USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 70

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 119)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. prosince 1988 podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb.,

zvolilo

JUDr. Juraje Semana

JUDr. Josefa Richtera

soudci Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

Kocinová v. r., Škula v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP