USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 82

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 135)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. března 1989

podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců

zvolilo

pplk. JUDr. Štěpána Bednáře

soudcem Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

Šimůnková v. r., Kocinová v. r
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP