USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 91

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců a na zproštění funkcí soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 152)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. června 1989

A. podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění novel

zvolilo

soudci Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky

JUDr. Jiřího Bedrnu,

JUDr. Igora Burgera,

JUDr.Pavla Ondru,

B.podle§52odst.1citovanéhozákonaoorganizacisoudůaovolbáchsoudců

zprostilo

funkcesoudceNejvyššíhosouduČeskoslovenskésocialistickérepubliky

genmjr.JUDr.Emanuela Kubína,

plk.JUDr.Jaromíra Buršíka,

plk.JUDr.Vojtěcha Lyacha.

Pažickáv.r.,Krátkáv.r.
Indrav.r.
ověřovatelé
předsedaFederálníhoshromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP