USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 113

ke schválení opatření vlády ČSSR k zajištění rozpočtového hospodaření v době rozpočtového provizória

Federální shromáždění vyslovilo souhlas s opatřeními vlády Československé socialistické republiky k zajištění rozpočtového hospodaření v době rozpočtového provizória podle § 17 zákona č. 134/1970 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Bartošková v. r., Kocinová v. r.
Kukrál v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP