USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 123

k návrhu vlády Československé socialistické republiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. prosince 1989

zvolilo

Václava Havla

prezidentem Československé socialistické republiky.

Bartošková v. r., Pampúch v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP