USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 87

ke stanovisku Federálního shromáždění ČSSR k budování společného československo-maďarského vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros

Poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se seznámili se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky z 15. května 1989 a z 8. června 1989 k rozhodnutí vlády Maďarské lidové republiky zastavit na 2 měsíce výstavbu vodního díla Nagymaros, které je součástí společného československo-maďarského vodního díla. Jednostranné rozhodnutí maďarské vlády je v rozporu s uzavřenou mezistátní smlouvou.

Soustava vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros má značný význam pro ochranu území, vodní hospodářství, energetiku, dopravu, zemědělství a další odvětví národního hospodářství našich zemí. Byla dlouhodobě připravována kvalifikovanými odborníky obou našich států s ohledem na ekonomické, ekologické, seismografické a další nezbytné předpoklady. Federální shromáždění Československé socialistické republiky je přesvědčeno, že úspěšné zakončení výstavby děl Gabčíkovo-Nagymaros bude všestranně sloužit ku prospěchu československého a maďarského lidu.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se obrací na Národní shromáždění Maďarské lidové republiky, aby přispělo k naplnění mezistátní smlouvy, aby oba naše zastupitelské sbory podpořily úspěšné dokončení tohoto vodního díla, které bude přínosem pro život současné i příštích generací našich socialistických zemí.

Pažická v. r., Škula v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP