USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 105

k návrhu ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na zřízení společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze

17. listopadu 1989 v Praze (tisk 218 )

Federální shromáždění na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. listopadu 1989 schválilo návrh ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na zřízení společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 128 ).

Sněmovna lidu - posl. Václav Štix, Jiří Ládr, Irena Kůsová,

Andrej Džupina, Věra Bartošková, Lubomír Fanta

Sněmovna národů - posl. Jozef Stank

Česká národní rada - posl. Anna Kocurová, František Hofman

MěV SSM v Praze - Jiří Solil, Jan Bubeník

Koordinační - Roman Kříž, Václav Bartůšek.

stávkový výbor

studentů

Škula v. r., Klůzová v. r.
za Marko v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP