USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 83

ke zprávě předsedy vlády Československé socialistické republiky

o vývoji národního hospodářství a současných úkolech

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

projednalo na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. června 1989 zprávu předsedy vlády Československé socialistické republiky o vývoji národního hospodářství a současných úkolech a bere ji na vědomí;

očekává, že vláda Československé socialistické republiky využije usnesení výborů sněmoven k ekonomickým otázkám a vystoupení poslanců ke zprávě předsedy vlády k důslednému plnění svého programového prohlášení;

ukládá poslancům Federálního shromáždění Československé socialistické republiky ve svých volebních obvodech podporovat úsilí vlády o zlepšení stavu národního hospodářství.

Pažická v. r., Škula v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP