USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 42

k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 70)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. května 1988 podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb.,

zvolilo

pplk. JUDr. Josefa Hrabovského

JUDr. Vladimíra Veselého

soudci Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

Kocinová v. r., Kubeš v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP