího Berana

JUDr. Miroslava Adama

JUDr. Drahomíru Brabencovou

JUDr. Tomáše Dubíka

plk. JUDr. Jozefa Halčina

plk. JUDr. Františka Matějku

JUDr. Karla Matyse

JUDr. Leopolda Ondrucha

JUDr. Annu Vaškovou

z funkce předsedy Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

Šoltés v. r., Veselá v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP