USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 118

k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky projednalo na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. prosince 1989 programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky, jež přednesl její předseda Marián Čalfa.

Federální shromáždění

oceňuje, že mu vláda Československé socialistické republiky předložila své programové prohlášení v krátké době po svém jmenování;

souhlasí s programovým prohlášením vlády Československé socialistické republiky, jehož plnění bude kontrolovat, zároveň bude napomáhat při jeho realizaci; předpokládá, že vláda bude programové prohlášení konkretizovat, a to zejména ve státním rozpočtu na rok 1990;

očekává, že při realizaci svého programového prohlášení bude vláda přihlížet k námětům předneseným v rozpravě;

vyslovuje v souladu s článkem 69 ústavního zákona o československé federaci vládě Československé socialistické republice svoji důvěru.

Klůzová v. r., Šoltés v. r.
Kukrál v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP