USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 63

ke zprávě předsedy Federálního shromáždění (tisk 99) o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech (tisk 98)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. listopadu 1988 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona o československé federaci zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 21. září 1988 č. 141 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

Šimůnková v. r., Kocinová v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP