USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 88

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1968) , schválené na 129. zasedání Výkonného výboru RVHP v Moskvě ve dnech 10.-11. října 1988 (tisk 150)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. června 1989 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Všeobecnými podmínkami pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1988) , schválenými na 129. zasedání Výkonného výboru RVHP v Moskvě ve dnech 10.-11. října 1988.

Pažická v. r., Krátká v. r
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP