USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 73

ke zprávě předsedy Federálního shromáždění (tisk 130) o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku (tisk 129)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. března 1989 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 14. února 1989 k ochraně veřejného pořádku.

Šimůnková v. r., Kocinová v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP