USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 71

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na zproštění funkce soudce z povolání vojenského soudu (tisk 114)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. prosince 1988 podle § 52 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců

zprostilo

mjr. JUDr. Karla Stečínského

funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu Praha.

Kocinová v. r., Škula v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP