USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 79

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy, podepsaná v Praze

dne 21. června 1988 (tisk 127)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. března 1989 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy, podepsanou v Praze dne 21. června 1988.

Šimůnková v. r., Strnadová v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP