USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 72

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů a na volbu soudců z povolání vojenských soudů (tisk 106)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. prosince 1988

A. podle § 52 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění pozdějších předpisů

zprostilo

funkce soudce z povolání

vyššího vojenského soudu Trenčín

plk. JUDr. Karola Tótha

vojenského obvodového soudu Brno

plk. JUDr. Miroslava Donutila

vojenského obvodového soudu Hradec Králové

pplk. Ladislava Holuba

vojenského obvodového soudu Plzeň

pplk. JUDr. Milana Nováka

B. podle § 40 odst. 4 a § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění pozdějších předpisů

zvolilo

soudci z povolání vojenských soudů

vyššího vojenského soudu Trenčín

pplk. JUDr. Milana Hanzela

vojenského obvodového soudu Bratislava

mjr. JUDr. Igora Maukše

vojenského obvodového soudu Plzeň

mjr. JUDr. Josefa Millera

vojenského obvodového soudu Tábor

npor. JUDr. Františka Púra.

Kocinová v. r., Škula v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP