USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 76

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci, podepsaná v Pchjongjangu dne 11. září 1988 (tisk 116)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. března 1989 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci, podepsanou v Pchjongjangu dne 11. září 1988.

Šimůnková v. r., Strnadová v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP