USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 69

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na odvolání z funkce místopředsedkyně Nejvyššího soudu ČSSR a na volbu soudce a místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 113)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. prosince 1982

A. podle § 44a odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb.,

odvolalo
JUDr. Annu Vaškovou

z funkce místopředsedkyně Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

B. podle § 43 odst. 2, § 44a odst. 2 zákona o organizaci soudů a volbách soudců

zvolilo

JUDr. Jaromíra Svobodu

soudcem a místopředsedou Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

Kocinová v. r., Škula v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
Předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP